Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant, vilka utses på föreningens årsmöte. Valberedningen framlägger förslag på styrelsens sammansättning, varom årsmötet beslutar. Nomineringar till styrelsen kan ske fram till och med årsmötet. Valbar till styrelsen är den som är medlem i Vetenskap och Folkbildning.

Den aktuella valberedningen:

Linda Strand Lundberg (sammankallande) Karlstad
Dan Larhammar Uppsala
Veronica Gardell Stockholm
Per Edman (suppleant) Helsingborg

Valberedningen kan kontaktas på valberedning@vof.se eller via kontaktformuläret nedan: