post id: 29438
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=29438
 
Skeptisk måndag

EVP (Electronic Voice Phenomenon)

EVPMed EVP, på svenska också ibland kallat ITK, Instrumentell transkommunikation, menas att man använder någon form av elektronisk utrustning för att höra budskap “från den andra sidan”, det vill säga från spöken och andar. Tekniken populariserades av parapsykologen Konstantīns Raudive på 1970-talet. Han beskrev EVP som korta ljudfragment, vanligtvis enstaka ord eller korta fraser som kan tolkas som andars försök att kommunicera med oss.

EVP-apparater

Under åren har en uppsjö av olika tekniska lådor sålts som EVP-apparater under beteckningar som “spök-maskiner”, “spirit boxes” eller liknande. De klassiska och enklaste EVP-apparaterna innehåller en radiomottagare och en mekanism som konstant hoppar mellan olika frekvenser och spelar upp vad som råkar snappas upp. Det är helt upp till användaren att försöka hitta någon mening eller meddelande från andevärlden i det som produceras.

EVP/EMF att köpa online
EVP/EMF att köpa online som “Spökjägar-utrustning”

Med tiden har tekniken “utvecklats” och så kallade EMF-apparater har tagits fram som istället (eller också) mäter magnetfält och försöker tolka dem som närvaro av andar. I vår vardag är vi naturligtvis omgivna av sådana fält, men eftersom de inte syns kan de tolkas som övernaturliga. Det finns också appar som laddas ner till en vanlig telefon. Sådana appar lägger ofta till eko-effekter eller spöklika filter på telefonens kamerabilder för att öka effekten. Många, om inte alla dessa appar, tillför helt slumpmässiga eller designade effekter för att ge mer “imponerande” resultat.

Varför det är nonsens

Även om det kan tyckas självklart att inget av detta är på riktigt kan det ändå vara bra att sammanfatta de mest uppenbara problemen med EVP-maskiner och liknande:

EVP
Prof. Richard Wiseman jagar spöken (Edinburgh Castle)
 • De utgår från att spöken eller andar faktiskt finns
 • Att sådana kan påverka verkliga fenomen som radiovågor och magnetiska fält, men inte till exempel skriva text på en papperslapp
 • Att de dock inte kan göra det så att de går att tolka på ett objektivt sätt – allt beror på den subjektiva tolkningen av den som använder tekniken
 • Att även med den mest välvilliga tolkning så är 99% av allt som produceras nonsens eller brus
 • Det som uppfattas av “spökjägaren” som verkliga meddelanden kan lätt förklaras av pareidoli

What’s the harm?

Finns det någon riktig skada med “att jaga spöken” på det här sättet eller är det bara harmlös underhållning? Det beror naturligtvis på ens inställning. Om man är helt på det klara med att det bara är på lek så skadan begränsad. EVP apparater och appar kostar lite pengar, men kan sägas ge ett visst underhållningsvärde.

Men om det övergår i en tro på saker som inte finns och det i sin tur påverkar en persons liv och välmående så finns det risk för negativa följder. Om du blir övertygad om att ditt hus är hemsökt kan du känna dig tvungen att flytta. Om du anser dig få kontakt med någon nära avliden person kan det störa och förlänga en sorgeprocess. Du kan bli övertygad att en person som du älskade lider och sitter fast i en ”andevärld” och inte kan “komma vidare”. I TV-program av typen “Det okända” har vi sett exempel på hur personer bryter ihop av sorg för att de har trott på sådan saker. Religiösa föreställningar kan förvärra reaktionen.

I sådana fall är det inte längre så harmlöst. Då finns det istället många verkliga och vetenskapliga fenomen att ägna sig åt.

 

Källor:


Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning