Skepticism kan man praktisera nästan överallt, även på jobbet. Här är några exempel:

 • Som utredare på kommunen ha hjälp av att känna till tveksamma behandlingar av missbrukare (som Narconon) så man kan undvika att stödja dem.
 • Som lärare kan man hitta på spännande och roliga sätt att med hjälp av reklamvideor undervisa kritiskt tänkande i praktiken.
 • Som vårdpersonal kan det vara bra att veta ifall patienten tar Johannesört som komplementär medicin vilket kan störa andra behandlingar.
 • Som chef på apotek kan det vara bra att känna till att balans/akupressurarmband saknar verkan innan man köper in dem.
 • Som journalist kan det vara bra att inte alltid lita på de allra senaste vetenskapliga rönen, eller känna till pseudovetenskapliga organisationer som exempelvis Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR).
 • Som landstingspolitiker kan det vara bra att känna till att den antroposofiska Vidarkliniken grundar sina behandlingar på pseudovetenskap innan man skriver avtal med dem.

Det gäller även karriärval, till exempel kan det vara bra att veta att känna till antroposofisk människosyn och deras alternativbehandlingar innan man utbildar sig till Waldorflärare eller eurytmist.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.