Regeringen har nyligen aviserat att den kommer att satsa 10 miljoner kronor på utbildning av lärare och förskollärare med Waldorfinriktning.(1)

Lärarhögskolan som tidigare bedrev utbildning av Waldorflärare blev en del av Stockholms universitet i januari 2008. Universitetet granskade kursplanerna och litteraturlistorna. Man fann att litteraturen till stor del var ovetenskaplig och att studenterna undanhölls relevant kunskap som ingår i den vanliga lärarutbildningen. Universitetet beslutade därför i juni 2008 att inte godkänna kursplanerna inom Waldorflärarutbildningen, vilket i praktiken medförde att denna utbildning lades ner. Men nu vill alltså regeringen starta den igen.

Det ska bli intressant att se hur regeringen kommer att motivera sitt beslut. Har regeringen överprövat Stockholms universitets bedömning och kommit till en annan slutsats om vetenskapligheten? Har Waldorfhögskolan lämnat in nya, vetenskapliga kursplaner? Eller anser regeringen att waldorflärarutbildningen ska tillåtas fortsätta stå på ovetenskaplig grund? –

Not
1. www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/09/04/waldorfutbildning-raddad

Vetenskap och Folkbildning