Publicerat i Folkvett nr 4/2008.

Sven Ove Hansson kommenterar en mindre uppmärksammad idéströmning inom new age.

Ett av de vanligaste inslagen i new age är romantiseringen av ”gammal visdom” från olika religioner. Särskilt förtjusta brukar new age-författarna vara i asiatiska religioner, som ibland klumpas ihop till ”det österländska tänkandet”.

Envar som bygger sina uppfattningar på bokstavstolkning av gamla skrifter måste ta ställning till de värderingar från gamla tider som där presenteras. Både inom kristendom och islam har detta bland annat kommit att handla om kvinnosynen. Religiösa urkunder som i en del fall var förhållandevis ”kvinnovänliga” för sin tid används idag som tillhyggen av män som inte vill tillerkänna kvinnor lika rättigheter. Andra vill tolka skrifterna på ett sätt som stämmer bättre med våra dagars värderingar om jämställdhet.

Mindre uppmärksammat är att new age har ett liknande problem i sin kvinnosyn. Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt (till exempel yin och yang) hämtas okritiskt upp från främst kinesiska och indiska religioner och blandas upp med idéer av senare ursprung till den säregna blandning av religion och pseudovetenskap som går under benämningen new age. Ett av de senaste exemplen har jag hittat i en nyutkommen bok av yogaläraren Alf E. Sjöberg:

”Gudsviljan ’varde ljus’ manifesterade eldelementet med ljus, expansion, det heta och torra, den ’manliga’ principen. En kosmisk lag är att en kraft alstrar sin motkraft. Så därför uppkom vattnets element, den ’kvinnliga’ principen med mörker, kyla, det kalla och fuktiga.” (s. 58)

Vilken är grunden för att betrakta ljuset och hettan som en manlig princip och identifiera det kvinnliga med mörker, kyla och fukt? Naturligtvis ingen grund alls, annat än gamla fördomar.

Det värsta exempel på förlegad kvinnosyn som jag funnit i new age-litteraturen är dock en bok från början av 1990-talet av Kristina Wennergren (som ännu är verksam inom branschen). Hon gav där följande råd till kvinnor som misshandlas av sina män:

”Din kravlösa kärlek till honom hjälper dig att komma ur det. Dina negativa känslor däremot kan få er båda att vara fångna resten av era liv (…) I tillit och självkärlek är vi beskyddade, välsignade och vägledda. Misshandel slutar inte förrän vi slutar straffa oss själva för vad vi ännu inte är. När vi älskar oss själva mer drar vi till oss människor som älskar oss på samma sätt.”

Inom new age saknas vad jag vet den kritiska interna diskussion om kvinnosynen som förekommer bl.a. inom islam och kristendomen. Anledningen är då desto större för utomstående kritiker att ta upp frågan.

Källor

  • Alf E. Sjöberg, De tre gunorna i samkhya yoga, Kontextteori och meditation, aes förlag 2008.
  • Kristina Wennergren, Uttryck, den gamla tidens sätt att tänka, Regnbågsterapiers förlag, 1991.
Vetenskap och Folkbildning