post id: 26072
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26072
  
Skeptisk måndag

The satanic panic

Messe Noire
Messe Noire, Henry de Malvost 1895.

Under 1980 och 1990-talen exploderade rapport­eringen av satanistiska rituella övergrepp. Enligt media och anklagelser i rätte­gångar förekom mängder av sexuella och sadistiska orgier under kult­liknande former. Barn kid­nappades, rövades bort och i extrema fall “avlades fram” för att delta i ritualerna, som ibland inkluderade människo­offer och till och med kannibalism. Bara i USA fördes över 12 000 sådan anklagelser fram i vad som nu allmänt kallas the satanic panic.

“Michelle Remembers”

1980 publicerade de kanadensiska makarna Lawrence Pazder och Michelle Smith boken “Michelle Remembers”. Boken beskriver hur Michelle under terapi utförd av Pazder kunnat återkalla bortglömda minnen av hur hon utnyttjats under satanistiska former som ung. Övergreppen ska ha utförts 1954-55 när hon var i femårsåldern. Under rituella former skulle hon ha blivit torterad, inlåst, sexuellt utnyttjad och tvingats bevittna rituella mord. Boken räknas allmänt som starten på the satanic panic.

McMartin-fallet

Kathleen ‘Kee’ MacFarlane var socialarbetare på Children’s Institute International och blev involverad i en rättegång mot förskolan McMartin. 1983 anklagades McMartin för hundratals övergrepp på de barn som gick på skolan. MacFarlane utvecklade en metod där barnen fick peka ut på “anatomiskt korrekta dockor” exakt var de vuxna hade tagit på dem eller gjort dem illa. Frågorna var ledande och negativa svar avfärdades som felaktiga. Barnen blev uppmuntrade och belönade när de svarade “rätt”. MacFarlane, och många med henne, var övertygade om att barnen omedvetet förträngde otäcka och traumatiska minnen som var för obehagliga att hantera. Genom att hjälpa dem kunde man få dem att återkalla dessa minnen. McMartin-rättegången och dess förundersökningar varade i sju år tills åtalet lades ner i brist på bevis. Den har kallats den mest kostsamma rättegången i USA någonsin.

Elizabeth Loftus
Prof. Elizabeth Loftus, University of California, Irvine
Chris French
Prof. Chris French, Goldsmiths University of London

Kon­spira­tions­teorier

Under tiden blev förestäl­lningarna om satanistiska övergrepp allt mer omfattande. Ett världs­om­fattande nätverk av organ­iserade kulter hävdades arbeta i hemlighet med tortyr, människo­offer och rituella övergrepp för att hjärn­tvätta barn och unga personer. De kunde “aktiveras” med speciella kodord och fås att utföra mord, bli involverade i droghandel, prostitution och barnpronografi. Konservativa kristna grupper i USA krävde kraftfulla insatser för att stoppa det hela.

Kritik

I slutet av 1980-talet och framåt började hysterin långsamt ebba ut. Ingen av de 12 000 fallen som nämndes ovan ledde till fällande domar. Forskning visade på hur idén om bortträngda minnen inte höll för närmare granskning och boken “Michelle Remembers” anses numera inte längre som trovärdig. Annan forskning, till exempel av Elizabeth Loftus, visade hur lätt det är att plantera falska minnen hos en person. Den teknik som McFarlane använde är ett typexempel på hur det kan göras.

Ändå lever idén om internationellt organiserade satanistiska övergrepp kvar i vissa kretsar, bland annat inom QAnon-rörelsen. Anhängare av Pizzagate-konspirationen, där Hillary Clinton anklagades för barn-trafficking, har till exempel många föreställningar som inspirerats av the satanic panic. Det ledde som bekant till att en tungt beväpnad QAnon-anhängare 2016 stormade en pizzeria i Washington D.C. och krävde att få se källaren där de inlåsta barnen fanns. Pizzerian hade inte någon källare, än mindre några inlåsta barn.

Länkar:
Wikipedia: Satanic panic
the Skeptic (Prof Chris French): Recovering memories: How the Satanic Panic led to false reports of horrific abuse
Wikipedia: McMartin preschool trial
Wikipedia: Pizzagate conspiracy theory
Wikipedia: Elizabeth Loftus

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “The satanic panic

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning