Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant, vilka utses på föreningens årsmöte. Valberedningen framlägger förslag på styrelsens sammansättning, varom årsmötet beslutar. Nomineringar till styrelsen kan ske fram till och med årsmötet. Valbar till styrelsen är den som är medlem i Vetenskap och Folkbildning.

Den aktuella valberedningen:

Linda Strand Lundberg (sammankallande) Karlstad
Peter Möller Göteborg
Magnus Timmerby Malmö
Xzenu Cronström Beskow (suppleant) Göteborg

Valberedningen kan kontaktas på valberedning@vof.se eller via kontaktformuläret nedan:

  Vetenskap och Folkbildning
  Added to cart.

  SHOPPING CART

  ×

  Cart is empty

   Loading...
   Back to cart

   CHECKOUT

   Please complete your shipping and payment details below.

   Shipping & Billing Information

   Payment Information


   OR

   Thanks for your order!

   We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

   Oops, payment failed.

   It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

   Powered by WP Stripe Cart.