Varför gillar folk att äta choklad?

bild: Jynto, CC0, via Wikimedia Commons
 •  
 • 1. För att fenetyl­aminet i choklad ger folk samma känsla som när man är kär!
 •  
 • X. För att det är sött, fett och gött!
 •  
 • 2. För att reklamen har skapat ett konstgjort begär hos folk!
 •  

  bild: SG0039, CC0, via Wikimedia Commons
  bild: Anna Frodesiak, CC0, via Wikimedia Commons


  Behöver du hjälp? Klicka här!
   
  Faktoid: Fenetylaminet (PEA) man får i sig av att äta choklad sägs (felaktigt) ge samma känsla som när man är kär.

  Fakta: Ämnet bryts ner i magen, når aldrig hjärnan, och sköna känslan beror på smak och ev. placeboeffekt.

  På 80-talet uppmärksammade en psykolog att ämnet i choklad liknade amfetamin, och skrev boken “The Chemistry of Love”, med långtgående felaktiga slutsatser.

  Hälsoeffekterna av choklad har undersökts mycket. Övergripande slutsatsen är att det finns svag evidens för vissa hälsosamma effekter.

  https://faktoider.nu/choklad.html
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29903472/

   
  Se hur vi på VoF väljer att svara!

  ← Föregående fråga  Nästa fråga →


  Vetenskap och Folkbildning