Anekdot om hur kogn. bias kan leda oss till fel slutsats och skada oss.

Några exempel på vanliga kognitiva bias (psykologiska & sociala) som kan få oss att dra fel slutsatser.

Förslag på hur man kan kompensera för dem.

Praktiskt realism: sanning vs nytta?

Vetenskap och Folkbildning