Informationen nedan är mottagen av Föreningen Vetenskap och Folkbildning när sökmotorer har för avsikt att på obestämd tid ta bort länkar till sidor från deras resultat. Vilken sökfråga som berörs, vilken webbadress det är som censurerats, samt datum för när blockeringen började gälla, finns i tabellen nedan.

Sökfråga Påverkad webbadress Datum
Robert Hahn http://www.vof.se/folkvett/ar-2004/nr-4/spiritistprofessorn-pa-karolinska-institutet/ 1 augusti 2014
Robert Hahn http://forum.vof.se/viewtopic.php?f=38&t=17276&start=60 5 september 2014
Meddelande om borttagning från Googles sökresultat
Det aktuella meddelandet om borttagning från Googles sökresultat, från Google.

Exempel

Censuren gick tidigare att kringgå genom att googla via www.google.com/ncr (no country redirect) istället för www.google.se. Då kunde man se hur resultatet hade sett ut inklusive eventuella borttagna länkar. Nedan syns det censurerade resultatet till vänster och det riktiga till höger. Vid googling på “Robert Hahn” fanns artikeln om honom i Folkvett med på förstasidan i ena fallet, men var borta i det andra, med meddelandet “Vissa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa” under resultatlistan.

robert-hahn
Genom att googla via www.google.com/ncr (no country redirect) istället för www.google.se kunde man se hur resultatet hade sett ut inklusive eventuella borttagna länkar. Ovan syns det censurerade resultatet till vänster och det ocensurerade till höger. Artikeln om Robert Hahn i Folkvett fanns med på förstasidan i fallet till höger, men var borta i fallet till vänster, med meddelandet “Vissa resultat kan ha tagits bort i enlighet med dataskyddslagstiftningen i Europa” under sin resultatlista.
Vetenskap och Folkbildning