Vetenskap och Folkbildning ingår i ett internationellt kontaktnät av skeptikerorganisationer, med vilka vi utbyter erfarenheter och information. Den största av dessa organisationer är CSI (The Committee for Skeptical Inquiry) med säte i USA. CSI ger ut tidskriften The Skeptical Inquirer, som många av föreningens medlemmar har som husorgan jämte Folkvett.

En av CSI:s grundare, trollkonstnären James Randi, har besökt oss flera gånger och hållit föredrag på några olika orter i Sverige.

Vi har också systerorganisationer i bl.a. Argentina, Australien, Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Malta, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Ukraina och Ungern. Se listan på utländska föreningar.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.