post id: 35277
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35277
  
Skeptisk måndag

Power posing

Wonder Woman pose
Amy Cuddy, socialpsykolog, demonstrerar power-posen “Wonder Woman” framför… Wonder Woman.
Bild: Wikimedia Commons, CC-A 2.0G


En psykologisk studie publicerad 2010 i den veten­skap­liga tid­skriften Psycho­logical Science hävdade att man visat på ett tidigare okänt fenomen. Det framställdes som något av ett ”life hack”: genom att inta en bestämd och kraftfull pose under några minuter kunde man öka sitt självförtroende och sin handlingskraft. Till exempel kunde man ställa sig bredbent och med händerna i sidan, korslagda armar, eller göra v-tecken med handen. En sådan så kallad ”power pose” skulle resultera i en ökad självkänsla som också skulle ändra ens beteende i positiv riktning.

Studien

I studien lät man 42 personer med hjälp av coacher hitta sätta att posera på sätt som indikerade fysisk styrka. Enligt mätningar resulterade detta i ökade test­osteron­nivåer och lägre kortisonnivåer, vilket forskarna menade skulle ge inte bara bättre självförtroende utan även förbättrad hälsa och välmående. Enligt studiens författare (Dana R. Carney, Amy Cuddy och Andy Yap) skulle man, om man övade på dessa poser, kunna förändra sitt beteende på ett sätt som skulle ge direkta fördelar i arbetslivet, vid exempelvis jobbintervjuer och löneförhandlingar. I studiens sammanfattning skrev författarna:

…att posera i maktställningar orsakade fördelaktiga och adaptiva psykologiska, fysiologiska och beteende­mässiga förändringar, och dessa resultat tyder på att förkropps­ligande sträcker sig bortom bara tänkande och känsla, till fysiologi och efterföljande beteende­mässiga val. Att en person, genom att anta två enkla 1-minuts-poseringar, kan förkroppsliga makt och omedelbart bli mer kraftfull har verkliga, handlingsbara konsekvenser.

The Obama pose
Power posen “The Obama” har sitt namn efter USA:s 44:e president som ofta ska ha suttit i Ovala rummet med fötterna på skrivbordet, tillbakalutad med händerna bakom huvudet. Bild: Public domain

Stor genom­slags­kraft

Studien fick stor upp­märk­samhet. Dana Cuddy, en av förfat­tarna, höll en TED-föreläsning i ämnet 2012. I Stor­britannien rapporterade media 2015 att många politiker börjat anta en bredbent och ”bisarr” hållning vid publika möten, något som döptes till ”Tory Power Pose” efter det största konservativa partiet. Tiden gick och 2017 hade Cuddys TED-föreläsning fått 47 miljoner visningar på YouTube. Det betydde att den vid det laget hade blivit den näst mest sedda TED-föreläsningen online. Power posing uppmärk­sammades av bland andra CNN och Oprah Winfrey och blev ett välkänt begrepp hos många. Våren 2017 lämnade Cuddy sin plats på Harvard för att som livsstils­coach på heltid förespråka power posing.

Problem med replikering

Ganska tidigt började dock andra forskare rapportera att de hade svårt att replikera studiens resultat. Med det menas att de inte fick samma effekt när de försökte göra om studien. Många av dem påpekade också brister med tidigare undersökningar, som att de ofta saknade kontroll­grupper eller att de jämförde power posing med överdrivet ”dålig hållning” i stället för med ett naturligt beteende.

En stor så kallad metastudie från 2022, som undersökte 128 publicerade studier, kom fram till de effekter som var signifikanta begränsade sig till själv­rapporterade känslor och själv­rapporterade beteende­förändringar, så som till exempel större ihärdighet. Däremot fann metastudien att det var oklart om power posing har någon direkt fysisk effekt på kroppen, det vill säga i form av hormon­förändringar eller liknande. Eftersom de enda konstaterade effekterna är subjektiva och själv­rapporterade, och eftersom objektiva och konkreta resultat inte har kunnat påvisas, så finns det all anledning att ta nyttan med power posing med en stor nypa salt.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning