faktoid
Att guldfiskar har ett minne på endast tre sekunder är en välkänd faktoid.

Faktoid, ett begrepp som lanserades på svenska av Martin Kylhammar i tidskriften Tvärsnitt omkring år 2000. Ordet kommer från faktum + oid från grekiska ειδος eidos, ”bild” eller ”utseende” = något som ser ut som ett faktum, men som inte är det. Ursprungligen var det Norman Mailer som 1973 uppfann ordet ”factoid”, med samma etymologi och i stort sett samma betydelse.

En faktoid är osann, men spridd som sann

Svenska Språkrådet ger följande riktlinje: ”Vi rekommenderar att man i svenskan reserverar faktoid just för något som är osant fast det liknar en sanning och är spritt som en sanning.”

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning