En evighetsmaskin skulle vara en apparat som avger minst lika mycket energi som krävs för att hålla den gående. Någon sådan maskin finns inte.

En evighetsmaskin skulle strida mot termodynamikens första och andra huvudsats.

Första huvudsatsen säger att energin är konserverad, dvs den kan varken skapas eller förstöras, utan bara omvandlas mellan olika former.

Andra huvudsatsen säger att mängden energi som tillförs ett system alltid är större än vad systemet kan ge tillbaka. Ett annat sätt att uttrycka samma sak, är att säga att entropin hos ett isolerat system tenderar att öka med tiden.

Trots att varken evighetsmaskiner eller apprater för att producera gratis energi existerar, så kan de patenteras i både USA och Kanada. Inget av länderna ställer som krav att det finns en fungerande prototyp för att ett patent ska godkännas. Det krävs således inte att den föreslagna maskinen verkligen ska fungera.

Vidare Läsning

Bild:Us.png The Laws of Nature – A Skeptic’s Guide. (2000). Zoran Pazameta. Skeptical Inquirer. September/October
Bild:Us.png PhACT-FAQ on Heat Based Free Energy Prepared by Tom Napier
Bild:Us.png Zero-point energy
Bild:Us.png Better World Technologies and United Community Services of America (Dennis Lee)
Bild:Us.png Entropy Systems (Alex Chiu)
Bild:Us.png Eric Krieg’s Page examining the amazing claims of Dennis Lee and Better World Technology
Bild:Us.png Eric’s History of Perpetual Motion and Free Energy Machines
Bild:Us.png More Free Energy and Hot Air av Milton Rothman
Bild:Us.png Free energy av John Blanton
Bild:Us.png Joseph Newman’s Energy Claims
Bild:Us.png Crackpot inventions by James Randi
Bild:Us.png “Free energy? It doesn’t measure up” by Ben Goldacre, The Guardian, November 10 2007

Bild:Us.png Park, Robert L. Voodoo Science: the Road from Foolishness to Fraud (Oxford University Press, 2000).

Bild:Us.png Van Ness, H. C. Understanding Thermodynamics. (1983). Dover Publications.

Vetenskap och Folkbildning