post id: 27911
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27911
  
Skeptisk måndag

Osteopati

Andrew Taylor Still
Andrew Taylor Still, osteopatins grundare
Bild: Public DomainOsteopati är en medicinsk gren som utgår från att sjukdomar främst beror på en förlorad strukturell integritet i kroppen som kan återställas till harmoni genom fysisk manipulation. Manipulationen påstås låta kroppen läka sig själv. Osteopater använder manipulation för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar.

Historik

Andrew Taylor Still (1828-1917) var kirurg från amerikanska inbördeskriget i unionsarmén och är den som skapade osteopatin. Han letade efter ett alternativ till de medicinska metoder som var vanliga på hans tid, metoder som inte hade kunnat rädda hans tre barn från hjärnhinneinflammation. Still blev övertygad om att han kunde bota sjukdomar genom att skaka kroppen eller manipulera ryggraden. I sin självbiografi säger han att han kunde “skaka ett barn och stoppa scharlakansfeber, krupp, difteri och bota kikhosta på tre dagar genom nackmanipulation”. Han förespråkade också ett rent leverne, inklusive avhållsamhet från alkohol och medicinskt ordinerade droger. Trots att Still själv var kirurg, så ansåg han att operation skulle undvikas om möjligt.

Om detta påminner om kiropraktik och naprapati så är det ingen tillfällighet. Osteopati är den äldsta av de tre teorierna, men både osteopati och kiropraktik växte fram nära varandra i 1890-talets USA, medan naprapati utvecklades ur kiropraktik på 1910-talet.

Vetenskaplighet

Hela tankegången utgår i likhet med kiropraktik och naprapati från esoteriska energiflöden i kroppen och att störningar eller blockeringar i dessa skulle orsaka sjukdom. Varken sådana energiflöden eller blockeringar har kunnat observeras objektivt. Därför är det inte heller möjligt att bedöma om eller hur de förespråkade manipulationerna påverkar dessa “flöden” eller vad de i så fall har för effekt för hälsan.

Osteopatisk terapi
Teknik som visar behandling av impotens. (Osteopathy Complete manual, 1898)
Bild: Wikipedia

Skallbens­manipulation och mystiska flöden

Förutom ryggrads- och nack­manipulation har senare kraniell osteopati och kraniosakral terapi lagts till osteopatin. Dessa går ut på att med handmassage manipulera skallbenets olika delar vilket skulle ha läkande effekt. Modern vetenskap har klart etablerat att dessa delar växer ihop under uppväxten och att det, åtminstone i vuxen ålder, är omöjligt att få dessa att röra sig i förhållande till varandra (förutom vid allvarlig fysisk skada givetvis).

Osteopater anser sig också kunna känna och manipulera “flöden” i ryggmärgs­vätskan, flöden som inte är belagda och som inte går att mäta eller belägga med något instrument.

Utbredning

Till skillnad från kiropraktik och naprapati finns ingen legitimering av osteopater i Sverige och titeln “osteopat” är inte heller skyddad. Andra länder har olika grader av legitimering och titelskydd, till exempel Danmark, Finland, Storbritannien och USA.

Det finns flera skolor med osteopati­utbildningar i Sverige, bland annat Skandinaviska Osteopat­högskolan och Stockholm College of Osteopathic Medicine.

 
Länkar:
Skeptic Dintionary: Osteopathy
Quackwatch: Dubious Aspects of Osteopathy
Edzard Ernst: Osteopathy not all it’s cracked up to be
Wikipedia: Andrew Taylor Still
Wikipedia: Osteopati (alternativmedicin)
Regeringen: Komplementär och alternativmedicin och vård

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning