2003-11-24

James Randi kommer till Stockholm!
Den berömde amerikanske skeptikern och trollkonstnären James Randi föreläser i Stockholm fredagen den 5 december kl. 19. Se vidare mötessidan.

– Jesper Jerkert

 

2003-10-30

Morgondagens gurka redan idag
Vi är nog många som känner att det som verkligen fattas i våra liv är en mera basisk gurka. Källna Trädgårdsprodukter i närheten av skånska Klippan har tagit tag i problematiken och utvecklat Plusminusgurkan. “För att hålla en perfekt balans mellan syror och baser i kroppen måste födan bestå till 75% av basisk föda. Gurka tillhör det mest basiska du kan äta!”

Plusminusgurkan odlas i en harmonisk miljö med “ett unikt vatten, som energiberikats genom Bertil Petterssons princip för virvling av vatten så att ett energiberikat plusminus vatten uppstår”. Plusminusgurkan är mera aromrik och krispig än konventionella gurkor och håller sig färsk längre.

Susanna Ehdin förklarar apropå plusminusgurkan: “När man tappar ut badvattnet rör det sig alltid i en virvel, men denna naturliga rörelse hämmas i de långa vattenledningsrören. Genom att virvla vattnet kan man dock aktivera det igen.”

(www.plusminusgurkan.com)

– Martin Rundkvist

 

2003-10-30

Att döda 169 barn
Seth M. Asser och Rita Swan har undersökt dödsfall bland barn orsakade av religiöst motstånd mot vetenskaplig vård (Pediatrics 101(4), s. 625-629, 1998 Abstract). Studien visar att 172 barn dog i USA under åren 1975-1995 när föräldrarna förlitade sig på bön och pseudovetenskap. (Troligen dog ännu fler, men bara fall där man säkert kunnat fastställa dödsorsaken har inkluderats i studien.) Hur många av dessa barn hade kunnat räddas av vetenskaplig medicin? Bara tre fall bedömdes som helt utsiktslösa. Av de återstående 169 barnen bedömdes endast 11 ha lägre chans än 50% att överleva om de kommit under kompetent behandling, medan hela 140 barn hade haft minst 90% chans att överleva med normal vård. Exempel på åkommor som blev dödliga utan vård var epilepsi, typ 1-diabetes, lunginflammation, mässling, tarmvred, difteri, uttorkning.

Några fall refereras i artikeln. En släkting till ett spädbarn med andningssvårigheter tillkallade läkarhjälp, men en församlingsäldste stoppade hjälpen och sade att andningen blev bättre med böner. Barnet dog inom några timmar. En tonåring rymde hemifrån efter att ha förvägrats hjälp hemma mot svimningsattacker. Polisen återförde henne till fadern. Hon dog tre dagar senare av sprucken blindtarm. En tvååring fick en bananbit i halsen. Föräldrarna samlade ihop församlingsmedlemmar för intensiva böner under den timme då barnet fortfarande uppvisade livstecken.

De vanligaste kyrkorna i studien var Faith Assembly (64 dödsfall), Christian Science (28), Church of the First Born (23), Faith Tabernacle (16) och End Time Ministries (12).

– Jesper Jerkert

 

2003-10-22

Strålningsproblem lösta?
Hur du bekymmer av jordstrålning? Då kan du kontakta slagrutemannen Arne Groth, som har uppfunnit en avstörare kallad “Rosalinda”. På Groths hemsida läser vi att Rosalindan är en liten cylinder som “genom sin stora aura når ut över en mängd chakralinjer (icke jordstrålning) vars flöde fångas in och leds mot centrum i Rosalindan där det bildas chakrasvängningar i en stor mängd mycket exakta koppartrådar”. Rosalindan kan avstöra Curry- och Hartmannlinjer, jordströmmar och vattenådror. “Jag har funnit att dessa strålningar och många som inte har något namn är ‘släkt’ med varandra genom att deras frekvenser ligger exakt på stegen i en och samma geometriska serie”. Seriens frekvenser ges av formeln fn = 1,000337374 x (23/21)n, där n är ett heltal. “Frekvenserna exakt på trappstegen är medvetandets frekvenser i växt-, djur-, människo- och högre riken.” Tyvärr, meddelar Groth, faller “konstgjorda” frekvenser utanför detta schema, men Rosalindan har “speciellt beräknade kretsar för kvicksilver (amalgam) (145 slag/sek), titan (236 slag/sek), guld (149 slag/sekund), koppar (92,8 slag/sek)”. Rosalindan kan även beställas med en “antimagisk ring” som uppges ha diverse hälsobringande effekter.

Groths sida är ett gott exempel på den mest bisarra sortens pseudovetenskap. Ett överflöd av liknande sidor finns på nätet.

– Jesper Jerkert

 

2003-09-22

Fortsatt förvirring i Örebro
Studieförbund anordnar ofta pseudovetenskapliga kurser. VoF har uppmärksammat detta genom att utse Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet i Örebro län till Årets förvillare 2002, bl.a. för vilseledande kurser om jordstrålning. Örebro förefaller vara ett starkt fäste för detta slags tro. Studiefrämjandet i staden anordnar i höst en “nybörjarkurs i slagruta och pendel” under den kände pseudovetenskapsmannen Rolf Heinemann. Vid påpekandet att kursen är ovetenskaplig svarar Ankie Rauséus vid Studiefrämjandet i Örebro att det inte är folkbildningens ansvar att förmedla kunskap utifrån vetenskapliga grunder. Så nu vet ni det.

(Mail från AR till JJ 2003-08-11)

– Jesper Jerkert

 

2003-09-17

Alba fortsätter att publicera pseudovetenskap
Nättidskriften Alba (www.alba.nu) har tidigare publicerat flera pseudovetenskapliga artiklar av en viss Johan Lindström. Nu har de tagit in ytterligare en artikel, denna gång om Atlantis, som påstås “gäcka vetenskapen” (se denna länk). Virrigt är bara förnamnet.

– Jesper Jerkert

 

2003-09-17

Många vill bli professor i parapsykologi
Ansökningstiden för Lunda-professuren i “psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi” har gått ut. Trettio personer har sökt tjänsten, men bara femton har doktorsexamen, vilket är ett formellt krav. Tre sökande är redan professorer:

 

 • Richard Wiseman, känd skeptiker och professor vid University of Hertfordshire, UK.
 • Deborah Delanoy, tidigare President i Parapsychological Association och professor vid University of Northampton, UK.
 • Etzel Cardeña, professor vid University of Texas-Pan American, USA.

Övriga tolv med uppgiven doktorsexamen är (i bokstavsordning):

 • Carl Johan Calleman, Falun, biolog, har under senare år skrivit flera böcker om Maya-kalendern.
 • Joop Houtkooper, avd. för klinisk och fysiologisk psykologi, Universitetet i Giessen, har forskningserfarenheter inom parapsykologi.
 • Christer Johansson, Malmö. Folkvett har inte fått fram några uppgifter om honom.
 • Sakari Kallio, hypnosforskare vid högskolan i Skövde.
 • Heaven Lord, USA, som troligen är ett skämt.
 • Robert Pallbo, Köpenhamn, kognitionsforskare.
 • Adrian Parker vid Göteborgs universitet, har forskat i parapsykologi sedan 70-talet.
 • Gunnar Rosén, som har egen hypnosklinik i Risskov, Danmark.
 • Sverker Sikström, kognitionsforskare i Lund.
 • Harald Walach, Basel, mest känd som homeopatiforskare.
 • Uwe Wolfradt, personlighetspsykolog i Halle med några artiklar om déjà vu, ut-ur-kroppen och suggestion på sin publikationslista.
 • Andreas Önnerfors, Lund, förefaller ha disputerat år 2003 på avhandlingen “Svenska Pommern – kulturmöten och identifikation 1720-1815”.

Några i denna krets kan nog räknas bort omgående.

– Jesper Jerkert

 

2003-08-23

Förnimmelse av fiasko
Kanal 5 sände i våras tio program i serien “Förnimmelse av mord” (se notis nedan, 2003-03-19). Programidén var att klärvoajanta människor skulle finna nya spår i ouppklarade mordutredningar. Aftonbladet (2003-08-23) har nu utvärderat resultatet genom att ringa runt till alla kommissarier som är ansvariga för utredningarna. Hur många nya uppgifter har kommit fram i programserien? Svaret är – noll. De klärvoajantas uppgifter har inte lett till ett enda nytt spår. Göran Gunnarsson, poliskommissarie i Örebro, säger: “Det gick precis som vi befarade från början. Det här är bara nonsens. För oss har det inte varit till någon som helst hjälp.” Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, dömer ut programmet: “Det är cyniskt, djupt oetiskt och handlar bara om att tjäna pengar. Det kan jämföras med kvacksalvare som utnyttjar cancersjuka som inte anses kunna få mer hjälp av sjukvården.” Johan Westman, programchef på Kanal 5, försvarar sig med att de anhöriga har lämnat medgivanden till programmet. Och förresten tror han i alla fall att den paranormala metoden fungerar. Programmet återkommer i höst.

– Jesper Jerkert

 

2003-08-06

Är Bellman reinkarnerad i Ulf Lundell?
Friskvårdspedagogen Tommy Bäck driver hemsidan http://www.reincarnationresearch.com tillsammans med Daniel Lundberg. Här framgår att Ulf Lundell i sitt tidigare liv var Carl Michael Bellman! Det finns många intressanta kopplingar mellan personerna, heter det. Vidare: “Dessutom hade Bellman en musikalisk vän vid namn Johan Henrich Kellgren som är väldigt lik Mats Ronander, så det är mycket möjligt att de kände varandra i sina tidigare liv och håller ihop även detta liv, för att inspirera varandra och berika kulturen!”

Här är några fler påstådda kopplingar: W. A. Mozart = Michael Jackson, Frédéric Chopin = Prince, Franz Schubert = Van Morrison, Giacomo Puccini = Freddie Mercury, Edvard Grieg = Eric Gadd, Thomas Tallis = Björn Ulvaeus, Antonio Vivaldi = Paul McCartney.

Bäck och Lundberg tror att de föreslagna kopplingarna är äkta “på grund av likheter i utseende, musik, personlighet och intressen. Fortsatt forskning skall visa hur många av dessa kopplingar som håller för denna närmare undersökning.”

Vari den närmare undersökningen består framgår inte.

– Jesper Jerkert

 

2003-08-02

Pseudovetenskaplig doktorsavhandling vid Lunds universitet
Erik Persson disputerade i mars 2003 vid Lunds universitet på avhandlingen Shadows of Cavernous Shades: Charting the Chiaroscuro of Realistic Computing. Ämnet var datalogi. Avhandlingen är fullspäckad med pseudovetenskap som täcker många områden, men kanske främst biologi och parapsykologi. Undertecknads bedömning är att arbetet sannolikt är den mest pseudovetenskapliga doktorsavhandling som har godkänts vid ett svenskt universitet sedan Olof Rudbecks dagar. Betygsnämnden godkände med siffrorna 2-1. Bara en datalog ingick i nämnden, och det var han som ville underkänna. Läs gärna en recension av Henrik Eriksson, publicerad i Folkvett nr 2/2003.

– Jesper Jerkert

 

2003-06-30

VoF publicerar bok om antroposofin
Vetenskap och Folkbildning kommer under hösten 2003 att ge ut en bok med vetenskaplig kritik av antroposofin. Boken ges ut på Leopard Förlag och kommer att omfatta ungefär 120 sidor i pocketboksformat. Boken är en antologi med ett flertal författare; redaktör är Jesper Jerkert. Boken kommer att bära titeln Antroposofin – en kritisk granskning och kan ses som en uppdatering av häftet med samma namn som VoF publicerade 1993 (och som sedan länge är slutsålt). Boken har ISBN 91-7343-046-3.

– Jesper Jerkert

 

2003-06-25

Kvacksalveri på Ramlösa Forskningsinstitut
Helsingborgs Dagblad har i flera artiklar avslöjat omfattande kvacksalveri och bedrägerier vid Ramlösa Forskningsinstitut, en privat klinik som särskilt inriktar sig på patienter med fibromyalgi, elöverkänslighet och liknande. Läs artiklarna!

– Jesper Jerkert

 

2003-06-22

Tysk väderbluff
Wolfgang Röder gör varje år väderprognoser avseende hela sommaren. I Sverige har särskilt Aftonbladet låtit Röder komma till tals. Ibland presenteras han som meteorologiprofessor vid Freie Universität i Berlin. Röder har visserligen arbetat vid universitetets meteorologiska institution, men han har aldrig doktorerat, än mindre varit professor. Den svenske meteorologen Peo Ganerlöv har kontrollerat hur Röders spådomar stämt i östra Svealand för juni, juli och augusti de senaste sex somrarna. Han ger Röder godkänt för blott åtta månader av arton. Både svenska och tyska meteorologer tar avstånd från Röders verksamhet, som de anser vara helt ovetenskaplig. Om det går illa även i år så lovar Röder att upphöra med sina långtidsprognoser.

(Dagens Nyheter 2003-06-15)

– Jesper Jerkert

 

2003-06-22

Hinduhumbug
I en artikel i Axess nr 5/2003 skriver statsvetaren Sten Widmalm om farorna med postmodernism och total relativism i tredje världens högskolesystem, särskilt i kombination med en stark politisk styrning av forskningen. I Indien försöker en högljudd hinduisk nationaliströrelse skriva om landets förhistoria så att det tidiga Indien framstår som ett land (inte splittrat som idag mellan Indien och Pakistan) med ett folk (utan muslimer och kristna) samlat under ett hinduiskt styre. En frontfigur i spridningen av hinduisk pseudovetenskaplig historieforskning är N. S. Rajaram, tidigare teknikprofessor i USA. Rajaram har tillsammans med N. Jha utgivit boken The Deciphered Indus Script (2000), där de påstår sig ha dechiffrerat över 2000 inskrifter från Induskulturen, som blomstrade ca 2500-1700 f.Kr. Även om också indiska forskare kunnat se igenom Rajarams och Jhas felaktiga resonemang, så är det utländska experter som mest vågat ta bladet från munnen. Amerikanerna Michael Witzel (professor i sanskrit) och Steve Farmer (historiker) har t.ex. publicerat en förödande kritik mot Rajaram och Jha i den indiska tidskriften Frontline (13 okt 2000).

– Jesper Jerkert

 

2003-06-22

För bättre koll
I Sökaren nr 2/2003 finns en halvsidesannons för göteborgsföretaget Psikonsult, som erbjuder kurser i klärvoajans och psykokinesi, alltså förmågan att “iaktta och påverka händelser och människor oberoende av tid, avstånd och skydd”. Dessutom får man lära sig ARV, Associativ Remote Viewing – “ett oslagbart instrument som med stor tillförlitlighet kan användas vid investeringar, handel med aktier och optioner, spel och dobbel etc.” Kursen hålls över ett veckoslut och kostar 2300 kr. Vidare heter det: “Efter genomgången kurs inbjudes du till deltagande i den avancerade 4-dagarskursen i ERV, Extended Remote Viewing. En hybrid form av RV där du i ett utvidgat ultradjupt thetavågtillstånd fullständigt bilokaliserar och upplever genom en fyrdimensionell matris, ‘The Matrix’. En helt obeskrivlig upplevelse som kan komma att förändra ditt liv för alltid.”

– Jesper Jerkert

 

2003-06-22

Steve stöder evolution
National Center for Science Education (www.ncseweb.org), en pålitlig organisation när det gäller bevakning av kreationism i amerikanska skolor, har samlat ihop flera hundra underskrifter från forskare som stödjer att evolution lärs ut. Alla som skrivit under heter Steve. NCSE vill på detta lite skämtsamma sätt demonstrera att evolutionsteorin står stark inom vetenskapssamfundet. Kreationister brukar använda namnlistor för att ge sken av att evolutionsläran skulle befinna sig i kris. Av lätt insedda skäl är det ytterst ovanligt att biologer skriver under kreationisternas listor.

Se NCSE:s kampanj här.

– Jesper Jerkert

 

2003-06-22

Bibelkod i ullstrumporna
Ett tillräckligt (men inte nödvändigt) villkor för att en teoriförespråkare ska kallas pseudovetenskaplig är att teorin hävdas vara helt korrekt trots att det finns motsägande iakttagelser. Ett färskt exempel är journalisten Michael Drosnins teori om “bibelkoden”. Drosnin hävdade i boken Bibelkoden (1998) att en mängd historiska händelser, t.ex. mordet på Kennedy, finns förutsagt i den hebreiska Torah. Så här gör man: Strunta i alla mellanrum och skiljetecken och läsa var n-te bokstav, där n är ett heltal. Pröva ett stort antal olika värden på n. (Exempel: Ur ordet “generalization” kan man med n = 3 få “nazi”.) Sammanställ alla begripliga ord som kommer fram tillräckligt nära varandra, och associera dem med en historisk händelse.

Frågan är förstås om man med denna metod finner fler suggestiva samband i Torah än i vilken tjock bok som helst. Det gör man inte. Liknande “budskap” finns i t.ex. Moby Dick. Detta har konstaterats av flera oberoende statistiker. Drosnin upprepar dock sina grundligt motbevisade teorier i uppföljaren Bible Code II: The Countdown (2002), som under 2003 utkommer på svenska som Bibelkoden: Nedräkningen.

– Jesper Jerkert

 

2003-05-20

Förnimmelse av oförnuft
Enligt skämttidningen Strix 3/03 har Kanal 5:s program “Förnimmelse av mord” blivit en sådan succé att en ny programserie planeras med liknande tema. Ett antal fjärrskådare kommer i tio program att söka efter programledaren Pontus Gårdingers trovärdighet.

– Dan Larhammar

 

2003-05-20

Medikament och Bo Walhjalt backar
Efter påpekande från VoF backar i Medikament 4/03 journalisten Bo Walhjalt och chefredaktören Bo Zackrisson i sin kritik av den internationella skeptikerrörelsen. Tidigare skrev Walhjalt kategoriskt att skeptikerrörelsen när det gäller miljö- och hälsofrågor är “skeptisk mot allt som går emot etablissemangens ställningstaganden”. Nu medger han att skeptikerrörelsen kritiserat såväl Milloy och som Lomborg. Alla på internet som använder ordet skeptisk tillhör inte den internationella skeptikerrörelsen. Dessvärre var detta inte första gången som artiklar i Medikament haft dålig källkontroll eller varit helt ovetenskapliga. Chefredaktören tycks likt tabloidpressen finna ett nöje i provokativa artiklar som grundas på falska påståenden eller vådliga överdrifter.

– Dan Larhammar

 

2003-05-15

Djurpratare avslöjade
Aftonbladet har idag för ovanlighets skull en kritisk artikel om ett känt luredrejeri, nämligen djurpratare, alltså personer som påstår sig kunna kommunicera med djur på paranormal väg. Aftonbladet lät fem djurpratare svara på frågor om hästen Brille. Två av djurpratarna besökte Brille, de andra använde ett fotografi. Alla fem kom med grovt felaktiga uppgifter när det gällde hästens uppväxt, skador, tidigare ägare, etc.

– Jesper Jerkert

 

2003-04-25

Alba skojar vidare
I en notis 2002-11-14 påpekade jag bl.a. att nättidskriften Alba felaktigt tillskrev Voltaire citatet “Jag kanske inte delar dina åsikter, men jag ska kämpa med näbbar och klor för att du ska få uttrycka dem”. Detta påpekande var skrivet lite med glimten i ögat från min sida. Det är visserligen sant att Voltaire inte har fällt yttrandet, men det falska citatet har fått en sådan spridning att man inte kan begära att Alba ska känna till det – eller ens att Göteborgs-Posten ska känna till det. Det är nämligen från GP som Alba närmast hämtat citatet. Nu har Alba skrivit en notis om min notis. Den är ganska rolig, men det verkar röra sig om ofrivillig humor. Alba struntar i att citatet har visats vara falskt och skriver: “Eftersom Göteborgs-Posten i flera år publicerat den devisen utan folkstorm från folk av Folkvetts kaliber, förmodar vi att det trots allt var Voltaire”. Jag får väl ta det som en komplimang att kallas “folkstorm”.

Vidare skriver Alba: “Men själva poängen var trots allt inte Voltaire utan själva citatet – och att Folkvett kostar på sig att själva inte vara säkra på hur det verkligen förhåller sig”. Att Folkvett, dvs. jag i detta fall, inte skulle vara säker på att Voltaire inte fällt yttrandet har sitt ursprung i min formulering att Voltaire “förmodligen aldrig” fällt yttrandet. Jag skrev så av det enkla skälet att Voltaire säkert sade en massa saker i sitt liv som aldrig nedtecknades. Det finns därför en teoretisk chans att han har fällt yttrandet, även om sannolikheten är mikroskopisk. Det är väldigt mycket mera sannolikt att citatet uppdiktades av en Voltaire-biograf omkring år 1900 (se referensen i min gamla notis).

– Jesper Jerkert

 

2003-04-21

Medikament förvillar om skeptikerrörelsen
I tidskriften Medikaments aprilnummer (nr 3/2003) påstår sig journalisten Bo Walhjalt avslöja kopplingar mellan den internationella skeptikerrörelsen och “konservativa tankesmedjor och internationella industriintressen” (artikeln i pdf-format). Walhjalt hävdar att inom miljö- och hälsofrågor är den vetenskapliga skeptikerrörelsen skeptisk mot “allt som går emot etablissemangens ställningstaganden”. Artikelförfattarens huvudsakliga grund för påståendena är Steven Milloy och hans hemsida JunkScience.com. Dock erkänner Walhjalt att Milloy inte kallar sig skeptiker och att så kallade trosvissa skeptiker endast undantagsvis ingår i de nätverk som ägnar sig åt greenwashing. En snabb kontroll i Skeptic Dictionary skulle dessutom ha visat Walhjalt att skeptiker tar tydligt avstånd från och skarpt kritiserar Milloys argumentation (skepdic.com/refuge/junkscience.html): “Milloy’s so-called junk science page is full of misinformation and misleading claims, and makes little effort to separate science from policy claims made by scientists”. I Skeptical Inquirer 5/2002 finns en mycket kritisk recension av Milloys bok Junk Science Judo: “The numerous serious flaws in the logic and coverage of this book render it essentially useless as a guide to the detection of junk science”. Därtill har Walhjalt missat att skeptiker nyligen riktat kraftig kritik mot den danske statistikern Bjørn Lomborg för ovetenskaplighet när han kritiserat miljörörelsen genom att säga det som många önskar höra, nämligen att miljöhoten skulle vara överdrivna. Recensenten Richard M. Fisher skriver i Skeptical Inquirer 6/2002: “[Lomborg’s book] The Skeptical Environmentalist is a textbook example of the anti-science toolkit in action” och avslöjar systematiskt Lomborgs olika sätt att vilseleda läsaren (hela recensionen finns här). Skeptikerrörelsen gör sitt jobb genom kritisk källgranskning. Walhjalt slarvar grovt med sin källkontroll. Att han i sin artikel kallar Darwins utvecklingslära för en vetenskaplig fantasi är förhoppningsvis en felsyftning. Frågan är varför han med falska anklagelser vill misstänkliggöra den internationella skeptikerrörelsen.

– Dan Larhammar

 

2003-04-02

Scientolog angriper psykiatrin
I två nyutkomna böcker går scientologen Peter Anstrin till hårt angrepp mot psykiatrin. Böckerna heter Ett sekel med psykiatrin del I och II med undertitlarna “Männen bakom Hitler” och “Psykiatrin i statens tjänst – behandling och resultat” och har spritts av Kommittén för mänskliga rättigheter, en förgrening av scientologirörelsen. En recension i Dagens Medicin 11/2003 (2003-03-11) av journalisten Jörn Spolander berättar att böckerna vid första anblicken ger ett vederhäftigt intryck med 30 sidor fotnoter, men att texten gradvis förvandlas från en kritisk granskning till en kampanj som demoniserar psykiatrin som roten till allt ont på jorden. Spolander har spårat stora delar av texten till den tyska boken “Männen bakom Hitler” av Bernhard Schreiber (1972) och ytterligare material kommer från en textbank som scientologirörelsen byggt upp. Peter Anstrin är övertygad om att uppgifterna i textbanken är riktiga men säger om sina egna böcker: “De är på 800 sidor och jag kan väl för i helsike inte garantera att allt stämmer till hundra procent. Det finns det väl ingen människa som kan göra som skriver en bok.” Den avhoppade scientologen Catarina Pamnell berättar att hatet mot psykiatrin har syftet att ena scientologirörelsen och hindrar avhoppade medlemmar från att söka den hjälp de skulle behöva, de är livrädda för psykiatrin och psykologin. I en replik i Dagens Medicin 13/2003 (2003-03-25) skriver Anstrin att Spolanders artikel är “ett slags flummig religionsförföljelse”. Anstrin hävdar att det var psykiatrerna som lade grunden till förintelsen och avslutar med kommentaren att psykiatrin är det enskilt mest destruktiva som påverkat samhället de sista 100 åren.

– Dan Larhammar

 

2003-03-28

Scientologerna driver dagis
I en artikel i Stockholm City 2003-03-28 framgår att de privata förskolorna Måsen och U-Care på Täppgränd i Enskede försöker värva barn med hjälp av reklamlappar. I ett hörn sitter logotypen Applied Scholastics, och om man läser det finstilta så får man veta att det handlar om utbildningstjänster och material som baserats på Ron Hubbards arbeten. Hubbard är känd som scientologins grundare. Scientologirörelsen är en religiös och i högsta grad pseudovetenskaplig sekt. Förskolechefen Karl-Erik Granlund säger att förskolan inte har någon koppling till religionen, utan hävdar att det rör sig om en “studiemetod”. Det är vad scientologer brukar säga offentligt. Enligt Granlund har “bara” 25% av föräldrarna på förskolan anknytning till scientologikyrkan.

– Jesper Jerkert

 

2003-03-22

Homeopatisk översiktsöversikt
År 1997 publicerades en mycket omtalad metaanalys av K. Linde m.fl. (Lancet vol. 350, s. 834-43 Abstract) med slutsatsen att homeopati är effektivare än placebo, även om underlaget inte tillät författarna att tala om mot vad homeopati är effektivare. Studien mottogs entusiastiskt i homeopatiska kretsar, men flera uppföljande analyser av samma material visade att högre undersökningskvalitet i allmänhet gav sämre resultat för homeopatin (Journal of Clinical Epidemiology vol. 52, s. 631-6, 1999 Abstract), och även att snedvriden publicering kunde ligga bakom det positiva resultatet (Systematic Reviews in Healthcare: Metaanalysis in Context, London 2001, s. 189-208). Sedan 1997 har flera metaanalyser om homeopatisk behandling av vissa specifika åkommor publicerats. Dessa ger i allmänhet inget stöd till homeopatin. En översikt över dessa översikter, inklusive studien av Linde och dess efterspel, har skrivits av E. Ernst i British Journal of Clinical Pharmacology vol. 54, s. 577-82, 2002 Abstract. Ernsts artikel är en utmärkt utgångspunkt för den som vill söka vidare bland referenserna.

– Jesper Jerkert

 

2003-03-20

Mp främjar dålig forskning
Regeringen har beslutat att tilldela 15 miljoner kr till forskning om amalgamrisker vid Metallbiologiskt centrum i Uppsala. Socialstyrelsen, Vetenskapsrådet och Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) dömde alla ut Metallbiologiskt centrum som oförmöget att bedriva vetenskaplig forskning på området. Regeringen går sällan emot så tunga remissinstanser, men i detta fall har Miljöpartiet pressat hårt för att få igenom anslaget, uppger UNT 2003-02-08.

Så här står det i Miljöpartiets egen Hälsorapport (Rapport nr 2, 2002): “Vi stödjer Tandvårdsskadeförbundet, som genom åren samlat både egen erfarenhet och en stor vetenskaplig kunskapsbas. Vi vill ha tillbaka Amalgamenheten i Uppsala, som visat på mycket goda resultat enligt en enkätuppföljning bland sina över 800 patienter” (s. 21).

Rapporten från Miljöpartiet (här i pdf-format) är förresten troligen det mest pseudovetenskapliga alster som ett svenskt riksdagsparti producerat på mycket länge. Ingenstans står det något om att alternativmedicinska metoder skulle kunna vara icke-fungerande om man testade dem vetenskapligt. Tyvärr är Miljöpartiet det överlägset mest pseudovetenskapsvänliga partiet i Riksdagen.

– Jesper Jerkert

 

2003-03-19

Pseudovetenskap i Kanal 5
Kanal 5 sänder just nu “Förnimmelse av mord”, en serie där människor med påstått mediala förmågor ska hjälpa polisen att lösa gamla mordfall. Sådana människor brukar framträda med ojämna mellanrum, och poliser som har erfarenhet av dem brukar vara hjärtligt trötta på “medierna”, eftersom de hittills aldrig tillfört något som är användbart. Caroline Giertz, redaktör för programmet, har dock uppenbarligen blivit lurad av de ganska enkla psykologiska trick som medier brukar använda. Om man går till Kanal 5:s sida, http://www.kanal5.se/fornimmelseavmord/ [numera borttagen, 2003-08-23], och klickar under vinjetten “Förklaring”, så får man under rubriken “Så funkar det…” en orgie i pseudovetenskap presenterad av Giertz. Även programledaren Pontus Gårdinger låter meddela att han “inte [kan] låta bli att häpnas över hur pass korrekta dom är i sina beskrivningar av mordoffren och hur pass ofta mediernas uppgifter stämmer med polisens bild av det som hänt”. Gårdinger skriver också: “För mig personligen så är det här utan tvekan det mest seriösa program jag varit inblandad i, det skiljer ganska markant från allt annat jag gjort.” Ridå.

– Jesper Jerkert

 

2003-02-19

Illustrerad pseudovetenskap
Illustrerad Vetenskap har än en gång publicerat pseudovetenskap, nu om energi ur vakuum (se denna länk för en sammanfattning). James Randi har uppmärksammat detta i sin senaste veckospalt tack vare ett rådigt mail från en svensk skeptiker, Carl Lindstrand. Läs själv!

– Jesper Jerkert

 

2003-02-12

Rekordfel i DN
Jane Magnusson skriver i DN:s kulturbilaga 2002-12-23: “I Sverige äter vi 90 000 ton skinka varje jul. Det är nästan 100 ton per medborgare per jul. Om en genomsnittlig julhelg varar i fyra dagar betyder det att vi konsumerar cirka 25 ton skinka per röd dag. Ett tiotal ton som slinker ner utan att det märks.” Vad sägs om rimligheten i dessa uppgifter?

(Svar: “100 ton per medborgare per jul” är givetvis groteskt felaktigt. Även siffran 90 000 ton är fel. I själva verket konsumeras ca 1 kg skinka per medborgare och jul, dvs. ungefär 9000 ton per jul, enligt Köttbranschens Riksförbund. DN publicerade ingen rättelse.)

– Jesper Jerkert

 

2003-02-12

Misstänkt mirakelrening
I tidningen Antenn nr 3/2002, som utges av elektronikkomponentsäljaren Elfa, finns en artikel om en s.k. vattenprocessor. Denna sägs kunna rena vatten. “Utan hjälp av kemikalier får vattenprocessorn kalket i vattnet att kristallisera, klor att förvandlas till koksalt och järn [!], koppar och mangan att oxidera och fällas ut.” Hur går det hela till? “Det handlar om så kallad frekvensteknologi, en vetenskap inom vilken kunskapen ännu är ofullständig.” En bild visar att apparaten fästes utanpå vattenledningen. Eftersom den varken fordrar drifts- eller underhållskostnader, tycks den dessutom vara en evighetsmaskin. Apparaten kräver alltså ingen tillförsel av energi i form av batterier eller liknande.

Uppfinnaren heter Ewa Nilemark. “- Det jag har uppfunnit är inte styrkt av vad som står att läsa i skolböckerna, säger Ewa. Enligt dem är oxidationsprocessen inte möjlig. Hon är utbildad beteendevetare, något som hon tror var en stor fördel när hon grubblade på uppfinningen. – Som beteendevetare har man ett helhetstänkande. Jag hade nytta av att mitt sätt att tänka inte var begränsat av skolning, förklarar hon.”

Vasakronan, HSB, Akademiska Hus, De Laval, Preem, OK/Q8, Statoil m.fl. uppges ha köpt apparaten. Undertecknad vågar satsa en slant på att vattenprocessorn inte fungerar om man testar den vetenskapligt.

Mer information om underverket finns på http://www.nilemarkenergiprodukter.se/.

– Jesper Jerkert

 

2003-02-12

Året Runt går i rutfällan
“Jag har alltid trott på att jag skulle kunna, om jag bara fick veta vad jag letar efter” säger en av deltagarna i slagrutekursen som hållits på Gotland under ledning av Monica Friman. Kursen beskrivs i en osignerad artikel i Året Runt 2/2003 och som vanligt hävdas att slagrutan kommit till heders “igen”. Den påstås detektera energilinjer och jordströmmar som kan ha betydelse för vår hälsa. Friman anser (http://hem.passagen.se/energier/) att det finns inte mindre än tre “gitternät” med energilinjer. Förutom de ofta omtalade Hartmann- och Curry-näten postulerar hon ett som består av jordströmmar (obehagliga) och källådror (både behagliga och obehagliga). Givetvis anser hon att Visby ringmur byggts på ett av näten vilket beskrivs som “inte helt ovissenligt”. I artikeln säger en av deltagarna att slagrutan “ligger rätt i tiden”, dock utan att ange vilken tid (medeltiden?). Det avslöjas inte om kursdeltagaren någonsin fick reda på vad hon letade efter. Om hon sökte sitt förnuft så letade hon nog förgäves på denna kurs. Frågan är hur det står till med den saken på Året Runt.

– Dan Larhammar

 

2003-01-11

Debatten Richard Meurman vs. Jesper Jerkert uppdaterad och avslutad
Debatten mellan Richard Meurman och Jesper Jerkert, som startade efter att den sistnämnde hårt kritiserat den förstnämndes doktorsavhandling i en artikel i Folkvett 1/2002, har nu uppdaterats med två nya pdf-filer. Se denna sida. Debatten torde därmed ha nått sitt definitiva slut.

– Jesper Jerkert

 

2003-01-03

Årets folkbildare och Årets förvillare utsedda
Föreningen Vetenskap och Folkbildning har till Årets folkbildare 2002 utsett religionshistorikern Olav Hammer “för hans pedagogiska böcker om nyandlighetens historia och orsakerna till människors tro på pseudovetenskap”. Mer information finns på denna sida.

Till Årets förvillare 2002 utsågs samtidigt Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) i Örebro län och dess chef Rosemarie Johansson “för att ha ordnat pseudovetenskapliga aktiviteter”. Mer information finns på denna sida.

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning