Publicerat i Folkvett nr 2/2008.

Sverige

Årets företagare i Stockholm…

Kristina Tidestav, VD för det kommunala Stockholm Business Region Development, delade 17 januari ut pris till Hans Axelson, grundare av Axelsons Gymnastiska Institut, som Årets företagare i Stockholm. Motiveringen är att Axelson har byggt upp norra Europas största institut för utbildning inom alternativmedicin, utbildat tusentals människor som sedan startat egna företag, och därmed bidragit till att skapa nya jobb. Det framgår inte om man gjort några bedömningar av vilka negativa effekter för sjukvården och på annat sätt som Axelson och hans efterföljare åstadkommit genom att sprida alternativmedicinska villfarelser. (Källa: Företagsplats Stockholm, februari 2008, ett nyhetsbrev från Stockholm Business Region.)

Dan Israel

…och i Orsa

I Dalademokraten 2008-04-21 stod: ”Det blev en bejublad festkväll när Orsas bästa företagare prisades (…) Kvällens höjdpunkt var utnämnandet av Årets företagare i Orsa 2007 (…) Bergamott i Orsa AB prisades för att sedan 1997 (…) drivit företaget (…) framgångsrikt med marknadsföring och försäljning av naturproduktmärkena Dr Hauschka och Primavera.”

Vad som inte framgick är att man bland dessa produkter finner t.ex. ayurvediska oljor för Pitta, Vata och Kapha och en energioljeblandning som man rekommenderar att använda i sin ”energifontän” med följande beskrivning: ”Levande i sin form. Vatten rör sig genom denna lilla flödesform och generar då energi. En vackert konstverk som fräschar upp och renar alla miljöer och ökar välbefinnadet och kreativiteten i hela rummet.” Om Dr Hauschka heter det på Bergamotts hemsida: ”Biodynamisk odling och den unika rytmiseringsprocessen gör Dr. Hauschka exceptionella i skönhetsbranschen” (www.bergamott.se/dr_hauschka/koncept.asp).

Annika Rullgård

Ehdin protesterar

Sanna Ehdin, författare till bland annat Den självläkande människan, tillika Årets förvillare år 2000, har reagerat mot att Dan Larhammar, aktiv i Vetenskap och Folkbildning, på sin hemsida på Uppsala universitet har kritik mot hennes verksamhet. I ett brev till universitetets rektor, också ställt till högskole- och forskningsministern och universitetskanslern, beskriver hon kritiken som förföljelse och förtal och kräver att den ska tas bort. Larhammar har svarat på kritiken (se www.anst.uu.se/dla05000/pseudovetenskap.html) och universitetet har beslutat att ingen åtgärd är påkallad.

DT

Sasserssons gissningslek

I TV-programmet Det okända (TV4, 12/8 2004) hävdade fjärrskådaren Torbjörn Sassersson att han hade förmågan att kunna lämna sin kropp, ta sig till valfri plats och sedan återvända till kroppen och berätta vad han hade sett. TV4-redaktionen och Sassersson kom överens om att göra ett experiment för att pröva om han verkligen hade denna förmåga.

Sassersson bad redaktionen att välja ut en bild ”med starka känslor i” och tejpa upp denna i ett låst rum. Därefter fick Sassersson en vecka på sig att hemifrån lämna sin kropp, flyga in på TV4-redaktionen, titta på bilden, flyga tillbaka till sin kropp för att därefter på internet försöka hitta en bild som liknade den som TV4 hade valt. Slutligen jämfördes Sasserssons bild med den som TV4-redaktionen hade valt.

Den läsare som händelsevis inte har sett programmet uppmanas nu att försöka gissa vad TV4-redaktionens bild föreställde. Svaret avslöjas längre ned.

Joakim Westerlund

Citatet

”Nej.” (Teoretiska fysikern Ulf Danielssons raka svar i Dagens Nyheters chatt 23 april 2008 på en fråga ställd av signaturen Airhead no. 1: ”Yo! Universum har funnits i 13,7 miljarder år; jorden i 4,5 miljarder. Detta får mig att undra: tror Du att det fortfarande finns papperstidningar om 40 år?”)

JJ

Två förtydliganden

I Folkvett 1/2008 skrev jag en recension av Vanna Beckmans bok Strider under hjärnåldern, som handlar om Kärfve/Gillberg-striden. Två saker borde jag ha uttryckt annorlunda i texten. För det första skrev jag att Kärfve ägnade sig åt ”förtal”. Jag avsåg att använda ordet i sin vardagsspråkliga betydelse, alltså den betydelse man finner om man slår upp ordet i en vanlig ordbok. (Nationalencyklopedins ordbok definierar förtal som ”illasinnat och lögnaktigt tal om ngn”, vilket är precis den betydelse jag åsyftat.) Dock är förtal också en juridisk term. I juridiska sammanhang har ordet en betydelse som inte är identisk med vardagsspråkets. Eva Kärfve har i ett mail till Folkvett-redaktionen undrat varför jag inte polisanmäler henne om jag tror att hon gjort sig skyldig till förtal. Svaret är att jag inte tror att hon gjort sig skyldig till förtal i juridisk mening; i så fall hade hon nog redan varit dömd. För undvikande av missförstånd borde jag ha skrivit ”smutskastning” eller ”systematiska lögner” istället för ”förtal” i min recension.

För det andra skrev jag att Kärfve fick breda ut sig oemotsagd i Ordfront Magasin och Pedagogiska Magasinet. Det var inte bokstavligen sant. I bägge tidskrifterna fick Kärfves åsikter stort utrymme, och man kan misstänka att redaktionerna stödde dem, men i ingetdera fallet var hon oemotsagd.

JJ

Politiskt dösnack

Kommunfullmäktiges ordförande i Borås, Maj Steen (m), är spiritualist. Det betyder att hon tror på en kontaktbar andevärld. Detta kan man inte ha några invändningar mot från ett religionsfrihetsperspektiv. Likväl har somliga känt betänkligheter inför Steens påståenden att man kan ”välja sina föräldrar”, ett uttalande som bygger på tanken om reinkarnation. Och i Insider i TV3 den 17 april 2008 framgick att Steen håller seanser mot betalning och där påstår sig kunna kontakta avlidna personer som är släkt med seansdeltagarna. Privata seanser kostar 500 kr. När reportern per telefon berättar för Steen att en seans spelats in i smyg, och undrar om hon kan komma till en studio för att svara på frågor om verksamheten, avböjer hon med hänvisning till att hon inte får något arvode. ”Jag gör ingenting gratis”, meddelar hon.

JJ

Meriterad hjälp?

Nerikes Allehanda meddelade den 12 mars 2008 att ensamstående mammor som behöver stöttning nu skall få hjälp av Kumla kommun. ”Tanken är att vi ska skapa ett nätverk för kvinnor i utanförskap”, står det i artikeln. Det låter ju bra, men för ändamålet har man anställt en person vars formella meriter lämnar en del att önska: ”Hon är utbildad zonterapeut och homeopat och har tidigare hållit föreläsningar i kommunen i ämnet.”

Hanno Essén/JJ

Sasserssons gissningslek (forts.)

Bilden som TV4-redaktionen hade valt ut visade när ett av flygplanen kraschade in i World Trade Center, 11 september 2001. Bilden som Sassersson hittade på internet visade också när ett av flygplanen körde in i World Trade Center, det var dock inte exakt samma bild. Torbjörn Sassersson själv, liksom säkerligen många av TV-tittarna, tolkade resultatet som en demonstration av att Sassersson verkligen hade förmågan att kunna lämna sin kropp.

Denna termin (våren 2008) har jag dock i fem grupper om 10-15 studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet berättat om när TV4 testade Sassersons fantastiska förmåga. Studenterna fick precis samma information som här givits på sidan yy. Jag bad därefter de studenter som inte hade sett programmet att gissa vad bilden föreställde. Så här blev resultatet:

Grupp 1 (C-kursen): Det tog 5 gissningar innan någon föreslog att bilden var ett foto på när flygplanen flög in i Word Trade Center (jag sa bara “rätt” eller “fel” efter varje gissning)
Grupp 2 (C-kursen): 6 gissningar gjordes men ingen var rätt
Grupp 3 (C-kursen): Det tog 4 gissningar innan någon föreslog att bilden visade när flygplanen flög in i Word Trade Center
Grupp 4 (psykologlinjen): Det tog 3 gissningar innan någon föreslog att bilden visade när flygplanen flög in i Word Trade Center
Grupp 5 (psykologlinjen): Det tog 2 gissningar innan någon föreslog att bilden visade när flygplanen flög in i Word Trade Center

De som gissade rätt lovade och bedyrade att de inte hade sett programmet. Med tanke på att Sassersson hade en vecka på sig att gissa vad bilden föreställde medan mina studenter bara hade någon minut på sig, ter sig Sasserssons resultat inte särskilt imponerande. Dessutom var förstås terrorattackerna färskare i människors minnen år 2004 än år 2008. Tilläggas kan också att när Sassersson fick sin förmåga testad av Jan Dalkvist under metodologiskt mer godtagbara förhållanden (Det okända, 23/11 2005) avvek inte resultatet från vad man skulle kunna förvänta sig av en slump.

Joakim Westerlund

Röder utlovar kanonsommar – igen

Det tyska väderoraklet Wolfgang Röder delger varje år svenskarna sina prognoser för den kommande sommaren via Aftonbladet. Den 13 april var det dags för årets prognos. Som vanligt utlovar Röder en kanonsommar. Juli och augusti kommer att bli torra och varma, i synnerhet i södra Sverige, spår Röder. Högtrycken kommer att dominera från ungefär den 20 juni fram till mitten av augusti.

Röders prognoser under tidigare år har inte slagit in bättre än man kan förvänta sig av slumpen. Snart vet vi hur det gick i år.

JJ

Utrikes

Ökad cancerrisk ifrågasatt

En österrikisk miljömedicinforskare, Dr. Gerd Oberfeld i Salzburg, har gjort en epidemiologisk långtidsstudie omfattande åren 1984–1997 av cancerförekomst i en mindre ort där en mobiltelefonisändare funnits uppsatt. Dr. Oberfeld kommer fram till att sändaren givit upphov till en kraftigt ökad risk för cancer. Studien har utvärderats av Dr. Martin Röösli vid institutet för social- och förebyggande medicin vid Universitetet i Bern (Schweiz) som underkänner den helt. Det som vållat mest uppståndelse är dock att företaget som ansvarar för sändarna i området vid en presskonferens meddelat att det bara funnits en sändare i den aktuella orten under ett halvår, alltså bara en bråkdel av den tid som Oberfelds studie avser. Oberfeld har stått på sig och vill inte dra tillbaka rapporten.

Länkar till källdokument finns på <www.vagbrytarenstockholm.se>, klicka på Forskning, Cancer mobilmaster och sedan på Oberfeld. Rööslis granskning finns dock inte där, men återfinns på <www.mobile-research.ethz.ch>, klicka på Downloads.

Hanno Essén

Världens största astrologitest

Den enklaste formen av astrologitest är att leta efter statistiska korrelationer mellan t.ex. ett stort antal människors stjärntecken och olika personlighetsegenskaper, yrken, etc. Vissa astrologer hävdar att man inte kan bedöma astrologin på ett så enkelt sätt, men argumentet är inte övertygande: Om stjärntecknen verkligen var kopplade personegenskaper skulle de kunna påvisas statistiskt, och om de inte kan påvisas statistiskt så finns det ingen anledning att tro att de finns alls, och då måste man fråga sig varför astrologer envisas med att hävda sådana kopplingar.

Mängder av korrelationsstudier har utförts. De ger ett tydligt negativt besked. Därför kan man säga att ytterligare en sådan studie knappast skulle göra vare sig från eller till. Dock kan det kanske ändå vara värt att nämna David Voas studie, eftersom den torde vara världens största astrologiska korrelationsundersökning. Voas, som rapporterar om sin studie i Skeptical Inquirer March/April 2008, s. 52-55, hade folkräkningsdata till sitt förfogande, och undersökte om fruars och mäns födelsestjärntecken på något sätt var korrelerade. (Många astrologer påstår att personer av ett visst stjärntecken passar bättre ihop med personer av vissa andra stjärntecken.) Mer än tio miljoner par ingick i tillgängliga data.

Voas fann till en början en liten, men statistiskt signifikant, effekt som gick ut på att människor med identiska stjärntecken, eller med stjärntecken bredvid varandra, bildade par oftare än slumpen. En närmare undersökning visade dock att det var en artefakt, förmodligen uppkommen dels genom att en person i vissa par fyllt i bådas folkräkningsformulär, och då råkat skriva samma födelsedatum för båda, dels genom att formulär som lämnats tomma med avseende på bådas födelsedagar automatiskt tillskrivits födelsedagar från två bredvidliggande månader.

JJ

Brittiskt andebråk

I Storbritannien finns sedan 1951 en lag om andemedier, Fraudulent Mediums Act, tänkt att skydda ”äkta” medier och bestraffa falska. Lagen har inte varit särskilt effektiv; endast sex personer har åtalats för brott mot den, varav fem har fällts. Från kritisk synvinkel verkar det vara två kryphål som gjort att lagen inte kommit till användning oftare: dels har medierna i efterhand kunnat hävda att seanser ordnats i ”underhållningssyfte”, dels har de kunnat hävda att avgifter som betalats av deltagarna skulle användas endast till lokalkostnader. Den brittiska regeringen har meddelat att man vill avskaffa lagen, och ersätta den med en mer allmän konsumentskyddslag som också harmonierar med EU-lagstiftning.

Spiritual Workers Association <www.theswa.org.uk> (SWA) har startat en namninsamling för att förmå regeringen att ändra sig. Organisationens ledare David McEntee-Taylor uttalade sig i The Independent den 18 april 2008: ”Detta är ett grundskott mot vår rätt att utöva vår religion. Vi vill stoppa charlatanerna, men den nuvarande lagen ger oss garantier som regeringen inte verkar kunna ge med den nya lagen. De säger att vi nog kommer att klara oss, men vi fruktar att detta slutar med att en av oss hamnar inför rätta”.

Problemet med den nya lagen, från spiritisternas synvinkel, är att den har ett tydligt konsumentperspektiv. Om andemediet utlovar en viss tjänst, t.ex. kontakt med döda anhöriga, men inte levererar detta kan seansdeltagarna försöka använda den nya lagen. Genom att inte lova något ska det fortfarande gå att komma undan, enligt jurister. Således kan man fortfarande hävda att seansen ordnats i underhållningssyfte eller som ett ”vetenskapligt experiment” (!), men bägge dessa ansatser strider förstås mot vad spiritisterna själva tror.
Å andra sidan har Spiritualists’ National Union, som är en både större och äldre organisation än SWA, givit den nya lagen stöd. Spiritister står mot spiritister. Uppenbarligen har inte andarna givit något tydligt besked i frågan.

JJ

Föreningen

Folkvett lokalt stor

Geoffrey Dean vid vår australiensiska systerförening, Australian Skeptics, har sammanställt en lista över hur stora upplagor olika skeptiska tidskrifter har i förhållande till folkmängden. Följande länder är med i listan: Australien, Belgien, Tyskland, Italien, Nederländerna, Sverige, Storbritannien, USA och Kanada. (Listan är således inte alls komplett. I vårt närområde saknas t.ex. Finland.) Bland dessa länder har amerikanska Skeptic störst genomslag i Kanada, ca 1 prenumerant per 2000 vuxna, engelskspråkiga invånare. I USA däremot har Skeptic ca 1 prenumerant per 5000 vuxna invånare, medan Skeptical Inquirer har ca 1 prenumerant per 6000 invånare. På andra plats i den totala listan kommer Folkvett, som har en läsare (medlem eller prenumerant) per 2500 vuxna svenskar. Vi står oss alltså mycket bra i en internationell jämförelse. Undertecknad blev förvånad över att flera högklassiga tidskrifter har så låg upplaga. Tyska Skeptiker har bara knappt 3000 i upplaga, och italienska Scienza e Paranormale bara knappt 2000. Folkvetts upplaga är ca 2500.

JJ

Årsmöte i VoF

VoF höll årsmöte den 19 april. Ny ordförande i föreningen är Hanno Essén, som under många år varit vice ordförande. Hanno är fysiker och arbetar till vardags på Institutionen för mekanik, KTH. Den tidigare ordföranden Jesper Jerkert avgick från sin post men kvarstår i styrelsen. Ny vice ordförande är Aija Sadurskis. Som föreningskassör kvarstår Jan Wallin. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Sofia Fransson (f. 1978), veterinärstudent, frilansjournalist och textildesigner, Stina Wallström (f. 1976), fil. dr i polymerteknologi och projektledare på Swedish Standards Institute, och Joakim Westerlund (f. 1960), universitetslektor i psykologi.

Två personer avgick ur styrelsen: Malin Sandström och Per Olof Hulth. Per Olof var på plats och avtackades särskilt, eftersom han varit styrelseledamot under många år. Han var föreningens ordförande 1988–98.

Föreningens ekonomi är god. VoF gick under 2007 med förlust: –52000 kr, men styrelsen hade räknat med en mycket större förlust. Den största utgiften under året var inköpet av boken Fakta eller fantasier, som skänktes till alla medlemmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Såsom meddelades i förra Folkvett-numret hade VoF 2322 medlemmar vid årsskiftet 2007/2008.

Efter årsmötet mottog Årets folkbildare Jonathan Lindström sitt pris om 20000 kr och höll ett uppslagsrikt föredrag inför ca 40 åhörare.

JJ
Vetenskap och Folkbildning