Konspirationsteorier, vidskepelse och pseudovetenskap i Sverige

VoF-undersökningen 2021
Klicka på bilden för att öppna VoF-undersökningen 2021

Nästan var sjätte person i Sverige är inte övertygad om att människan ligger bakom en global uppvärmning, uppfattningen att coronaviruset spreds avsiktligt är dubbelt så vanlig hos kristdemokrater som hos socialdemokrater eller moderater, och nästan varannan sverigedemokrat menar att mänskligheten består av raser med olika medfödda personlighetegenskaper. Allt detta och mycket mer framgår av 2021 års VoF-undersökning.
 
I september 2021 genomförde VoF en stor uppföljning till VoF-undersökningen från 2015, i samarbete med Kantar Sifo. 2 500 personer i ett representativt urval av svenska folket intervjuades om sin inställning till olika ämnen där vetenskap och pseudovetenskap ofta kolliderar. Resultatet har delats in i ett antal kategorier: hälsa och sjukdom (inklusive coronapandemin), miljö, konspirationsteorier, tro, och människan. Svaren har analyserats i flera dimensioner som ålder, utbildningsnivå, var man bor och partisympatier.

Vissa resultat är positiva: till exempel är förtroendet för vaccin relativt högt och inställningen till vetenskap är förhållandevis god. Andra områden är mer oroande: rasistiska missuppfattningar och antisemitism förekommer, och kunskapen om vad som är vetenskapligt brister. Lägre utbildningsnivå hänger generellt samman med vetenskapsförakt och tro på paranormala fenomen.

ur VoF-undersökningen 2021
Partisympati har hög korrelation med tro på konspirationsteorier. Här avseende corona

Precis som i 2015 års undersökning så framstår ett klart samband mellan politisk tillhörighet och åsikter om vad som är fakta. Dessa uppfattningar verkar i stor utsträckning drivas av identitet snarare än av rationellt tänkande.

Läs pressmeddelande 30 december 2021

Ladda hem rapporten:
VoF-undersökningen 2021

Ladda hem tabell med sammanställning av data (signifikansnivå 5%):
Tabell, VoF-undersökningen 2021, alternativt Excel-version

Ladda hem tabell med sammanställning av data (signifikansnivå 1%):
Tabell, VoF-undersökningen 2021, alternativt Excel-version

Ladda hem diagram över korrelationer:
Korrelationer, VoF-undersökningen 2021, alternativt Excel-version


 

Pressreaktioner på VoF-undersökningen:


Se även VoF-undersökningen 2015

 

Vetenskap och Folkbildning