Enligt Michel Gauquelin så föds fler goda idrottare när planeten Mars befinner sig inom vissa områden av himlavalvet än vad som kan vara en rent slumpmässig korrelation. Detta “astrobiologiska” påstående har fått namnet marseffekten. Om marseffekten kunde visas existera, tror astrologer att det skulle ge stöd för deras teorier om att objekt på himlavalvet aktivt påverkar vilka, och vad, vi blir. Korrelationer av denna typ är emellertid ökänt opålitliga. De är mångtydiga (vilka ska räknas som “god” idrottare) och man kan förvänta sig att då och då hitta signifikanta korrelationer mellan variabler som inte är signifikant relaterade.

I vilket fall som helst är Gauqelins påstående om Mars och idrottare inte riktigt enligt en studie gjord av flera franska forskare. De undersökte födelsetid, datum och Mars läge vid födelsen för över 1000 franska idrottare, och jämförde med tusentals andra personer. Undersökningen gav inget stöd åt marseffekten.

Gauqelin kallade inte sitt arbete inom detta fält för astrologi, utan föredrog att benämna det astrobiologi. Han sade sig också ha hittat samband mellan Jupiter och militär skicklighet samt mellan Venus och artister.

Vidare läsning

Bild:Us.png “Coincidences: Remarkable or Random?”, Bruce Martin
Bild:Us.png The Mars effect in retrospect, J. W. Nienhuys
Bild:Us.png A Brief Chronology of the “Mars Effect” Controversy, Kenneth Irving
Bild:Us.png The True Disbelievers (Read about the exciting history of this subject, complete with charges of disingenuous skepticism by Marcello Truzzi and Jim Lippard – a real potboiler!)
Bild:Us.png Number Watch – All about the scares, scams, junk, panics, and flummery cooked up by the media, politicians, bureaucrats, so-called scientists and others who try to confuse you with wrong numbers.

Bild:Us.png Benski, Claude, et al., The “Mars Effect” (Amherst, NY: Prometheus Books, 1996).

Bild:Us.png Dean, Geoffrey, Arthur Mather and Ivan W. Kelly, “Astrology,” in The Encyclopedia of the Paranormal, ed. G. Stein (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

Bild:Us.png Ruscio, John. “The Perils of Post-Hockery”, Skeptical Inquirer, November/December, 1998.

Vetenskap och Folkbildning