Många säger sig ha funnit Gud genom tiderna. Objektivt sett får vi nog konstatera att bevis fortfarande saknas.
Gud 404

Vetenskap och Folkbildning