Årsmöte 2021 VoF Skåne

Online

Ordinarie Årsmöte i lokalavdelningen VoF Skåne äger rum digitalt*) den 24 mars klockan 18:00. Agenda enl stadgarna: 1. Styrelsens verksamhetsberättelse 2. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 3. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande år 4. Eventuella motioner 5. Val av styrelse 6. Val av ordförande för lokalavdelningen 7. Val av revisor 8. Val … Continued

Årsmöte för VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGs Göteborgsavdelning

Online

Årsmötesförhandlingarna äger rum söndagen den 28 mars 2021 16:00. Plats: Digitalt via Zoom. Länk skickas till de som anmält sin e-postadress till goteborg@vof.se Mingel och fika (med fördel gör ni vofflor hemma) från 15.30. Efter mötesförhandlingarna blir det månquiz och evinnerlig ära kan vinnas! Tyvärr ingen officiell eftersittning p.g.a. pandemin. Direkt efter quizzet samlas den … Continued

Gratis

Vacciner och vaccinmotstånd – att skilja evidens från desinformation

Online

Välkommen till en öppen livesänd distansföreläsning om vacciner och vaccinmotstånd! Vacciner är ett av mänsklighetens absolut största framsteg när det gäller att förhindra sjukdomar. Det kanske inte är så konstigt att vissa farhågor fanns när metoden var ny i slutet av 1700-talet, även om argumenten mot vacciner var tvivelaktiga. Märkligare är att viss tveksamhet fortfarande … Continued

Myter och sanningar om ekologisk odling

Online

Välkommen till en öppen livesänd distansföreläsning om ekologisk odling! Ekologisk produktion anses ofta vara vägen till ett mer miljövänligt jordbruk men Holger Kirchmann, professor vid Institutionen för mark och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet, menar att omfattande forskning visar att det inte stämmer. Varför saknas påstådda miljöfördelar? Hur kunde det bli så fel? Under föreläsningen kommer … Continued

Smittsamma sjukdomar, pandemier och vaccinationer

Online

Idag finns redskap att dämpa effekter av smittsamma sjukdomar, såsom antibiotika vid bakterieinfektioner eller vaccinationer som förebyggande mot både bakterie och virusinfektioner. Vaccinationer är det skarpaste verktyg vi har för att mildra effekterna vid nya sjukdomsutbrott och epidemier. Men varför måste vi vaccinera? Vilka är fördelarna och finns det rentav nackdelar med vaccination? Björn Olsen … Continued

Illusioner som döljer och förklarar

Online

Välkommen till en öppen livesänd distansföreläsning om illusioner med forskaren och illusionisten Per Johan Råsmark! När man har förstått att en trollerikonstnär inte har några magiska krafter så börjar man fascineras av hur de kan dölja och förvanska verkligheten. Men det är också fallet att just de illusioner som lurar oss kan säga mycket om … Continued