post id: 4851
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4851
 
Aktuellt, Årets förvillare

Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utser Miljönämnden i Mora och Orsa till Årets förvillare 2011. Skälet är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande krav om att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade strålningen från sina master. Strålningen sades orsaka en rad hälsoproblem. Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga försök. I stället har miljönämnden hävdat att forskningsläget skulle vara oklart och att samband inte kan uteslutas. Man har också hänvisat till en vetenskapligt undermålig rapport i ämnet. Nämnden har inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande.

Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och informationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till undermåliga rapporter och anekdoter. Denne har samarbetat med 2004 års Förvillare, docent Olle Johansson. Nämndens felaktiga utredning ledde till att man beslöt kräva omriktning av mobiltele-, radio- och tevesändare.

Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symptom. Men det saknas vetenskapligt stöd för deras tolkning att besvären beror på elektromagnetiska fält. Orsaken är i stället vanligen psykosomatisk. Man gör inte de drabbade en tjänst genom att i strid mot medicinsk vetenskap acceptera deras tolkning.

Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst tyckande. I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund, utan år efter år drivit ett ärende som aldrig kunde leda någon vart.

36 responses to “Miljönämnden i Mora/Orsa Årets förvillare 2011

 1. Hehe, ja elöverkänslighet är ju lika vetenskapligt belagt som bildskärmssjukan var i början av åttiotalet. Då när man precis börjat jobba med datorer framför en skärm hela dagen dök samma symptom upp… Man blev oförklarligt sjuk av att sitta framför en skärm. Nu är det alltså el. Lite Münchhausen (stavning?) om någon frågar mig.

 2. Ni inom VoF har verkligen gjort bort er att utse en kommun till årets förvillare när kommunen skall följa EU-domstolens beslut. Det visar en sak, ni är otroligt okunniga. Är det inte dags ni går ut i verkligheten och inser att livet inte kretsar kring vad mobilindustrin vill?
  Ni är ett föredöme för idiotin i sin bästa form.

  En samling tycker VoF försöker sätta rättssäkerheten och demokratin ur spel Uppmanar anmäl VoF http://solveig21.mpbloggar.se/

  Här citat från EU-domstolens beslut http://solveig21.mpbloggar.se/2011/11/29/mora-kommuns-arende-lagstralande-zon-kring-bostaden-for-elektrosensitiv-person-i-venjan/

  1. Det fanns aldrig speciellt mycket bevis för att jorden skulle vara platt. Idag finns det ganska mycket bevis för att elöverkänsliga inte är känsliga mot el, eller magnetism, eller bildskärmar, eller radiovågor, eftersom det har testats vetenskapligt.

  2. Nej, jorden har aldrig varit platt, det fanns dom som trodde det. Men det innebär inte att den var det. Precis som att det finns folk som tror att de är elöverkänsliga – det behöver inte innebära att de är det. Jag tycker ändå att dessa skall behandlas med respekt. Dels kanske vi inte vet tillräckligt, dels är ju dessa övertygade och nått fel måste det ju vara på dem. Men vi skall aldrig bara tro på saker och ting rakt av. Då hade vi fortfarande offrat 9 hästar till Oden….

  1. Det ser ut att vara två länkar till din blogg.

   Studien som du försökt översätta från 1991 bestod inte av 16 personer varav 100% hade symtom, utan av 100 personer och någon form av märklig utrensningsprocess så att det i sista steget bara fanns de 16 stycken som hade uppvisat någon form av reaktion. Det är inte 100% med symtom, det är 16%. (Egentligen mindre, eftersom man i andra steget tog in nya referenspersoner.)

   Studiens resultat har aldrig återskapats och personen som står som ansvarig, och som var den som samordnade resultaten, driver idag en affärsverksamhet inriktad mot “elskydd”. Det är ganska anmärkningsvärt, om inte studiens udda urvalsmetoder var anmärkningsvärda nog som det var. Studien publicerades i en journal som lades ned 1991, samma år som studiens publikation. Jag har inte undersökt hur detta kan komma sig, men det gör det svårare att ta reda på hur det gick till när artikeln publicerades. Internet var inte riktigt lika hett 1991 som det är idag så även om artikeln överlever verkar inte mycket av dess kritik ha gjort det.

   Studien från förra året utfördes på en enda person, har inte reproducerat och visar även om det skulle visa sig stämma endast att denna person kan reagera av om ett magnetiskt fält slås på / slås av (men märkligt nog inte om det är PÅ, utan reaktionen skall ha skett när man ändrar från på till av eller tillbaka). Det i sin tur betyder inte att man blir sjuk av elektromagnetiska fält.

   / Per

   1. Det vet jag väl att de började med 100 personer, men de sorterade fram en grupp på 16 personer som i Fas 4 testades dubbelblint. Genom att sortera fram de personer som hade en tydlig och direkt reaktion visade ju till 100 % att personer kan bli sjuka av EMF-fält för det var ju det som var avsikten med provokationsstudien att bevisa att det finns ett samband mellan EMF-fält och ohälsa och det var det som bevisades till 100 % i denna grupp.
    Nästa test (andra länken till min blogg igen) gjordes nu i höstas 2011 visar att en elöverkänslig reagerade biologiskt trots att hon inte subjektivt hade hunnit känna provokationen. Vilket betyder att provokationen av elektriska fält utlöser en biologisk störning hos elöverkänsliga oavsett om man känner något eller inte. Därmed bevisas det att metodiken i provokationstester där man skall känna om man känner e-fält elelr inte är totalt värdelösa ur resultatsynpunkt. Att man väljer bort biologiska parametrar i metodiken som testmetod visar att man inte vill ha några resultat som bekräftar ett samband.
    Vidare, om man skall gör en vetenskaplig bedömning i en provokationsstudie på elöverkänsliga vore det ju på sin plats att testmaterialet motsvarar just exakt det man skall testa, alltså elöverkänsliga personer inte personer som kan sitta framför en dator 8 timmar om dagen eller personer som nyttjar mobiler intensivt. Då är inte undersökningsmaterial elöverkänsliga och det är den grövsta felkällan i metodiken som påverkar resultatet till 100 %. Detta är ett återkommande grovt fel i metodiken och eftersom man inte varit intresserad av att rätta till detta utan istället tagit helt friska personer, visar tydligt att syftet är att dölja att folk blir skadade av mobilstrålningen. En del “forskare”påstå till och med att det inte är viktigt att använda elöverkänsliga personer i provokationsstudier när man testar om det finns ett samband mellan mobilstrålning och ohälsan elöverkänslighet. Detta är att förvränga forskningsresultaten, för att förvränga verkligheten. Vilket betyder att den sk vetenskapliga forskningen inte längre kan ligga till grund för politiska beslut. Det är endast den verkliga verkligheten som gäller och därmed Miljöbalkens försiktighetsregel 2 kap 3 §.

    1. Du känner till att undersökningen (Rea 1991) började med 100 personer plus 25 personer som tillkom i den tredje fasen (totalt 125 testpersoner) och att bara 16 stycken var kvar till den fjärde fasen.

     Det är en ratio på 12,8%, inte 100%.

     Testet på en person i höstas (McCarty 2011) verkar ha använt utrustning som i sig är känslig för elektromagnetiska fält och enligt rekommendationerna inte bör användas när det finns annan elektronik i närheten, och att störningen man såg i pulsmätningarna överensstämde med kända elektroniska störningar. Så det betyder inte heller att man har visat på ett biologiskt samband.

     Och även om man hade gjort det, alltså lyckats uppmäta att vissa människor kan känna av om ett magnetfält är påslaget eller inte, ungefär som vi kan känna att vi har fått statisk elektricitet i kläderna eller att det är ljust ute, så betyder inte det att vi mår dåligt av det. Bara det vore en fantastisk upptäckt, tycker jag, ett dolt elektrosensitivt sinne hos en andel av befolkningen vore en anmärkningsvärd egenskap att undersöka ingående. Men det skulle inte betyda inte att alla dina år av grundlösa anklagelser mot mobilindistrin, mot kommuner, mot individuella forskare och idéella föreningar stämmer, Solveig.

     / Per

 3. Per jag anser inte du är kompetent att bedöma dessa provokationsstudier, du saknar naturvetenskaplig kunskap, din kompetens ligger inom design för dataspel. Jag är inte intresserad av att diskutera dessa provokationsstudier med en amatörtyckare och dra samma visa om och om igen.
  Men jag vill påpeka att mina anklagelser mot mobilindustrin inte är grundlösa efter 19 år i “branschen”. Jag har ögonvittne på att länsstyrelsetjänsteman blivit hotad av företrädare till mobilindustrin, Samma sak gäller en kommun som ville flytta bort en sändare från ett skoltak. Vidare har jag dokumenterat att mobilindustrin själva kände till inför 3G-utbyggnaden att denna typ av strålning påverkar hjärnaktiviteten.

  Industrin sätter alltså igång en storskalig verksamhet av tvångsbestrålning av en hel befolkning trots att man vet att strålningen påverkar och kan skada hjärnan genom överaktivitet. Denna ohälsa syns tydligt i statistiken idag med utbrändhet, psykisk ohälsa och vuxna som nu får diagnosen ADHD. Frågan är bara när når samhället smärtgränsen för vad ett samhället tål i kostnader för en strålskadad befolkning? Det är snarare här tyngdpunkten ligger inte huruvida denna tekniskt producerade strålning är en hälsorisk eller inte. Referensvärdet skyddar inte mot långtidseffekter eller annan biologisk effekt än enbart termiska efter 20 – 50 minuter.

  Denna tog GP in och flera andra tidningar också fick jag veta senare, en av alla de debatt inlägg jag haft i massmedia under årens lopp. http://solveig21.mpbloggar.se/2011/06/04/debatt-inlagg-for-lokalpressen-som-bemott-whos-varning-om-halsorisk-av-mobilstralning-med-kompakt-tystnad/

  1. Solveig,

   Min generella erfarenhet och utbildning förändrar väl inte det faktum att utrustningen som användes i sig är känslig för elektromagnetiska fält på ett sätt som människokroppen inte är? Det låter alltså mer som en undanflykt att försöka bedöma min generella kompetens istället för att bemöta min specifika invändning, som går att bedöma oberoende av vem som framför den.

   (Elektronik är jag för övrigt riktigt bra på, applecertifierad datorreparatör som jag är.)

   Påverkan på hjärnan genom “överaktivitet” är något annat än biologisk påverkan av radiosignaler, men om du inte har något emot det skulle jag föredra att du bemöter påståendet att provokationsstudien med en enda testad person lider brister hos valet av mätutrustning, hellre än att du fortsätter göra nya ogrundade påståenden utan att ha klargjort vad du tidigare påstått.

   Det är tyvärr en mycket vanlig taktik bland människor ointresserade av fakta att göra så många påståenden som möjligt på kort tid att den som efterfrågar belägg för dessa påståenden aldrig kan hinna bemöta varje påstående. Det tar nämligen mycket längre tid att utreda huruvida något är sant, än vad det tar att bara påstå massor av nya saker hela tiden.

   / Per

 4. Det har mobiloperatörerna själva sagt att denna strålning aktiverar hjärnan, vilket är skriftligen dokumenterat i deras egen reklamtidning. När de säger detta själva att denna strålning aktiverar hjärnan så accepterar du inte ens det och om det inte är biologisk aktivering av hjärnan vad är det då? Hjärnan är ju ett biologiskt organ eller? Men det du skriver här bekräftar verkligen att du nog bör hålla dig utanför naturvetenskapen. Det är stor skillnad på att designa dataspel och hur en biologisk varelse fungerar.

 5. Per Edman nämner här:

  “Studiens resultat har aldrig återskapats och personen som står som ansvarig, och som var den som samordnade resultaten, driver idag en affärsverksamhet inriktad mot ”elskydd”. ”

  Ekonomiska incitament som skäl att misstro rapporten. Hur kommer det sig att vof aldrig misstror elektronik industrin pga deras ekonomiska intressen när det handlar om risker med mobilstrålning?

 6. Det är fritt fram att ha åsikter om allt – skulle gärna se att Per Edman och Solveig Silverin ställer upp på ett en dubbelblindstudie (http://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelblindstudie ) om elöverkänslighet och att vi får spela på utfallet. Insatsen för Per och Solveig ska var minst en månadslön – så det blir slut på skitsnacket. Upp till bevis alltså! 😉 Den som inte ställer upp erkänner sig alltså ha fel. VSB 😉

  1. Wikipedia har ju VoF kapat, så den “uppslagsboken” är totalt värdelös om man är ute efter faktainformation. VoF finns också i Norge men där är VoF seriösa, men VoF i Sverige är ökända både i Norge och Danmark.

   Provokationsstudierna är ingen seriös forskning. Det är enbart ett spel för galleriet. Mobilindustrin har nogsamt forskat fram och implanterat ordentliga felkällor i metodiken så att de inte riskerar få ett signifikant resultat. De är så livrädda att de till och med nu anser att det inte är viktigt att nyttja elöverkänsliga testpersoner, men i resultatet heter ändå alltid att man inte kunnat se ett samband mellan elöverkänslighet och EMF. Herregud man blir ju bara så trött

   Studien från 1991 var en mycket välgjord studie men ingen har vågat återupprepa den. Vad man lärde sig av den var hur man skulle undvika en metodik som riskerar ge ett signifikant resultat.

   Datakillen Per vill gärna ge sken av att man skall bunta ihop alla 125 som om det vore ett enda testtillfälle, men så var inte studien upplagd. Det var en enda test den sista, som gav ett 100%-igt resultat. Vilket berodde på en välgjord metodik där man eliminerade felkällorna successivt. Detta kallas för vetenskaplig forskning, att först ta fram en metodik med så få felkällor som möjligt. Annars är ju forskningsresultaten värdelösa. Herregud man blir ju bara så trött

   1. Journalisten Silverin vill låta insatt när hon säger att en enda studie från 1991 är den enda som någonsin lyckats få ett korrekt resultat genom att sortera ut 16 personer från ett urval av 125 och kallar detta för 100%.

    Med ursäkt till de underbara journalister jag känner, krävs det nog just en frilansjournalist för att komma till en sådan slutsats.

    Det hade varit riktigt häftigt, ett stort framsteg och en otrolig upptäckt om människor hade förmågan att identifiera och reagera på radiovågor. Den som lyckats göra upptäckten hade firats som en av de nya stora, det hade varit ett otroligt fynd. Så gick det inte. Solveig Silverin vill att vi skall tro att det beror på att mobilindustrin kontrollerat världen sedan 1991 och effektivt förhindrat alla andra studier sedan 1991 att visa på motsvarande resultat.

    Det tror inte jag.

    / Per

    1. Jag beundrar verkligen ditt tålamod och din koherens i bemötandet av denna rättshaverist. Är det bara jag som spårar likheter bland elöverkänsliga, amalgamförgiftade, 11-september-förnekare, kreationister mfl? En högst selektiv acceptans av fakta.. den som stödjer deras etablerade tes! Och förkastande av alla andra studier..

     1. Tack så mycket StrefanA (?),

      Jag håller med dig – det finns flera likheter i deras bemötande av fakta. Jag tror att begreppet är “pseudoskepticism” att vara selektivt skeptisk till all fakta som motsäger den redan bildade åsikten.

      Titta bara på hur kritisk Silverin kan vara när hon ifrågasätter forskning som INTE visar något samband mellan radiovågor och mänsklig hälsa. Om hon vore lika skeptisk mot alla studier skulle jag nästan kalla henne skeptiker på riktigt.

      / Per

 7. Först ett klargörande: Jag är inte journalist, jag är miljöingenjör och statstjänsteman och har kunskaper inom miljöstörande verksamhet, som innefattar miljöbalken. Vilken fakta åberopar ni Per och och Stefan? Nutida forskning och tolkning av resultat är mest subjektiv goja. Det ställdes större krav på redovisning av metodik och felkällor på 60 poäng grundkurs i biologi och kemi än vad man ställer krav på mobilindustrins forskning idag.
  Den kvalitativa forskningen existerar inte längre, vilket är liktydigt med att ni har ingen forskning att åberopa. Att förbättra felkällorna i metodiken är inte forskning och det vet alla som kan läsa en forskningsrapport

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning