Dan Tilert skriver om magiska åksjukearmband och apotekens trovärdighet.

Den 15 augusti hade jag, min fru Sofia, Martin Rundkvist och Dan Larhammar en artikel på DN Debatt med rubriken ”Bluffprodukter skadar förtroendet för apoteken”.(1) I den argumenterade vi för att apoteken bör ta sin medicinska gärning på allvar och inte sälja produkter med påståenden man saknar täckning för. Det konkreta exempel vi androg var akupressurarmband mot åksjuka, något det inte finns skäl att tro är annat än placebo. Artikeln väckte viss uppmärksamhet och plockades upp i åtminstone Aftonbladet, på DN:s ledarsida och på TV4-nyheterna. Här sammanfattas några av reaktionerna.

DN:s ledarsida skrev ”Hälsosam lagstiftning finns redan”(2) i en lite märkligt skriven kolumn som väckte misstanken att vi skulle behövt formulera oss mer pedagogiskt i vår debattartikel. Kolumnen hävdade att ”debattartikeln ger uttryck för en föråldrad föreställning om vad apoteken kan och bör lova”. Därefter tyckte den att apoteken måste få sälja kosmetika och tuggummin, och att det är ett problem om folk litar mer på ett apotek än på en livsmedelsaffär.

Vi menar att kravet att apotek inte ska ljuga om sina produkter inte är föråldrat, utan ett anständighets- och hygienkrav, inte minst på en institution som apoteken vars raison d’être är deras medicinska expertis. Vår debattartikel vände sig vidare inte mot kosmetikaförsäljning som sådan; tvärtom påpekades specifikt, i syfte att stävja en marknadsekonomivinkel, att akupressuren salufördes redan före omregleringen av apoteksmarknaden. Men det råkar vara så att man inte får ljuga om kosmetika heller. L’Oréal har exempelvis blivit fällt för att komma med grundlösa påståenden om rynkkrämer.

I Aftonbladet(3) framkom något jag själv tycker är en större nyhet än debattartikeln. Där hade man intervjuat Eva Fernvall, kommunikationsdirektör hos Apoteket, som sade:

– Jag tycker väldigt illa om när man gör placeboeffekt till någonting som är fel. Placebo är vetenskapligt bevisat att det kan ha effekt.

Att man sålt trams år efter år trots påpekanden skulle i princip kunna vara en kombination av lättja, förbiseende och allmän slapphet, men här svarar Apotekets kommunikationsdirektör – som dessutom är sjuksköterska och borde ha koll – som om hon är helt omedveten om medicinska elementa. I mer än hundra år har medicinsk forskning handlat om att få fram behandlingar som är bättre än placebo. Placeboeffekter är verkliga och ska inte förringas, men när man lanserar en behandling kan man inte komma undan med placebo. Det är sådant man måste – måste – kunna lita på att apoteken håller reda på.

Jag är uppriktigt förvånad över Apotekets hållning. Hade det inte varit enklare och bättre att bara säga ”ok, det har gått snett här, vi fixar”? Men nej, hellre dumpar man alla ambitioner att hålla sig mer vetenskaplig än auraläsaren på hörnet. Det finns mycket kunnig personal på apoteken som torde ha svårt att acceptera att ledningen så ledigt distanserar sig från det senaste seklets medicinska landvinningar.

Ytterligare salt i såren är att i hela processen med den här artikeln, från runtfrågningar på apotek, mejl- och telefonkontakt med apoteksföretagen centralt, och så reaktionerna efter artikeln, har exakt ingenting framkommit som tyder på att apoteken bryr sig ett vitten om ifall deras påståenden är sanna eller inte, så länge de kommer undan med det. Noll personer har uttalat sig till stöd för basal medicinsk vetenskap. Däremot har ett antal personer uttalat sig som om de funderar på att börja sälja torkat hundbajs mot feber igen.

Sverige är ett välutbildat land. Bättre än så här kan vi.

Noter
1. www.dn.se/debatt/bluffprodukter-skadar-fortroendet-for-apoteken
2. www.dn.se/ledare/kolumner/halsosam-lagstiftning-finns-redan
3. www.aftonbladet.se/nyheter/article17302617.ab

Vetenskap och Folkbildning