Distraktionsblindhet är en oförmåga att uppfatta något som finns rakt framför en när uppmärksamheten är fäst vid något annat. Begreppet myntades av psykologerna Arien Mack och Irvin Rock, som identifierade fenomenet när de studerade förhållandet mellan uppmärksamhet och perception. De kunde visa att under ett flertal olika omständigheter gällde att om försökspersoner inte fokuserade på ett visst visuellt stimuli utan hade uppmärksamheten riktad på något annat i synfältet, så var en betydande andel av försökspersonerna “blinda” för saker som skedde mitt framför ögonen på dem.

Eftersom denna oförmåga att uppfatta, denna seende blindhet, verkade vara orsakad av det faktum att försökspersonerna inte var uppmärksamma på stimulus utan istället var fokuserade på något annat … kallade vi detta fenomen distraktionsblindhet(DB) * Bild:Us.png

Because this inability to perceive, this sighted blindness, seemed to be caused by the fact that subjects were not attending to the stimulus but instead were attending to something else … we labeled this phenomenon inattentional blindness (IB).* Bild:Us.png

Mack och Rock hävdar också att, enligt deras uppfattning, “det finns inte någon medveten uppfattning utan uppmärksamhet”.

Andra, exempelvis U. Neisser, D. Simons, och C. Chabris har upprepat och utvecklat Macks och Rocks arbete med experiment där försökspersonerna fokuserar på en viss uppgift medan de ser en film, till exempel att räkna hur många gånger en basketboll passas mellan lagmedlemmar, samtidigt som någon promenerar förbi med ett paraply eller utklädd till gorilla. En förvånande stor andel av försökspersonerna upptäcker inte något så uppenbart som en person i gorilladräkt som rör sig genom scenen de betraktar, om de har uppmärksamheten riktad mot något annat i synfältet. (Flera exempel på dessa experiment kan ses här: us Visual Cognition Lab vid University of IllinoisBild:Us.png .)

Distraktionsblindhet kan till exempel förklara hur en pilot som är intresserad av sädesfältcirklar kan flyga rätt över en sådan utan att ens lägga märke till den. Piloten hade flugit över en nyligen upptäckt sädescirkel i närheten av Stonehenge. Efter sitt besök på platsen flög han tillbaks till flygplatsen för att tanka planet för att sedan ge sig av på en annan färd som gick över platsen han nyss besökt. På denna resa lade han märke till en annan sädescirkel i närheten av den han besökte tidigare på dagen, och han svär på att den nya cirkeln inte fanns där 45 minuter tidigare. Den nya sädescirkeln är mycket utstuderad, och kan inte ha tillverkats av mänskliga bluffmakare på så kort tid. Han drar då slutsatsern att någon mystisk kraft varit i farten. Så kan det kanske vara, men det verkar mer troligt att piloten drabbades av distraktionsblindhet när han flög till flygplatsen. När han flög över sädescirkeln var han distraherad av andra saker och lade inte märke till vad som fanns på marken. Se Crop Circles – Quest for Truth, ISBN: 0738926299.)

Se även

förändringsblindhet och konfabulation.

Vidareläsning

Webb

Bild:Us.png Visual Cognition Lab – University of Illinois (VCL säljer en DVD som kan vara intressant för lärare)

Bild:Us.png Inattentional Blindness – An Overview by Arien Mack & Irvin Rock

Bild:Us.png David Chalmers’s list of papers on change blindness and inattentional blindness

Bild:Us.png The Choice Blindness lab

Bild:Us.png Simons, Daniel J. and Christopher F. Chabris. (1999). “Gorillas in our midst: sustained inattentional blindness for dynamic events.” Perception, 1999, volume 28, pages 1059-1074.

Bild:Us.png Mack, Arien and Irvin Rock. (2000). Inattentional Blindness. MIT Press.

Mer information

Bild:Us.png Wikipedia om Inattentional Blindness
Vetenskap och Folkbildning