Konstituerande möte

Arne Helldén

Arne Helldén talade om “Upplysning och folkbildning i ett historiskt perspektiv”

Datum: lördagen den 4 december.

Vetenskap och Folkbildning