Det osynliga riket: Vi är aldrig ensamma någonstans i universum
Lena Ranehag
ICA-förlaget 2012, 206 s.

Lena Ranehag arbetar som andemedium. Hon har som specialitet att inte bara hjälpa levande utan även döda människor. Särskilt gäller detta döda personer som har stannat kvar på jorden och uppträder som spöken. Skälet till att de gör så tycks variera; i ett fall ska det ha berott på att personen i fråga var så dement att han efter sin död inte förstod att han var död. Ranehag medverkar i TV-program i Sverige, Danmark och Norge där hon besöker hus med föregivna spöken som hon uppger sig lokalisera och hjälpa över till andra sidan.

I sin nya bok framträder Ranehag med högre anspråk än tidigare. Hon är inte bara ett medium, utan arbetar som ”förmedlare, budbärare och konfliktlösare för andevärlden och Universum … Jag har förbundit mig att förmedla det som kommer till mig genom andevärlden och Universum och jag arbetar på uppdrag av det högsta medvetandet.”
Dock framhåller hon blygsamt att det inte bara är hon som hjälper andevärlden, utan andevärlden hjälper även henne. En av de uppgifter som andarna hjälper henne med är att bota cancer. Hon beskriver hur en ande ger henne ”instruktioner på hur vi ska få bort cancern”, vilket sker med hjälp av högfrekventa energier från andevärlden. I ett av de beskrivna fallen framgår det att den person som hon behandlade därför avstod från konventionell medicinsk behandling.

Men bokens stora nyhet är att världen just har börjat genomgå en drastisk, andligt styrd förändring. Den inleddes 2011 och kommer att märkas genom att vi får mer signaler från Universum, bl.a. i form av fler besök av utomjordiska levande väsen, d.v.s. ufo-farkoster. Dessutom kommer vi att få uppleva att jorden rensar ut gammal negativ energi. Det är oklart vad det mera bestämt är som ska rensas ut; det enda konkreta som nämns är att vi förväntas rensa i vänskapskretsen. De barn som nu föds kommer att få ett högre medvetande och har starka energier med sig.

Vi bjuds också på litet talmagi. Det är siffran 1 som får rollen av symbol för den nya tideräkningen och för mänsklighetens pånyttfödelse och nya liv. Den nya tidsåldern började följdriktigt den 1 november 2011 (datumet 1-11-11). Tidigt på morgonen den dagen vaknade Ranehag, såg ufon, hörde dånande ljud och ”förstod ganska snart att vi nu är där, vid den stora utrensningen”.

Deklarationen om en ny tidsålder med början år 2011 är intressant eftersom den tydligt visar att New Age har förlorat sin fräschör. Den gamla nya tidsåldern räcker tydligen inte till längre, eftersom Ranehag ser sig föranledd att proklamera en ännu nyare tidsålder. Framtiden får utvisa hur det går med den stora utrensning som hon har förutskickat.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning