Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

VoF Vårmöte

25 mars, 2017,09:00 - 18:00

Välkommen till VoF:s vårmöte 2017 där vi kombinerar vårt årsmöte med föreläsningar och annat!

Plats: Malmö, Mayfair Hotel Tunneln (Adelgatan 4)

Programöversikt i korthet (se nedan för mer detaljer):
Fredagen 24 mars: Skeptikerpub med talare på puben Sir Toby’s.
Lördagen 25 mars: Själva årsmötet äger rum kl. 13:00 – 15:00, men programmet inleds redan klockan 09:00 och pågår under hela dagen med bl. a. föreläsningar och utdelning av utmärkelsen Årets folkbildare 2016. En gemensam middag på egen bekostnad börjar kl. 19:15, föranmälan krävs.
Söndagen 26 mars: Guidat studiebesök på Malmö Museum mot mindre avgift och föranmälan.

Förtäring:
Föreningen bjuder på kaffe och kaka under lördagen för dig som är föranmäld. Ingen organiserad lunch arrangeras men ett flertal lunchmöjligheter finns i närheten. Ytterligare information tillhandahålls på mötet.

Obligatorisk föranmälan gäller för kvällens middag, då föreningen ämnar boka bord på en restaurang. Likaså till söndagens studiebesök. Anmäl dig senast fredagen den 17/3 genom att logga in på Mina Sidor: http://forening.foreningshuset.se/vof/loggain
(anmälan finns under fliken Evenemang)

Boende:
Malmö har gott om hotellmöjligheter. Hotellet där årsmötet sker (Mayfair Hotel Tunneln) erbjuder 10 % rabatt för dig som deltar på årsmötet. Detta gäller i mån av tillgängliga rum och kräver bokning via telefon på (040-10 16 20) eller mejl (info@mayfairhotel.se). Uppge att du deltar i mötet och önskar 10 % ”VIP-rabatt”.

Varmt välkommen!
Vetenskap och Folkbildnings styrelse genom
Linda Strand Lundberg, ordförande

Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, sekreterare, samt två protokolljusterare tillika rösträknare vid eventuell votering
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställande av röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
6. Styrelsens och revisorernas berättelser för föregående år
7. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
8. Inkomna motioner
9. Val av styrelse
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Program:
Fredag 24 mars
Sir Toby’s Pub & Restaurant, Davidshallsgatan 21
19:00 Skeptikerpub: ”Pseudovetenskap i terapirummet” – Teddy Winroth

Lördag 25 mars
Mayfair Hotel Tunneln, Adelgatan 4
9:00 – 9:30 Mingel, kaffe
9:30 – 10:30 ”Hat på nätet” – Amalia Juneström
10:45 – 12:00 “Workshop Mansboxen” – Marco Vega
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:50 Årsmöte
15:00 – 15:55 ”Conspiracy theories – What? Why? Where to?” (in English) – Steen Svanholm / Claus Flodin Larsen
16:00 – 16:55 ”Det som inte existerar, men finns ändå.
Några ord om föreställningars makt och inflytande” – Mikael Rothstein
16:55 – 17:15 Fika
17:15 – 17:45 Utdelning av Årets Folkbildarpris 2016 till DN:s Vetenskapsredaktion
19:15 Middag på Restaurang RoseGarden, Stora Nygatan 59
(föranmälan, självkostnad)

Söndag 26 mars
Malmö Muséum, Malmöhusvägen 6
11:00 Studiebesök med guide: ”Makt över människor” (föranmälan, självkostnad 50 kr)

Om talarna:
Teddy Winroth är leg. psykolog och kriminolog och intresserar sig speciellt för hur pseudovetenskap bland psykologer är ett stort problem och tar sig svåra yttringar i terapirummet för patienter som söker hjälp.

Amalia Juneström är doktorand i informationsvetenskap vid Uppsala universitet. I sin forskning intresserar hon sig för hur informationsteknologi påverkar människors beteende och i sitt avhandlingsprojekt undersöker hon några av de många uttryck hat och hot tar sig på nätet. Hon är också medlem i VoF:s lokalförening i Uppsala.

Marco Vega är Sexvägledarnas kommunikatör och nyfikna samtalsrådgivare med 10 års erfarenhet av att samtala, föreläsa och arbeta med frågor som rör sex, sexualitet, relationer och hälsa. Tillsammans med Linda Byqvist drog han igång Sexvägledarna 2013 för att erbjuda det som saknades, en ungdomsmottagning för vuxna. Sedan dess har Sexvägledarna växt och kan idag erbjuda handledning, utbildningar, föreläsningar och workshops inom sexualitetens många olika fält.

Steen Svanholm and Claus Flodin Larsen are the dark forces behind 911facts.dk, the only site in Danish that deals skeptically, scientifically, and critically with the many conspiracy theories revolving around the tragic events of September 11, 2001. During their work, they have uncovered the secret underworld of conspiracy theories, and made startling discoveries that will shake the world, about what the theories are, why people believe in them, and what to do to.

Mikael Rothstein är professor i religionshistoria vid Syddansk Universitet. Under många år har han studerat nya religioner och religiösa rörelser. Numera är det primärt religion bland jägar-samlare och andra inhemska folk på Borneo han ägnar sig åt. Mikael har skrivit många böcker, och flera av dem har också utgivits i Sverige. Senast har han skrivit flera vetenskapliga artiklar om Scientologikyrkan och publicerat boken ”Regnskovens religion. Forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste jæger-samlere”.

Detaljer

Datum:
25 mars, 2017
Tid:
09:00 - 18:00
Vetenskap och Folkbildning