En barrikad mot pseudovetenskap

Under våren 1982 skickade tio personer ut ett upprop för att bilda en förening för vetenskap och folkbildning. I uppropet varnades för tendenser till ökad vetenskapsfientlighet i samhället. “Pseudovetenskapliga och mysticistiska riktningar verkar på en del håll mötas med ökad respekt.”

Pseudovetenskapen är långtifrån alltid ofarlig, menade undertecknarna. Den är farlig när den lockar människor till kvacksalveri i stället för sakkunnig vård, och den är farlig när den drar in människor i ett auktoritetsbundet beroendeförhållande, som fallet är i många sekter. Vidare hette det:

Det finns de som ändå anser det lönlöst att bekämpa irrationalismen, eftersom förnuftsargument inte förefaller ha någon verkan. Vi delar inte denna bedömning. Vi tror att människors motståndskraft mot irrationalism kan ökas genom kunskap om vetenskapens metoder och resultat.

Den 4 december 1982 bildades föreningen Vetenskap och Folkbildning. Föreningen har för närvarande (2022) ca 2500 medlemmar över hela landet. Allt arbete inom föreningen sker ideellt.

Vetenskap och Folkbildning