Barnexperimenten – Vetenskap och ovetenskap i svenska skolreformer

Hjalmar Bergman-salen Näbbtorgsgatan 12, Örebro

Svenska skolreformer har kännetecknats av att de har varit dåligt underbyggda i forskning och av att de sällan har utvärderats vetenskapligt. Vad ger det för konsekvenser för skolresultat och för samhället? Författaren och debattören Per Kornhall ger sin syn på svenska skolreformer under 1990-talet fram till idag. Arrangör: Vetenskap och Folkbildning, Stadsbiblioteket Fri entré Vi … Continued

Skeptisk pub i Örebro

Level Bar o Kök Stortorget 7, Örebro

Vi träffas och diskuterar livets stora frågor över en öl. Även icke VoF-medlemmar är välkomna.

Kön och genus: Vad är biologi och vad är socialt betingat?

ABF Örebro Fredsgatan 18, Örebro

Finns det statistiskt säkerställda skillnader mellan könen när det gäller hjärnan? Studier som är gjorda för att undersöka t ex matematisk förmåga, språklig förmåga och igenkänning av ansikten visar att skillnaden mellan könen är minimal i förhållande till variationen inom respektive kön. Det finns mycket intressant forskning att berätta om i detta fält, inte sällan … Continued

Smittsamma sjukdomar, pandemier och vaccinationer

Online

Idag finns redskap att dämpa effekter av smittsamma sjukdomar, såsom antibiotika vid bakterieinfektioner eller vaccinationer som förebyggande mot både bakterie och virusinfektioner. Vaccinationer är det skarpaste verktyg vi har för att mildra effekterna vid nya sjukdomsutbrott och epidemier. Men varför måste vi vaccinera? Vilka är fördelarna och finns det rentav nackdelar med vaccination? Björn Olsen … Continued