Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant, vilka utses på föreningens årsmöte. Valberedningen framlägger förslag på styrelsens sammansättning, varom årsmötet beslutar. Nomineringar till styrelsen kan ske fram till och med årsmötet. Valbar till styrelsen är den som är medlem i Vetenskap och Folkbildning.

Den aktuella valberedningen:

Linda Strand Lundberg (sammankallande) Karlstad
Peter Möller Göteborg
Magnus Timmerby Malmö
Xzenu Cronström Beskow (suppleant) Göteborg

Valberedningen kan kontaktas på valberedning@vof.se eller via kontaktformuläret nedan:

    Vetenskap och Folkbildning