zonterapi
Enligt zonterapi kan man behandla alla kroppens organ genom att trycka på olika områden under fötterna. Detta saknar helt vetenskaplig förankring.

Zonterapireflexologi, behandlingsform inom komplementär/alternativ medicin. Reflexologiska metoder har sannolikt i olika former existerat mycket länge inom olika folkmediciner. Den moderna varianten, zonterapi, utvecklades omkring 1915 av den amerikanske öron-, näs- och halsspecialisten William Fitzgerald (1872-1942).

Enligt zonterapin kan kroppen indelas i tio lodräta skikt, zoner, från huvud till fötter och händer (jfr. akupunkturens “energikanaler”). Inom dessa zoner påstås strömma “energier”. När ett organ “tappar energi” reagerar zonen där organet ligger, och dess ändpunkter börjar ömma. När man trycker på en sådan zonändpunkt, sägs impulser gå upp till organet som “ökar sin energi”. Blodgenomströmningen påstås öka och organet tänkes sedan återgå till normal funktion. Kroppens alla organ anses representerade bl.a. på fötterna, och man behandlar oftast där. Zonpunkter finns enligt zonterapin även på öronen och övriga kroppen.

Zonterapi används för behandling av bl.a. matsmältnings- och gallbesvär, urinvägsproblem, oregelbunden och smärtsam menstruation, klimakteriebesvär, barnlöshet, huvudvärk och migrän, muskel- och skelettbesvär, ryggskott, öron- och bihåleinflammation, sömnlöshet, oro, stress, förhöjt blodtryck, luftvägsbesvär, astma, allergi och eksem.

Zonterapeuter är i regel inte sjukvårdsutbildade, och saknar legitimation. De står därför inte under Socialstyrelsens kontroll och är förbjudna att behandla vissa svåra sjukdomar (bl.a. cancer och diabetes) samt barn under åtta år. Bland entusiaster hävdas dock att zonterapi är effektivt mot spädbarnskolik, och att den svenska lagstiftningen därför är oetisk. Det finns inga vetenskapliga stöd för att zonterapi har effekt på spädbarnskolik.

Zonterapi saknar helt vetenskapligt stöd

Den underliggande teorin för zonterapi saknar all förankring i modern naturvetenskap. Förklaringarna kan hänföras till den stora gruppen av “energimedicinska” pseudoteorier som påstår sig åstadkomma resultat genom att manipulera “subtila energier”, dvs. något som, såvitt vi idag vet, inte existerar. Svenska Fotzonterapi-Reflexologi-Förbundet, SFRF, kräver en treårig utbildning som omfattar medicin, zonterapi (praktik och auskultation). Denna utbildning berättigar till titeln auktoriserad zonterapeut och ges vid vissa skolor i Sverige. Kortare undervisning förekommer också.

Det fåtal strikta studier som utförts har inte övertygande kunnat visa någon förmåga hos zonterapeuter att diagnosticera eller bota någon medicinsk åkomma. Vissa ospecifika effekter, utöver placeboeffekter, kan dock eventuellt åstadkommas pga. smärtretning vid hård palpation av de ömmande punkter, av vilka även normala fotsulor överflödar. Behandlingen är ofta smärtsam.

Vidare läsning:

Vetenskap och Folkbildning