Publicerat i Folkvett nr 3-4/1997.

En (förnuftig?) företagsetablering har under året ägt rum i skogarna strax utanför Göteryd i södra Småland. Det är i och för sig glädjande med nya etableringar i våra avfolkningsbygder. Men man kan ändå inte undvika att bli fundersam.

Det är nämligen en dam som börjat arbeta på heltid med healing och magi. I en intervju i lokalpressen berättar den nya entreprenören om sin bakgrund och sin lära:

1955 fick hon för första gången direktkontakt med den på 1200-talet avlidne S:t Fransisciis ande. Från 70-talet arbetade hon “aktivt med miljöfrågor, religiösa frågor och en helhetssyn på människan och hennes miljö”.

På 80-talet började hon arbeta med magi, som enligt henne “var en vetenskap under medeltiden men som förföljdes av inkvisitionen”. Hon är bekymrad över att denna “fientliga inställning” mellan religion, vetenskap och magi fortfarande består.

Hennes arbeta går ut på att “överbrygga klyftorna mellan religion, vetenskap, magi och New Age”. Den minsta gemensamma nämnaren för de fyra är “vad de kristna kallar kontakt med Gud, vad healern kallar den universella energin, det som inom New Age kallas transcendens och vad vetenskapen kallar lagbundenheten i universum. Det handlar om kontakt både andligt uppåt och materiellt åt sidorna. Det ena påverkar det andra.

Hon lär andra att genom meditation lära känna sig själva och “tillvarons alla aspekter”. Genom healing arbetar hon med den del av människan som inte är fysisk (“som hos den traditionella läkekonsten”). Ofta genom handpåläggning:

“Man tar ner energin utifrån och fyller på en kropp och balanserar den.”

Vår New Age-magiker kommer från Stockholm, “där är det ett enormt sug”. Enligt henne håller nu även älmhult på att vakna.

New Age är en expansiv bransch. Ovanstående är exempel på en pytsåkare, som försöker överleva i en avfolkningsbygd. Om hon själv tror eller inte på vad hon gör är ovidkommande. De stora pengarna håvas hem av medieföretagen med deras produktion av vad som borde kallas ockultainment. Och de tror bara på börssiffror.

Förutsättningen för det hela är emellertid att det finns en efterfrågan. Varför finns den?

Fenomenet sammanhänger troligen med en global förskjutning av maktförhållandena i samhället ? i riktning från folkligt, demokratiskt inflytande via politiskt grundade beslut mot s.k. marknadsstyrning, d.v.s. i klartext en allt renare penningmakt.

Denna speciella form av maktutövning lämnar dessvärre den stora majoriteten av människor maktlösa. Pengar i handen är ingen valsedel och marknaden erbjuder inte, som en entusiast föreslagit, “en kontinuerlig folkomröstning” enligt principen en man/kvinna, en röst. Det rationella politiska samtalet, det politiska arbetet, känns meningslöst, framför allt för den yngre generationen – ty den får nu lära sig att samhället, ekonomin och världen inte låter sig styras, annat än möjligen av stjärnorna. Media ondgör sig över ungdomens påstådda skepsis mot demokratin. Samma media bidrar dagligen till densamma genom att förhåna och nedvärdera den politiska sfären – till förmån för s.k. individualism och kontraktsfrihet. New Age passar denna tidsanda som hand i handske.

I dag är det långt fler svenska gymnasister som tror på reinkarnation och besök av utomjordingar än som tror på Göran Persson och Carl Bildt. Detta är det djupast reaktionära draget i tidsandan. Att bekämpa nyandligheten är att slåss för kunskap, för världens vetbarhet – och därmed för demokrati.

Hans Isaksson

Vetenskap och Folkbildning