Biofobi från marxism till postmodernism

Svante Folin

Föredragshållaren är freelanceskribent och kritiker med speciell inriktning på evolutionsteori och evolutionär psykologi. 1983 introducerade han sociobiologin i Sverige med boken Den Påklädda Apan – en polemisk introduktion till sociobiologin. Apan väckte anstöt hos såväl marxister som samhällsvetare och humanister. Enligt SvD är Folin ett råskinn som bedriver intellektuellt underhållningsvåld på Finanstidningens ökända kultursida. För sitt levebröd arbetar han med att skapa nya och ruskiga utställningar på Armémuseum.

Datum: torsdagen den 18 november.


Sannolikt, sannolikt säger jag eder…

Henrik Eriksson, lektor i datateknik på KTH.

Föredragshållaren är kombinatoriker med forskning inom DNA-analys. Han är också medlem i vår förening sedan starten.

  • Sannolikheten för att livet skulle ha uppkommit genom en slump är inte större än en på 1000000000000000000.
  • Andelen moderatsympatisörer har minskat med hela fyra procentenheter. Ändringen är statistiskt säkerställd.
  • Fyrtio procent av niorna är sämre än genomsnittet i matematik. Katastrof, säger skolministern!

Som skeptiker har man stor anledning att ifrågasätta uppgifter av det här slaget. Pseudovetenskapen drar gärna stora växlar på statistiska uppgifter och det är inte alltid lätt att finna felen i resonemangen. Men också seriösa tänkare faller ibland i fallgropar.

Datum: torsdagen den 28 oktober.


Kan emotioner förmedlastelepatiskt? En experimentell undersökning

Jan Dalkvist och Joakim Westerlund, Psykologi, Stockholms universitet

Datum: torsdagen den 3 juni.


Att äta kakan och ha den kvar – om scientologi-kyrkansständiga begreppsförvirring

Zenon Panoussis (årets folkbildare 1998)

Datum: fredagen den 14 maj.


Vetenskap och tro – och new age som ett surrogat för bådadera

Maria Küchen (fd Gummesson)

Datum: torsdagen den 15 april.


Den seglivade psykoanalysen

Germund Hesslow

Datum: torsdagen den 25 mars.

Vetenskap och Folkbildning