Francisco Lacerda kommenterar en pseudometod som letat sig in i en seriös forskningstidskrift.

Pseudovetenskapens propaganda slutar aldrig. Nu är det dags för akademiker inom finansvärlden att nappa på påstådda emotionsdetektionsprogram som marknadsförs av ett företag. I årets första nummer av Journal of Finance publicerade två forskare från Duke University en studie av vilken betydelse röstförmedlade emotioner har för placerares och rådgivares trovärdighet (Mayew & Venkatachalam 2012). Eftersom röstläget kan förmedla information om talarens emotionella tillstånd är studiens tema legitimt och intressant i sig. Problemet är att Mayew & Venkatachalam valde Nemesyscos pseudovetenskapliga analysmetod i stället för vedertagna vetenskapliga fonetiska analyser av talmaterialet.

Författarnas motiveringar till att de inte använt korrekta akustiska fonetiska analyser är a) att dessa är beräkningstunga och tidskrävande, och b) att talarens emotionella tillstånd inte på ett direkt och säkert sätt kan härledas från resultaten. På de punkterna har de rätt. Det går att utföra meningsfulla akustiska mätningar av talsignalen som kan relateras till underliggande känslotillstånd, men relationen mellan de fysikaliska måtten och talarens emotioner är komplex och inte ett-till-ett.

Märkligt nog förlitade sig författarna i stället på Nemesyscos kommersiella LVA-baserade ”emotionsanalys”. Deras okritiska acceptans av Nemesyscos propaganda, och framför allt Journal of Finances framhävande av artikeln och dess ogrundade resultat, är mycket besvärande för finansforskningens anseende. LVA är en patenterad ”analysteknologi” vars patent klart bevisar att tekniken saknar både vetenskaplig grund och fysikalisk rimlighet. Att akademiker från finansvärlden nu publicerar en artikel som legitimerar denna pseudovetenskapliga attrapp är ett mycket allvarligt och farligt misstag som måste avslöjas för att hindra vidare spridning och förvirring.

Nemesysco jublar över denna publikation i en seriös forskningstidskrift och ser säkert en lukrativ marknad hos börsmäklare och placerare som kan lockas till att ”analysera” rådgivares röstförmedlade emotioner. För forskarna själva och för Journal of Finance är det bara att stå med skammen av att ståta på Nemesyscos hemsida som påstått ”vetenskapligt bevis” för LVA:s förträfflighet. Historien är en pinsam påminnelse om att också välutbildade akademiker kan falla offer för pseudovetenskap.

Att de låter sig utnyttjas i propagandasyfte är dock mycket allvarligt eftersom det skadar samhällets förtroende för vetenskapen.

För vidare debatt kring Mayew and Venkatachalams (2012) artikel, se http://stockholmuniversityphonetics.com/.

Referenser
Lacerda F. 2012. Money Talks: The Power of Voice: A critical review of Mayew and Ventachalam’s The Power of Voice: Managerial Affective States and Future Firm Performance. PERILUS 2012. Stockholms universitet.
Mayew, W.J. & Venkatachalam, M. 2012. The Power of Voice: Managerial Affective States and Future Firm Performance. Journal of Finance 67(1). doi: 10.1111/j.1540-6261.2011.01705.x

Vetenskap och Folkbildning