Post hoc ergo propter hoc (efter detta, därför av detta) är ett logiskt felslut som baseras på den felaktiga föreställningen att bara för att en händelse inträffar efter en annan, är den senare orsakad av den tidigare. Flera vidskepelser och felaktiga trosföreställningar grundar sig på post hoc-resonemang.

Många händelser kan inträffa i mönster och följder utan att vara orsaksmässigt besläktade. Till exempel kan du vid en förkylning dricka vätska och två veckor senare går förkylningen över. Du har ont i huvudet, så du ställer dig på huvudet och efter sex timmar har huvudvärken försvunnit. Du applicerar aknemedicin på en finne och efter tre veckor försvinner den. Du utför en uppgift ovanligt bra efter att ha glömt att bada, så nästa gång du måste utföra samma uppgift låter du bli att bada. En solförmörkelse inträffar, varpå du slår an dina trummor för att få gudarna att spotta tillbaks solen. Solen kommer tillbaka, vilket bevisar hur effektivt ditt handlande varit.

Du använder slagruta och finner vatten. Du föreställer dig att du ska få krona när du singlar slant och resultatet blir krona. Du kramar din maskot och dina önskningar slår in. Du tappar din maskot och du misslyckas sex gånger i rad. Du får en “föraning” om att en kropp kommer att hittas nära vatten eller på ett fält och senare påträffas en kropp nära vatten eller på ett fält. Du drömmer om en flygolycka och nästa dag störtar ett flygplan.

Ändå säger en korrelation ingenting om orsakssamband. Slumpartade sammanträffanden äger rum. Att en händelse inträffat efter en annan är inte tillräckligt för att fastställa att den tidigare händelsen orsakade den senare. För att fastställa ett orsakssamband mellan händelserna, måste kontroller införas som utesluter slumpen eller okända faktorer. Anekdoter är inte tillförlitliga eftersom de baseras på intuition och subjektiv tolkning. Kontrollerade studier är nödvändiga för att utesluta möjligheten till självbedrägeri.

Vetenskap och Folkbildning