Bibelkoden
Genom att ta bokstäver från godtyckliga platser men med regelbundna intervall i bibeln, den så kallade “bibelkoden”, så kan man läsa ut vilket budskap man vill.

Bibelkoden är ett begrepp lanserat av den amerikanske journalisten Michael Drosnin, som publicerat boken The Bible Code, 1997 (på svenska Bibelkoden, 1998). Drosnin tog bort alla skiljetecken och mellanrum i den vokallösa hebreiska texten som omfattar de fem Moseböckerna (Torah), och letade sedan efter nya ord, bildade genom att läsa var n-te bokstav, där n är ett heltal. Då och då framträder begripliga ord i dessa nya strängar av bokstäver. (Ett enkelt exempel: ur det engelska ordet ”generalization” kan man med n = 3 få ”nazi”.) Drosnin letade efter ord som kunde knytas till någon historisk händelse, såsom mordet på den israeliska premiärministern Yitzhak Rabin 1995, och han fann många sådana ord. (Olika ord har olika n-värden.) Drosnin drog slutsatsen att en mängd historiska händelser på detta märkliga sätt finns förutsagda i Torah.

11:e September
11:e september-attackerna förutspådda i Torah(?)
Källa: Wikipedia (tyska)

Förutsägelserna från bibelkoden kan bara komma i efterhand

Ett problem för Drosnin är förstås att han har gjort alla sina ”förutsägelser” i efterhand. Trovärdigheten hos Drosnin kan dock utvärderas oberoende av detta, genom att hans metod tillämpas på andra böcker. Brendan McKay har funnit mängder av liknande ”förutsägelser” i exempelvis de engelska upplagorna av Moby Dick och Krig och fred, bl.a. en imponerande samling ord som kan knytas till Kennedy-mordet. Bibelkoden är alltså en illusion som skapas genom att det är svårt att intuitivt uppskatta sannolikheten för dylika sammanträffanden.

Drosnin fick sin ursprungliga idé från en statistisk artikel. Även denna artikel har blivit motbevisad i tryck (Statistical Science 14, s. 150-173, 1999). Drosnin struntar i utomstående kritik, och har i en ny bok upprepat sitt tidigare budskap. Dessutom anser han att terrorattacken den 11 september 2001 också fanns förutspådd i Torah. Drosnin har gjort stora ansträngningar att få gehör för sina idéer hos politiker och statsmän över hela världen.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning