ÖVERST: Optisk illusion med schackbräde & gråskala. Bild med två linjer med samma färg. Sensmoral: sinnena hjälper oss men kan leda oss fel. Men vi kan göra verktyg som kompenserar för våra psykologiska brister. Vetenskap är ett sånt verktyg för att nå sannare kunskap.

Förklara vetenskapliga metoder som kompensation för kognitiva bias (psykologiska & sociala)

Vetenskap som kultur (bla Merton) vs vetenskapsteori

Kunskapsrelativism, postmodernism (SST) & Kuhn

Länk till SOHs texter om vetenskap och pseudovetenskap i Folkvett och ”konsten att göra vetenskap”.

Boktips: Vetenskapshistoria, Bill Bryson

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.