argumentationsfel
Genom argumentationsfel kommer man lätt fram till en felaktig slutsats.

Argumentationsfel är inte samma sak som ett rent faktafel (sakfel), utan snarare ett argument där premisserna inte ger det stöd åt slutsatsen som debattören försöker ge sken av. Premisserna i sig kan vara korrekta, men den slutsats debattören drar utifrån dem kanske inte är det. Det kan handla om att man använder personangrepp som ett argument, t.ex. ”Du är för obildad för att förstå vad jag menar”, eller: ”Det är klart att du som själv är polis tycker så”. Detta argumentationsfel brukar kallas ”ad hominem”. Närliggande är argumentationsfelet ”Guilt by association”, som bl.a. handlar om att ett argument förs fram av en rörelse som man vanligen inte håller med, och man därför avfärdar även ett nytt argument från den rörelsen.

Argumentationsfel är vanliga i debatter

Andra vanliga argumentationsfel är hänvisning till irrelevanta auktoriteter (Appeal to Authority) eller till att uppfattningen är vanlig (Ad Populum). Andra exempel är falsk dikotomi; ”Okej, så du vill inte att vi ska ha dödsstraff för pedofiler – du tycker alltså att det är okej att vuxna förgriper sig på små barn?”, eller att angripa en halmgubbe (att göra en nidbild av debattmotståndarens argument och angripa denna).

Att frånsäga sig bevisbördan är ett annat argumentationsfel, t.ex. när en person som tror på en gud som ingriper i världen, men kräver att det är ateisten som ska bevisa att guden inte finns.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning