Raëlianer är anhängare till Raël, en fransk före detta motorsportjournalist och tävlingsförare, vars föräldrar gav honom namnet Claude Vorilhon när han föddes 1946. Raël hävdar att han den 13 december 1973 befann sig i en vulkan i närheten av Clermont-Ferrand i Frankrike och då fick syn på ett UFO av silverglänsande metall; farkosten ska ha haft en diameter på sju meter och förflyttat sig ljudlöst. En strålande varelse ska ha uppenbarat sig och anförtrott honom ett budskap som avslöjade mänsklighetens verkliga ursprung. Han fick också veta att han hädanefter skulle gå under namnet Raël, vilket betyder “budbärare”.

Hans anhängare anser honom vara “tredje årtusendets profet” och som alla goda religiösa ledare, förväntar sig Raël att de ska försörja honom. Att betala tionde är normen.

Raël förklarar sitt kall i sin bok The True Face of God. Enligt Taras Grescoe på Salon.com hävdar Vorilhon att han i ett flygande tefat, 1975, togs till den planet som bebos av Elohimer och där presenterades för så välbekanta jordbor som Jesus, Buddha, Joseph Smith och Konfucius. Elohimerna, små människoliknande ljusgröna varelser med mandelformande ögon, var uppenbarligen de som ursprungligen inspirerat till den judiskt-kristna guden. Varelserna informerade Vorilhon att han var den sista profeten — utsänd under sitt nya namn Raël, för att förmedla budskap om fred och sinnlig meditation till mänskligheten — innan Elohimerna skulle återvända till Jerusalem år 2025.

Raël menar att han från Elohimerna fått veta att DNA användes för att skapa människorasen för omkring 25000 år sedan. (Inte bara det: i själva verket är allt liv på jorden framställt i laboratorier av dessa rymdvarelser). Han har också fått veta att varken gud eller själen finns, utan det är kloning som är nyckeln till odödlighet. Enligt Raël vill våra rymdskapare att vi ska vara vackra och sexiga, samt att vi ska njuta av ett sinnligt liv utan att låta oss hämmas av traditionell judisk-kristen moral.

Grescoe anser att Raëls framgång verkar kunna härledas från att han tillhandahåller en strukturerad miljö för dekadens: han erbjuder en skuldfri arena för hedonism och sexuellt experimenterande. Lyckligtvis konsumerar Raëlianerna kopiösa mängder av kondomer, så sjukdomsspridningen begränsas. Raël tror dock inte att kondomanvändandet är tillräckligt för att för att hålla nere antalet anhängare, eftersom man bildat kloningsföretaget Clonaid. Företaget utlovar hjälp till par där ena parten är villig att låta sig klonas. Man anser att denna service är en fantastisk möjlighet för såväl par med fertilitetsproblem som för homosexuella.

Vetenskaplig expertis avfärdar Clonaids målsättning som ren fantasi och menar att det inte är genomförbart inom överskådlig tid (Cohen). Dock är Clonaid en påminnelse om vad som skulle kunna hända i en mer avlägsen framtid, om genteknikanvändning inte kan kontrolleras på ett sätt som hindrar religiösa fanatiker och galningar från att breda ut sig mer än de redan gjort.

Raëlianerna, med högkvarteren i Montreal, är en internationell kult som säger sig ha 50000 medlemmar i 85 länder. På internet har man en “Evidence Page” med bevis på sin profets anspråk, varför vi slipper den tunga börda det skulle vara att bara tro av ren tillit. Olyckligtvis är bevisen av det slag som oftast bara tillfredställer de som suktar efter villfarelse och själbedrägeri. Historiska vittnesbörd, som exempel, är av det slag som Velikovskyvon Däniken och andra myt-historiker har berikat oss med: ta några gamla legender, historier och religiösa texter och försök passa in dom i en redan färdig teori. Även UFO-observationer, anser Raëlianerna, utgör bevis för riktigheten i deras profets utsagor.

Deras försök till “vetenskaplig” bevisföring kan tilltala vetenskapliga analfabeter och de som besväras av det ologiska i sin övertygelse, men är likväl inget annat än spekulationer och antaganden sammanställda med fakta. Som bevis hävdar man att vi står på randen till att skapa liv i våra laboratorier och att dessa nya organismer kommer antagligen att tro att vi är gudar. Således är det rimligt att sluta sig till att vi har skapats i laboratorier och betraktar våra skapare som gudar. Övriga “vetenskapliga” bevis är sammanställda i en lista med vetenskapliga bedrifter som, antar jag, man föreställer sig har åstadkommits på andra håll än jorden, för att det sedan skulle vara möjligt att skapa allt jordeliv i laboratorierna — bevis som förutsätter att premisserna är sanna.

Raëlianerna förefaller inte bekymrade över den tämligen absurda bilden av övermänskliga varelser som spenderar tusentals år i laboratoriet för att skapa insekter, svampar, bakterier, virus etc, för att inte tala om alla utdöda skötebarn. Vad skulle få någon att ta sig för något sådant? Och varför skulle man vänta i 25000 år för att berätta om sitt hantverk för en fransk tävlingsförare som fått syn på deras UFO i en vulkan? För att sedan medela att budskapet är att klona sig själv för att uppnå odödlighet. Å andar sidan är detta kanske inte underligare än bibelns historier?

Höjpunkten i deras argumentation är att evolutionen inte kan ha hänt. De menar att vetenskapsmän upptäckt att gener har en mekanism för att reparera DNA (p53) som förhindrar mutation och därmed evolution. Om denna mekanism existerade skulle arter inte kunnat utveckla och förgrena sig. Först trodde man att p53 var onkogen, men den anses numera vara tumörsuppressorgen. Jag antar att det faktum att p53 själv muterar, är av föga intresse för Raëlianerna. Det är också ren spekulation från deras sida, att all genetisk kod, i alla arter, alltid består av gener som sätter stopp för mutation. Även om det skulle varit så mutationer inte kunde inträffa, skulle det inte vara ett bevis för att Vorilhons absurda UFO–saga är verklighetsförankrad. Det är ju bara att fråga kreationisterscientologernaUrantianerBarbara Marciniaks anhängare, UFO Billy, kvarvarande medlemmar i Heaven’s Gate eller överlevande från någon annan UFO–religion.

Hur som helst, om Raëlianerna har rätt kan jag se fram emot att få fråga Elohimerna varför de skapade myggan. I väntan på det kanske jag antar Raëls erbjudande om $2,000 till den som startar en ny religion.

Vidare Läsning

Bild:Us.pngLäsarkommentarer

Bild:Us.png The Raelian Movement supports the academic debates about the Theory of Intelligence Design VS. the Theory of Evolution
Bild:Us.png Raël love A gorgeous group of alien spawn hones a hedonistic hankering for sex av Taras Grescoe, Salon.com]
Bild:Us.png Cult’s bizarre vision rekindles cloning debate, Philip Cohen, San Francisco (New Scientist May 31, 1997).
Bild:Us.png The God game no more The feds crack down on a human cloning lab by Nell Boyce and David E. Kaplan U.S. News and World Report/July 9, 2001.
Vetenskap och Folkbildning