Vetenskap och Folkbildning ingår i ett internationellt kontaktnät av skeptikerorganisationer, med vilka vi utbyter erfarenheter och information. Den största av dessa organisationer är CSI (The Committee for Skeptical Inquiry) med säte i USA. CSI ger ut tidskriften The Skeptical Inquirer, som många av föreningens medlemmar har som husorgan jämte Folkvett.

En av CSI:s grundare, trollkonstnären James Randi, har besökt oss flera gånger och hållit föredrag på några olika orter i Sverige.

Vi har också systerorganisationer i bl.a. Argentina, Australien, Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Malta, Mexico, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Taiwan, Tyskland, Ukraina och Ungern. Se listan på utländska föreningar.

Vetenskap och Folkbildning