ÖVERST: Optisk illusion med schackbräde & gråskala. Bild med två linjer med samma färg. Sensmoral: sinnena hjälper oss men kan leda oss fel. Men vi kan göra verktyg som kompenserar för våra psykologiska brister. Vetenskap är ett sånt verktyg för att nå sannare kunskap.

Förklara vetenskapliga metoder som kompensation för kognitiva bias (psykologiska & sociala)

Vetenskap som kultur (bla Merton) vs vetenskapsteori

Kunskapsrelativism, postmodernism (SST) & Kuhn

Länk till SOHs texter om vetenskap och pseudovetenskap i Folkvett och “konsten att göra vetenskap”.

Boktips: Vetenskapshistoria, Bill Bryson

Vetenskap och Folkbildning