post id: 34692
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34692
  
Skeptisk måndag

NLP – Neuro­lingvi­stisk program­mering

NLP
Bild: Pixabay


Neuro­ling­vistisk programmering, NLP, är en pseudo­veten­skaplig psykoterapi­metod och modell för att lära sig ”styra” sina tankar. Namnet kommer från att man påstår att det går att påverka hjärnan snabbt och kraftfullt genom att tala och tänka på ett nytt sätt.

NLP bygger på idén att tankar, språk och beteenden hänger ihop och påverkar varandra. Det, menar man, kan användas för att behandla en persons välmående eller upplevda brister. Att tänka vissa tankar, använda visst språk, eller bete sig annorlunda, skulle då leda till önskat välmående och till och med behandla psykiska problem.

Bakgrund

NLP lanserades på 1970-talet av Richard Bandler och John Grinder i deras bok ”The Structure of Magic I”. Utövare hävdar att NLP kan vara verksamt mot till exempel fobier, depressioner eller inlärningsproblem. Vanligen utlovas snabba resultat, ofta redan efter bara ett behandligstillfälle. NLP-rörelsen präglas av en framgångs­retorik som går ut på att tänka sig fri ifrån vitt skilda saker såsom rökning, depression och trauman. Det anses av anhängare som en psykoterapeutisk metod, medan kritiker hellre klassificerar NLP som en av många populistiska självhjälpskoncept.

NLP
Exempel på strateginotation inom NLP (tyska), menade att ge sken av vetenskaplighet
Bild: CC A-S A 4.0

Exempel

Ett klassiskt exempel på hur språk skulle styra ens tänkande är före­ställ­ningen att hjärnan inte uppfattar ordet ”inte” och att det är därför man ska undvika att tänka ”jag ska inte äta godis” utan istället ”jag ska äta frukt” (etc.). Detta brukar ”bevisas” av NLP-förespråkare genom att man ber någon att inte tänka på en rosa elefant, vilket oftast får personen att tänka på just detta. Men att hjärnan inte skulle klara av att hantera negationer är förstås en myt.

NLP består av ett stort antal tankeövningar, som ofta syftar till att härma framgångsrika personers tankesätt. Vissa av övningarna kommer från klassisk beteende­terapi eller är enkla visualiserings­övningar, medan andra är mer avancerad pseudo­vetenskap. Det är även populärt bland NLP-terapeuter att använda sig av ögonrörelse-tekniken i den evidensbaserade EMDR-terapin – att terapeuten för ett finger framför patientens ögon medan man pratar om ett traumatiskt minne. Just ögonrörelserna har dock visat sig vara overksamma i EMDR-behandling.

Neuro­lingvistisk program­mering används ofta inom försäljning

NLP-coacher anlitas inte sällan för att ge (pseudo­vetenskapliga) råd om påverkans­tekniker till personer som jobbar med försäljning. NLP-terapeuter är inte legitimerade i Sverige och står därmed utanför Socialstyrelsens kontroll. Dessa lekmanna­terapeuter får behandla vilka psykiska sjukdomar som helst, så länge de inte använder hypnos som behandlings­metod eller försöker behandla barn under åtta år. Det är också förbjudet för NLP-terapeuter att påstå sig vara legitimerade (t.ex. kalla sig psykolog eller psykoterapeut).

…what we have with NLP boils down to just another pop-culture, New Age, self-help system that disingenuously markets itself as science. Read this book and you’ll be a better manager, a better salesman, more successful.
 
– Brian Dunning

Utövare av neuroling­vistisk program­mering arbetar ofta både med behandling och med utbildning av NLP-terapeuter. Det är inte ovanligt att klienter efter avslutad behandling själva utbildar sig till terapeuter, vilket kritiserats utifrån risken för att klienten luras att köpa en kurs när denne befinner sig i ett utsatt läge i terapirummet.

Ovetenskapligt

NLP granskades redan i slutet av 80-talet av det nationella vetenskapsrådet i USA (National Science Foundation, NSF) och slutsatsen var att metoden inte håller för de påståenden som görs. Motargumentet var då att studier som visar på positiva effekter inom kort skulle ge dem rätt. Över trettio år senare väntar vi fortfarande på dessa studier. Istället står det mer och mer klart att hjärnan inte är konstruerad på det sätt som Bandler och Grinder utgick från.
 
 
Vidare läsning:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning