Lokalavdelningar

Lokalavdelningarna ordnar sociala träffar, har montrar, utför aktioner, skriver debattartiklar och håller föredrag för allmänheten och i skolor.

Vetenskap och Folkbildning har för närvarande sju aktiva lokalavdelningar. Dessa finns i

Om du bor i något av dessa områden och är medlem i Vetenskap och Folkbildning så är du också medlem i lokalavdelningen. Det innebär bland annat att du kallas till våra årsmöten och kan få information om lokala aktiviteter via e-post (om du angett en e-postadress).

Lokala skeptikerpubar ordnas regelbundet i Stockholm (gå med i Facebookgruppen), Göteborg, och då och då i bland annat Eskilstuna, Umeå och Malmö/Lund, Umeå och Uppsala (få information via Facebookflödet Skeptikerträffar).