Valberedningen består av tre ledamöter och en suppleant, vilka utses på föreningens årsmöte. Valberedningen framlägger förslag på styrelsens sammansättning, varom årsmötet beslutar. Nomineringar till styrelsen kan ske fram till och med årsmötet. Valbar till styrelsen är den som är medlem i Vetenskap och Folkbildning.

Valberedning 2024:

Anna Bergström Uppsala
Xzenu Cronström Beskow Göteborg
Rickard Strandqvist Malmö
Magnus Timmerby Malmö

Valberedningen kan kontaktas på valberedning@vof.se.

Vetenskap och Folkbildning