Publicerat i Folkvett nr 3-4/1995.

I UFO-aktuellt nr 4/1994 talar den riksbekanta prästen Ma Oftedal ut om UFO. Hon ser ett klart samband mellan sin verksamhet som präst och sina åsikter om utomjordingar.

“Eftersom jag är präst och har jobbat i många år och levt med den andliga världen så har jag lärt mig att den andliga världen måste tolkas med sina egna verktyg. Man kan inte ens använda rationella begrepp för den andliga världen. Det är samma sak med UFO. Man prater med astronomer och vetenskapsmän men jag tror aldrig vi kan lösa den fråga med rationella slutsatser. Det är en djupt andlig fråga varför de är här och det kan man inte lösa med vetenskapliga metoder.”

Själv har Oftedal kontakter med utomjordingar från Orion, och hon har ibland känt “att jag mer tillhör Orion än här på jorden”. Hon ingår i en grupp om 4-5 personer som mötts under ett års tid och som alla haft “kontakter med intelligenser från Orion”. För att uppnå kontakter med UFO-folket mediterar hon och deltar i “ceremonier” med “diverse redskap som stenar med mera”. Även i samband med kyrkliga ceremonier verkar kontakterna att kunna uppkomma:

“En gång när jag ledde en högmässa i Storkyrkan och just skulle ge en välsignelse så kände jag hur en av ‘dem’ sa inom mig: ‘Nu vill jag tala genom dig’. Jag blev alldeles skräckslagen och stängde av totalt för jag vägade inte ta det steget. Det var för mycket för mig.”

Vetenskap och Folkbildning