bermudatriangeln
Bermudatriangeln såsom det brukar anges geografiskt.

Bermudatriangeln, ett område i västra Atlanten, begränsat av hörnen Bermuda, Miami och Puerto Rico. Rykten om områdets farlighet har förekommit tidigare, men blev allmänt känd när Charles Berlitz tillsammans med J. M. Valentine i boken The Bermuda Triangle (1974) (på svenska Dödens triangel, 1975) hävdade att en stor mängd fartyg och flygplan på oförklarliga sätt hade förolyckats i Bermuda.triangeln.

Det är ingen förhöjd olycksfrekvens i Bermudatriangeln

En granskning genomförd av Larry Kusche (The Bermuda Triangle Mystery – Solved, 1975) visade att många av olyckorna skett i svår väderlek och att flera av dem alls inte inträffat inom de utpekade gränserna för triangeln. Någon förhöjd olycksfrekvens finns alltså inte i området. Berlitz har fortsatt att upprepa sina motbevisade påståenden och har tjänat stora pengar på dem.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning