Medierna – granskare och mytbildare

Lilian Öhrström

Föredragshållaren gav 1996 ut boken Sex, lögner och terapi, som handlar om den stora massmediala uppmärksamheten kring incest för ungefär tio år sedan. Uppmärksamheten svepte med en mängd fall som i efterhand visade sig vara fantasier, ofta stimulerade av framsuggererade minnen. Föredraget innehåller reflektioner om vad som hände efter utgivningen av boken. Vilka var reaktionerna? Vad har förändrats? Hur hanterar medierna överhuvudtaget svåra, känsloladdade och moraliska frågor?

Lilian Öhrström är journalist på Dagens Nyheter. Hon utsågs till Årets folkbildare 1996 av VoF “för sin undersökande journalistik om faran med ‘dolda minnen’ för rättssäkerheten”.

Datum: tisdagen den 26 november.


Birnams skog, Hamlets nöt och en högst nödvändig katt – modern fysik utifrån Shakespeares dramer

Hans-Uno Bengtsson

När Birnam Wood i Shakespeares pjäs Macbeth slutligen syns marschera mot Dunsinane Hill förebådande Macbeths död, har själva scenen blivit en av aktörerna: skådespelarna påverkar scenen och scenen styr skådespelarnas öden. Detta påminner i mångt och mycket om den allmänna relativitetsteorins beskrivning av hur materien formar rumtiden och rumtidens form bestämmer materiens banor. Med bilder hämtade från några av Shakespeares dramer presenterar denna föreläsning den moderna fysikens beskrivning av mikrokosmos och makrokosmos.

Hans-Uno Bengtsson är docent i teoretisk fysik vid Lunds universitet. Han utsågs av VoF till Årets folkbildare 1993 “för sin förmåga att förena god underhållning med pedagogik på högsta nivå”. Han har författat åtskilliga böcker riktade till en fysikintresserad allmänhet, bl.a. Fysik för fem sinnen (1996) och Konsten att uppskatta omvärlden(1998).

Datum: onsdagen den 23 oktober.


Alla är vi släkt – men hur?

Pelle Palm

Vilken är vår plats i Livets stora stamträd? Föredraget presenterar elementa inom biologisk systematik och taxonomi, dvs. stamträdets uppbyggnad, med särskild fokusering på begreppen släkte, art och ras. Hur arter förändras och nya arter uppkommer i evolutionsprocessen berörs också, liksom människans släktskapsförhållanden och variationen inom arten Homo sapiens.

Pelle Palm är pensionerad biolog, tidigare verksam som lärare vid Stockholms Universitet i bl.a. vertebratsystematik och -evolution samt ekologi. Han var senare chef för Stiftelsen Skansens zoologiska avdelning och under 1970- och 80-talen panelmedlem i radions och TV 2:s program Naturväktarna.

Datum: onsdagen den 25 september.


Tjernobylolyckans hälsoeffekter – vad är tro och vad är vetande?

Leif Moberg

Nästan sexton år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är den massmediala bilden av olyckans hälsokonsekvenser fortfarande ofta splittrad och motsägelsefull. Inte sällan hör vi att olyckan orsakat kraftigt ökad sjuklighet särskilt i befolkningen i de mest berörda länderna – Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Vad ska vi tro om detta? Vad vet vi idag? Dessa frågor kommer att belysas utifrån två FN-rapporter. Den ena sammanfattar den senaste vetenskapliga utvärderingen av de strålningsrelaterade sjukdomarna och genomfördes av FN:s vetenskapliga strålningskommitté (UNSCEAR). Den andra beskriver effekter och risker från ett bredare samhällsperspektiv och har nyligen publicerats gemensamt av FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och FN:s barnfond (UNICEF).

Leif Moberg är filosofie doktor och myndighetsspecialist vid Statens strålskyddsinstitut. Han arbetar med tillsynsverksamhet särskilt av kärntekniska anläggningar och med strålningens miljöfrågor, vari han även bedriver egen forskning. Han har varit involverad i arbetet med Tjernobylolyckans följder sedan olyckan inträffade i april 1986.

Datum: onsdagen den 12 juni.


Årets folkbildare 2001: “Ekologiskt” och andra modeord

Torbjörn Fagerström

Torbjörn Fagerström utsågs till Årets folkbildare 2001 för sina klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning. I krönikor och debattartiklar i dagspress har han förklarat sammanhang inom ekologi, evolution och genetik, inklusive deras betydelse för vår förståelse av människan. Med belysande exempel och humor har han rett ut vanliga missförstånd om determinism, kön och sociobiologi.

Torbjörn Fagerström är professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. De senaste åren har han varit fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Han har även skrivit en populärvetenskaplig bok om evolutionen samt medverkat i TV-programmet Fråga Lund.

Datum: måndagen den 6 maj.


Skapelsetro i dagens Sverige

Per Kornhall

Föredraget kommer att från ett självupplevt perspektiv behandla kreationism, dvs. skapelsetro, i dagens Sverige i allmänhet och på en kristen friskola i synnerhet. Bakgrunden är att det i Uppsala finns en skola med 700 elever där man från lågstadium till gymnasium undervisar i kreationism inom ämnet biologi. Skolan blev för ett år sedan anmäld till skolverket av föredragshållaren för bland annat brister i biologiundervisningen.

Per Kornhall är doktorand i systematisk botanik vid Uppsala universitet och har en bakgrund inom Livets Ord. Han har arbetat fem år som biologilärare vid Livets Ords gymnasium.

Datum: tisdagen den 23 april.


Terroristens varning och andra nutida vandringssägner

Bengt af Klintberg

Föredraget kommer att handla om vandringssägner i dagens Sverige. Några är av färskt datum, till exempel berättelsen om terroristens varning, andra har funnits länge, som historierna om “subliminal reklam” (t.ex. att man har klippt in rutor i filmer där det står “drick cocacola”).

Bengt af Klintberg är folklivsforskare och författare och är välkänd för sitt uppskattade radioprogram Folkminnen och för böckerna Råttan i pizzan och Den stulna njuren. Han utsågs till Årets folkbildare 1994 och är hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Datum: måndagen den 11 mars.

Vetenskap och Folkbildning