post id: 13032
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13032
  
Skeptisk måndag

Den stora homeopati-skandalen

Homeopati

Homeopatiska preparat bygger Samuel Hahnemanns idéer om att ”lika botar lika” och så kallad “potentiering” där ett preparats aktiva ämne utsätts för hög utspädning. Utspädningen görs upprepade gånger, ofta tills ingenting återstår mer än det vatten eller den alkohol som används för proceduren.

Från Hahnemanns Tyskland i början på 1800-talet spreds homeopati ganska snabbt över Europa och till många delar av världen, inklusive Sverige. En del av dess popularitet berodde säkert på att den tidens bristande läkekonst ofta orsakade mer skada än nytta, varför det faktiskt kunde vara en fördel att behandlas ”bara med vatten”.

Efter 200 år av vetenskapliga framsteg har det gång på gång har demonstrerats att homeopati varken har någon teoretisk trovärdighet eller bevisad effekt. Trots detta så har homeopati fortfarande anhängare. I Tyskland, Frankrike, Stor­britannien och många andra länder är homeopati fortfarande en del av kulturen och används rutin­mässigt. Detta mestadels vid sidan av evidens­baserad sjukvård, men det finns anhängare till och med bland en del legitimerade läkare.

Foto: Brottets krönika I (1954), C-O Bernhardsson, sid 380

“Den stora piller­skandalen”

I Sverige har homeo­pati nästan försvunnit från det allmänna med­vetandet och förespråkas nu bara i relativt marginal­iserade kretsar. Detta har bland annat sin grund i ett uppmärk­sammat rättsfall i början på 1950-talet.

I juli 1951 spreds nyheten om att vissa svenska tillverkare av homeopatiska piller helt enkelt hade hoppat över “poten­tieringen” och köpt in vanliga socker­piller från godis­tillverkare. Dessa hade sedan försetts med etiketter som homeopatika och sålts vidare.

Avslöjandet ledde till ett mycket uppmärksammat och långvarigt åtal mot flera individer från företagen Pharma-Drog AB och Drogon AB. Speciellt intressant var bland annat att de anklagade till sitt försvar hävdade att ingen kunde sägas ha blivit lurad eftersom “alla redan vet att homeopatika ändå bara är sockerpiller”. Både i pressen och i rätten diskuterades inte bara själva tillverknings­fusket. Åklagaren och flera debattörer argument­erade för att homeopati i sig borde betecknas som rent bedrägeri. Rätte­gången avslutades på våren 1954 med fällande domar och en uppmärk­sammad “majbrasa”, där 20 ton sockerpiller eldades upp på Lövsta sopstation i Hässelby.

Den svenska homeopati­industrin åter­hämtade sig aldrig.

Länkar:
Outdated Fraudulent Healing? Homeopathy on Trial, Motzi Eklöf
Dagens Kvacksalveri: Den stora homeopatiskandalen

Övriga källor:
C-O Bernhardsson: ”Brottets Krönika I”, sid 380-388

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Den stora homeopati-skandalen

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning