Publicerat i Folkvett nr 1/2008.

Sverige

Årets pristagare

Till årets folkbildare 2007 har VoF utsett författaren och konstnären Jonathan Lindström, som får priset ”för sina populärvetenskapliga böcker där han i ord och bild, med ändlös nyfikenhet och utmärkt pedagogik, förmedlar de senaste rönen inom astronomi, kosmologi, naturhistoria och arkeologi”. Lindström är i grunden nordisk arkeolog, men har också ett förflutet som amatörastronom, amatöretnolog och museipedagog. På senare år har han arbetat som föreläsare och som författare och illustratör av bl.a. läromedel, barnböcker och populärvetenskap. Han har t.ex. givit ut Allt från början (2004) och Allt om universum (2005), vilka båda har recenserats i Folkvett.

Till årets förvillare 2007 har utsetts Tvagen-gruppen vid Landstinget Kronoberg, ”för dess benägenhet att bjuda in pseudovetenskapare att hålla seminarium”. I motiveringen framhålls att ”ett stort antal anställda har på arbetstid fått åhöra ovetenskaplig propaganda för nonsensmetoder”. Vidare konstateras: ”Årets förvillare är dessvärre inte ensam som offentlig institution att spendera pengar på pseudovetenskaplig verksamhet, och VoF finner det angeläget att fästa uppmärksamhet på detta missbruk av skattemedel som just nu breder ut sig.”

JJ

Tondel debatteras

I Folkvett 4/2007 fanns en debattartikel av Lars-Erik Holm, Per Hall och Anders Ekbom, i vilken kritik riktas mot Martin Tondels doktorsavhandling vid Linköpings universitet. Tondel tyckte sig ge starka argument för uppfattningen att nedfallet över norra Sverige efter Tjernobyl-olyckan förorsakat många fler cancerinsjuknanden än vad man allmänt anser. Debattartikeln publicerades ursprungligen i Läkartidningen, och i nr 48/2007 förekom några debattinlägg i frågan. En mycket kort sammanfattning av dessa ges nedan.

Tondel svarar att han håller med om vissa av debattörernas invändningar, men att han också anser att frågorna tagits upp till behandling i avhandlingen. Han står fast vid att hans resultat talar för ett orsakssamband mellan radioaktivt nedfall och cancerincidens, men efterlyser mer forskning.

Mats Hammar, dekanus vid LiU, skriver ett inlägg tillsammans med två andra formellt ansvariga för olika delar av avhandlingsprocessen. Budskapet är att allt gått korrekt till vid Tondels disputation, och att de därför inte bör kritiseras för att avhandlingen godkänts.

Holm, Hall och Ekbom vidhåller i sin slutreplik sin kritik. De citerar ur ett larmande pressmeddelande som LiU skickade ut vid disputationen och undrar om universitetet fortfarande står bakom det. Med adress Tondel skriver de att ”oviljan eller oförmågan att självkritiskt granska de erhållna resultaten mot bakgrund av de hittillsvarande internationella vedertagna sambanden varken tyder på kunskap om forskningsområdet eller på kritisk analys av materialet.” Holm, Hall och Ekbom vill dock främst rikta kritiken mot handledaren, universitetet och betygsnämnden.

JJ

Tveeggad skepsis

Det är en aning irriterande med alla lösa påståenden som florerar i jordstrålningssammanhang, Feng-Shui, New-Age och andra rörelser. Det vore nog lite mera klädsamt med lite mera inre reflektion innan man tar allt för givet. Risken är stor att man bedrar sig själv och andra. Ibland får men den obehagliga känslan av att allt detta riskerar att bli ett enda stort geschäft som går ut på att tjäna pengar. Det vore synd.

Dessa kritiska ord uttalas av Göte Andersson i tidskriften Sökaren nr 6/2007, s. 27. Andersson misstänker att jordstrålning inte finns, utan kan vara resultatet av självbedrägeri. Å andra sidan är samme Andersson känd för sin åsikt (själv skulle han nog säga insikt) att man med slagrutor kan detektera ”psi-spår”, som väl närmast måste vara ett paranormalt fenomen.

JJ

Gissningslek

Vad tror ni att följande texter gör reklam för? (Företagsnamn eller varumärken har ersatts med X.)

a) ”Om allting – även vår kropp – är uppbyggt av frekvenser ner till minsta beståndsdel är det logiskt att föreställa sig att tillämpningen av liknande frekvenser kan åstadkomma ett helande. (…) Det här är möjligt med ett passivt tvåpolad antennsystem som genererar dessa karakteristiska frekvensererna [sic], allt verifierat sedan de första undersökningarna av Paul Schmidt 1976.”
b) ”Arbetsprincipen är varken baserad på muskulär HV-stimulering, ultraljud, laser eller magnetstimulering. Biocybernetisk algoritm och artificiell intelligens används i detta banbrytande system för att både analysera och förstärka det fysiologiska tillståndet i den behandlade vävnaden. Då det yttersta terapeutiska målet är att uppnå och behålla energibalansen så använder X en intern uppsamling av fysisk information om energibrister och överför sedan exakt avvägda energidoser.”
c) ”Renar kroppen från slaggämnen och syror via huden samtidigt som de via meridiansystemet tillför energi till hela kroppen.”

Svar: a) Reklam för ett seminarium om frekvensmedicin och bioresonans anordnat av det tyska företaget Rayonex. b) Ur företaget Body Balances reklam för tekniken/apparaten Beautytek, som syftar till viktminskning och hudstramning. c) Reklam för ”reningsplåster”, som säljs av Regnbågscentret i Motala.

Samtliga annonsörer hittades genom att slumpmässiga sidor i tidskriften Hälsa nr 10/2007 slogs upp.

JJ

Bob Lind går från klarhet till klarhet

I Folkvetts höstnummer berättade vi om nya turer i guidebråket vid Ales stenar på Österlen, där Riksantikvarieämbetet satt upp mindre lyckade skyltar. Alternativforskaren och homeopaten Bob G. Lind fick tack vare detta mycket mediautrymme under sommaren, och det gav tydligen mersmak. Han nämnde i flera intervjuer att han hade ett nytt stort objekt på gång nu när han hade ”fått rätt” om Ales stenar. Och i december gick han ut med en pressrelease.

Tillsammans med geologen och slagruteentusiasten Nils-Axel Mörner (Årets förvillare 1995) hade Lind upptäckt och delvis karvat grästorven av ett stort område med omkullfallna resta stenar i en hage i Ravlunda socken nära Kivik, också på Österlen. Lind kallade platsen ”Heimdalls stenar” och menade att även detta skulle vara en astronomisk kalender från yngre bronsåldern. Anledningen till att nästan inga större resta stenar fanns att se på platsen var, enligt Lind, att markytan på något sätt skulle ha höjt sig 80 cm sedan forntiden och begravt monumentet. Lind rekommenderade att hela platsen skulle schaktas av med grävmaskin för att återställa ”kalendern”. Medierna hängde på, och Clas Svahn i Dagens Nyheter var den enda skeptiska rösten.

Ganska snart visade det sig att Lind återigen fått allting om bakfoten och dessutom begått brott mot Kulturminneslagen. Nog var det en riktig fornlämning han hade givit sig på, den här gången med. Men inget nyfynd: det var ett gravfält från äldre järnåldern som varit känt för den arkeologiska forskningen och nogsamt registrerat hos Riksantikvarieämbetet åtminstone sedan 1930-talet. Ortsborna hade redan ett namn på platsen, Höga stenar. Gravfält som detta är mycket vanliga och har i regel tillkommit en rest sten i taget allt eftersom folk dog över en period på flera hundra år. Det är med andra ord helt bakvänt att leta siktlinjer mellan stenarna och tolka dem som om allihop vore utplacerade i ett övergripande sammanhang.

På Länsstyrelsens i Skåne webbsajt kan man läsa en rapport av arkeologen Lasse Wallin som kallades in för att dokumentera de skador Lind och Mörner åsamkat gravfältet. De var lyckligtvis ganska ytliga. ”Det är angeläget att återställa ingreppen på fornlämningen eftersom framgrävning av utvalda stenar efter en i förväg vald idé ger en tvivelaktig bild av fornlämningen”, skriver Wallin. Inget åtal kommer att väckas.

Hoppeligen kommer nästa pressrelease från Bob Lind inte att mötas med riktigt samma entusiasm av medierna.

MR

www.m.lst.se/m/amnen/Kulturmiljo/

Röda Korset på villospår

Svenska Röda Korsets tidning Henry (uppkallad efter organisationens grundare Henry Dunant) har i nummer 1/2008 en artikel med rubriken ”Ett sundare jag” som utan minsta förbehåll propagerar för pseudovetenskapliga behandlingar. I texten rekommenderas metoder som Tai Chi och Qi gong, inklusive den variant på den senare som döpts till Biyun. Det finns inga vetenskapliga studier publicerade om Biyun-metodens effekter. Läran grundades av en person vid namn Fan Xiulan som skrivit en bok där hon påstår sig ha botat en psykotisk kvinna med hjälp av telepati och dessutom hävdar att hennes metod är verksam mot fler än tjugo sjukdomar av vitt skilda slag från tuberkulos och njurinflammation till sterilitet och depression. Boken saknar helt vetenskapliga referenser. Artikeln i Henry ger länkar till flera webbsidor med grovt pseudovetenskapligt innehåll såsom feng shui, homeopati, healing och energimedicin. Flera av länkarna är till sidor med direkt kommersiella verksamheter, exempelvis Axelsons Gymnastiska Institut. Texten är skriven av Catharina Ericson-Ulfves som på Google inte kan förknippas med något enda medicinskt sammanhang. Vad säger Röda Korses samlade medicinska expertis om denna gratisreklam för alternativmedicinska bluffmetoder i den egna tidningen?

Dan Larhammar

Alvar Ellegård avliden

Professor emeritus Alvar Ellegård har avlidit i Göteborg i en ålder av 88 år. Ellegård, som föddes 1919, var professor i engelska men hade breda intressen och publicerade både lärda och populära verk i mångahanda ämnen, dock mest språkvetenskap. En av Ellegårds mer kända undersökningar handlar om hur den brittiska allmänheten mottog Darwins läror. Efter sin pensionering från Göteborgs universitet började Ellegård studera frågan om Jesus historiska existens. Om detta klassiska ämne utgav han ett antal verk där han ifrågasatte den gängse uppfattningen. Dessa har rönt internationell uppmärksamhet och en av hans böcker i ämnet recenserades i Folkvett (nr 2/1993).

Hanno Essén

Utrikes

Maharishi Mahesh Yogi har avlidit

Maharishi Mahesh Yogi nådde världsrykte när han för en kort tid var guru åt popgruppen The Beatles. Yogi var något av en pionjär inom ”quantum healing” (på svenska kvantsalveri), yogaflygning och påståenden att kollektiv meditation med hjälp av den av honom lanserade Transcendentala Meditationen skulle åstadkomma mirakel. Många kollegor har med mig fått besök av Yogis anhängare, som velat ha bekräftelse på att Yogis pseudovetenskapliga teorier om samband mellan kvantmekanik, österländsk visdom och läkningsprocesser i människan och samhället skulle äga sin giltighet.

Staffan Yngve

Brittisk homeopati i kris?

Brittiska The Independent uppger (30 januari 2008) att homeopatin i öriket står inför svåra ekonomiska utmaningar. Orsaken är att många av den statliga sjukvårdens inrättningar under de senaste åren har reducerat eller helt upphört med betalningar avseende homeopatiska medel. Remisser till brittisk homeopatis flaggskepp Royal London Homeopathic Hospital har minskat med 20% på ett år, och sjukhuset uppges kämpa för sin överlevnad. Homeopati har länge åtnjutit stor popularitet i Storbritannien. Det brittiska hovet är känt för sitt stöd till icke-fungerande medicin i allmänhet och homeopati i synnerhet.

JJ

Paranormal choklad

I en liten video på <oneminuteshift.com/videos/dean_radinintentional_chocolate> redovisar Dean Radin ännu ett av de experiment som kan läggas till högen av bevis för paranormala fenomen. En transkription (och översättning) av vad han säger gör situationen klar:

Vad är det hos mammas kycklingsoppa som får dig att må så bra? Kan kärlek och omtanke [intentions] vara verkliga ingredienser? Vi ville testa denna hypotes, så vi tog chokladbitar och lät framstående meditatörer ingjuta omtanke i en del av chokladen. Sen gav vi behandlad och obehandlad choklad till personer under dubbelblindförhållanden (…) och bad dem föra bok över sitt dagliga välbefinnande. Vi fann en 67-procentig ökning i välbefinnandet hos dem som åt den behandlade chokladen. Detta antyder att människor som vill ha ett liv fyllt med mer mening och omtanke kan påverka världen och andra människor direkt med sin omtanke. Omtankschoklad [intentional chocolate] påminner oss, på ett särskilt delikat vis, att medvetande och materia är djupt sammanlänkade på en grundläggande nivå.

På webbsajten <www.intentionalchocolate.com> kan man lämpligt nog köpa choklad som redan fyllts av omtanke.

Och vem är Dean Radin? Han är en av världens ledande parapsykologer, tidigare ordförande i organisationen Parapsychological Association.

JJ

Alternativmedicin granskas

En av allt att döma mycket intressant bok kommer att ges ut i april 2008, enligt brittiska nätbokhandeln amazon.co.uk: Trick or Treatment? Alternative Medicine on Trial av Edzard Ernst och Simon Singh. (På vissa platser anges titeln bli Trick or Treatment: The Undeniable Facts about Alternative Medicine.) Författarnamnen inger respekt. Som Folkvetts läsare förmodligen känner till är Edzard Ernst världens kanske ledande forskare om alternativmedicin, professor vid universitetet i Exeter. Simon Singh är hyllad populärvetenskapsskribent, senast känd med sin bok Big Bang.

JJ

Ny presentation av evolutionen från NAS

En populärvetenskaplig text om evolutionen utgavs den 4 januari 2008 av vetenskapsakademien i USA, National Academy of Sciences (NAS). Häftet är på knappt hundra sidor och kan laddas ned som pdf från http://national-academies.org/morenews/20080104.html. Texten förklarar bland annat varför evolution är vetenskap medan kreationism inte är det. Dessutom har många nya vetenskapliga observationer lagts till jämfört med de tidigare upplagorna av häftet från 1984 och 1999. Arbetet på denna uppdaterade och utökade text inleddes i samband med den omtalade rättegången om kreationism i skolan i Dover, Pennsylvania, 2005. Det nya häftet har skrivits av en redaktionskommitté ledd av den internationellt kände evolutionsbiologen Francisco Ayala och inkluderade även Bruce Alberts, tidigare ordförande för NAS och nyutnämnd chefredaktör för tidskriften Science.

Dan Larhammar

Biodynamisk professor

Vid universitetet i Kassel i Tyskland finns en professor Ton Baars som undervisar i biodynamiskt jordbruk. Detta är ett antroposofiskt begrepp som skapats av Rudolf Steiner. Förutom ett visst kretsloppstänkande har biodynamiken starka inslag av astrologi då månens inverkan anses viktig, samt även inslag av homeopati eftersom kraftigt utspädda så kallade preparat sägs kunna förbättra tillväxten. Det finns inga vetenskapliga belägg för någon effekt av de biodynamiska metoderna. Professor Baars tror även på reinkarnation och meditativ kommunikation med växter. Detta har naturligtvis fått forskarvärlden att reagera; ockultism har fått tillträde till universitetet. Professuren som inte bekostas av statliga medel utan av en stiftelse stöds av studenterna vid den ekologiska jordbruksutbildningen i Kassel. Tyska massmedier påpekar att man lika gärna kunde sätta Jehovas vittnen att undervisa om religion och att Steiner-anhängarna aldrig är intresserade av någon annan vetenskap än den som bekräftar deras läror. Inom VoF är vi glada att den trots allt bara finns en sådan professor; man kunde befara att det fanns flera.

Hanno Essén

Svennis hos spågumma?

Har Sven-Göran Eriksson anlitat en spågummas tjänster? Det är i varje fall vad den brittiska tabloiden Daily Mail uppger. Enligt tidningen har Eriksson varit kund hos den italienska mystikern och helaren Clara Romano (även känd som Maga Clara), vilket skulle bevisas av att en check som Eriksson skrivit under återfunnits hos Romano. Clara Romano är föremål för utredning angående bedrägeri och skattebrott. Hon vägrade först uttala sig för pressen, men vid förnyade intervjuförsök sade hon bland annat: ”Jag såg att arresteringen var på väg – glöm inte att jag har övernaturliga kontakter.”

JJ

Överraskande nedläggning

The Astrological Magazine (www.astrologicalmagazine.com) har utkommit med sitt sista nummer. De ansvariga meddelar att tidskriften läggs ned på grund av ”oförutsedda omständigheter”.

JJ


Föreningen

Insamling till VtdK avslutad

Den insamling till förmån för den holländska antikvacksalveriföreningen VtdK (Vereniging tegen de Kwakzalverij) som annonserats på VoF:s nätsidor har nu avslutats. VoF-medlemmar skänkte 7486 kronor. VoF bidrar centralt så att totalsumman blir 1000 euro. Beloppet kommer inom kort att överföras till VtdK. Tack till alla som givit bidrag!

JJ

Så många är vi

Vid årsskiftet 2007/2008 räknade VoF 2322 medlemmar, och detta efter att ca 200 medlemmar strukits ur registret eftersom de inte lyckats betala medlemsavgiften på hela 2007. VoF:s medlemsutveckling är god, och har så varit under många år.

JJ
Vetenskap och Folkbildning