post id: 33036
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=33036
  
Skeptisk måndag

Sherri Tenpenny

Sherri Tenpenny
Sherri Tenpenny, 2019 CC 4.0Sherri J. Tenpenny är en amerikansk osteopat, antivaccin-aktivist, och spridare av konspirations­teorier. Hon tog examen vid Kirksville College of Osteopathic Medicine 1984 som Doctor of Osteopathic Medicine (D.O.). Titeln D.O. innebär i USA att man kan praktisera som läkare trots att osteopati generellt måste betraktas om en alternativmedicinsk gren.

1994 öppnade Tenpenny en egen klinik i Ohio, numera känd under namnet the Tenpenny Integrative Medical Center. Man erbjuder där en mängd behandlingar varav många går stick i stäv med etablerad sjukvård.

Exempelvis säger sig kliniken ha tagit fram en egenutvecklad terapi (T-SRT) för ”eliminering av allergi”. Det uttalade målet med T-SRT är att ”stärka immunförsvaret” med hjälp av akupunktur. Förutom att det inte finns god evidens för att akupunktur skulle ha någon effekt utöver placebo, så kännetecknas allergi av ett immunförsvar som överreagerar på ofarliga ämnen. Att i det läget försöka göra immunförsvaret ”starkare” (en i alternativkretsar populär men vagt definierad term) låter minst sagt som en tveksam idé…

Vaccinationsmotstånd

Mest känd är Tenpenny för sin propaganda mot användningen av vaccin. Hon hävdar att vacciner inte bara är ineffektiva utan också farliga, och menar att vaccinering kan leda till olika hälsoproblem, inklusive autism, trots att vetenskaplig konsensus avvisar sådana påståenden. Hon har publicerat böcker i ämnet, bland annat ”Saying No to Vaccines” (2008), och har väldigt aktivt använt sociala medier för att diskreditera all form av vaccination.

I mars 2021 presenterade the Center for Countering Digital Hate (CCDH) en rapport där Tenpenny nämndes som en av vad de kallade ”the Disinformation Dozen”, tolv inflytelserika personer ansvariga för spridning av antivaccinpropaganda. Enligt deras forskning låg dessa tolv bakom hela två tredjedelar av den antivaccin-desinformation som sprids på sociala medier.

Desinformation angående covid

Under covidpandemin propagerade Tenpenny emot användandet av munskydd. Hon påstod även att covidvaccinering kunde leda till autoimmuna sjukdomar och förutspådde att ett stort antal personer skulle drabbas av svåra sjukdomar inom ett år efter vaccinering. Hon hävdade också att covidvaccinerna var otestade och skadliga, samt att de negativt skulle påverka både mäns och kvinnors fertilitet.

Ohio Statehouse
Ohio Statehouse CC 4.0

I juni 2021 kallades hon som expertvittne av delstaten Ohios kongress, där repub­likanerna ville införa en förordning för att begränsa allmän covidvaccinering. I sitt vittnesmål hävdade Tenpenny bland annat att covid-vaccinet gjorde personer ”magnetiska” så att föremål av metall kunde få att fastna på en vaccinerad persons kropp. (Not: att till exempel få en sked att fästa i pannan är ett välkänt ”partytrick” som har använts av många i jakt på uppmärksamhet på nätet och i andra sammanhang).

Vidare påstod hon att ”vissa personer”, ”länge har misstänkt att det finns något form av, ännu ej definierad, länk mellan det som injiceras i dessa sprutor” (covid-vaccinen) ”och 5G-master”. Videon av hennes framträdande fick stor spridning på internet. Dåvarande Twitter stängde permanent ner hennes konto i juli 2021 på grund av hennes desinformation gällande covid.

När Ryssland invaderade Ukraina 2022 hävdade Tenpenny, bland annat med vissa anti­semitiska inslag, att invasionen var en skenmanöver för att distrahera från nya, kommande pandemi­restriktioner.

Indragen legitimation

Den 9:e augusti 2023 beslutade delstaten Ohios Medical Board att dra in Tenpennys läkar­legitimation på obestämd tid, samt utfärda ett bötesbelopp på $3,000. Som motivering angavs att Tenpenny konsekvent under två års tid blankt har vägrat att svara på deras frågor, och att hon underlåtit att på något sätt samarbeta med dem i utredningen om hennes lämplighet som läkare.

I skrivande stund (21:e augusti 2023) finns Sherri Tenpenny fortfarande listad som förste läkare på hemsidan för the Tenpenny Integrative Medical Center. Ingenting där antyder att hennes licens är indragen och att hon inte längre får praktisera.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning