jordstrålning-hartmann-curry
Currylinjer är centralt inom jordstrålning.

Jordstrålning är en icke-elektro­magnetisk strålning som enligt anhängarna finns över hela Jorden. Strålningen anses vara starkare längs stråk som bildar rutmönster med några meters sida. De illustreras ofta med så kallade Currylinjer eller Hartmann­linjer, (inte att förväxla med Leylinjer).

De mest omtalade mönstren är uppkallade efter Curry och Hartmann, två tyska läkare som publicerade spekulativa skrifter på 1950- och 1960-talen. Curry kopplade mönstren till förekomst av cancer, även om han inte använde begreppet jordstrålning. Påståenden om jordstrål­ningens hälso­farlighet är vanliga också idag, även om somliga anhängare menar att viss jordstrålning är välgörande. Entusiaster har hittat på många namn på olika varianter av den påstådda strålningen.

Jordstrålning kan enligt entusiasterna inte upptäckas med konven­tionella mätinstrument, men sägs kunna hittas med slagruta och liknande instrument. Begreppet jordstrålning (ty. Erdstrahlen / Erdstralung) tycks ha uppkommit i Tyskland på 1930-talet, och tron är mest utbredd där och i Skandinavien. Det finns äldre folkliga föreställ­ningar som liknar tron på jordstrålning, såsom underjordiska stråk över vilka djur kunde bli sjuka med mera. Det är dock osäkert om den äldre folktron är direkt relaterad till dagens föreställningar.

Forskning stödjer inte påstå­endena kring jordstrålning

Jordstrålning kan inte mätas med någon objektiv metod, men har ändå undersökts indirekt i flera vetenskapliga studier. I en stor finsk studie skulle personer med slagrutor (”rutgängare”) oberoende av varandra peka ut jordstrålnings­linjer. Resultaten visade fullständig brist på överensstämmelse. En norsk studie av samma typ gav lika negativa resultat. I en annan norsk undersökning lät man rutgängare bedöma sovplatser i hemmet för barn som blivit inlagda på sjukhus. Barn som påstods ha utsatts för jordstrålning var varken sjukare eller friskare än de andra.

I en svensk studie undersöktes om reaktionstiden hos försökspersoner påverkades om de vistades i påstådd jordstrålning. Resultatet blev negativ och man kunde inte se någon effekt av “jordstrålningen”. Inga välgjorda empiriska studier existerar som talar för att jordstrålning finns. Det finns heller inget i vår nuvarande kunskap om partikel- och strålningsfysik som möjliggör existensen av jordstrålning såsom icke-elektro­magnetiskt fenomen med mänsklig påverkan. Ur vetenskaplig synvinkel är sannolikheten att jordstrålning existerar obefintlig. Därför är varje påstående om jordstrålningens eller Currylinjers hälsoeffekter (såväl positiva som negativa) att betrakta som nonsens.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning