Årets VoF- utmärkelser
VoF har till Årets folkbildare 2013 utsett Dan Josefsson. Ur motiveringen: ”Han får utmärkelsen för att han i sin bok Mannen som slutade ljuga och dokumentärfilmen Kvinnan bakom Thomas Quick (gjord tillsammans med Jenny Küttim) visar hur slutna, sektliknande kunskapssystem gör sig själva immuna mot kritisk prövning. Såväl boken som dokumentären handlar om psykoanalytikern Margit Norell, hennes inflytande på Säterkliniken och dess mest kontroversielle patient. (…) Boken och filmen visar på ett åskådligt sätt vad vetenskapligt grundad kunskap och sjukvård egentligen är – och inte är. Josefsson har bidragit med ett viktigt populärvetenskapligt inslag i den pågående processen att göra psykoterapi till en evidensbaserad behandlingsform.” Se även intervju med Josefsson på annan plats i detta nummer av Folkvett.

Till Årets förvillare 2013 utsågs lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen. Ur motiveringen: ”Stiftelsen får utmärkelsen för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering om farorna med mobiltelefonanvändning och trådlösa nätverk. Strålskyddsstiftelsen har sedan den bildades 2012 spritt ensidiga och vinklade uppgifter om eventuella risker med radiovågor från mobiltelefoner, basstationer och trådlösa datornätverk. Under 2013 har stiftelsen skickat propaganda till ett stort antal skolor och skolansvariga i landet och varnat för införandet av trådlösa nätverk. Detta har lett till att Strålsäkerhetsmyndigheten sett sig tvungen att gå ut till landets skolor och dementera lobbygruppens påståenden.”
JJ

Månpubar i Göteborg
VoF Göteborg har ordnat otaliga pubträffar genom åren, men det är först sedan i höstas som de varit regelbundna. För att få datum som är lätta att hålla reda på men ändå infaller på varierande veckodagar har man bestämt sig för att helt enkelt ha pubträff vid varje fullmåne.

Som regel hålls pubträffarna på Haket, Första Långgatan 32 vid Masthuggstorget. Det enda undantaget är söndagar då man kommer överens om någon annan lokal. Följ Vetenskap och Folkbildning eller Skeptikerträffar på Facebook för säkra besked!
PO

Norsk skeptiker får offentligt förtroende
Biologen Marit M. Simonsen har varit ordförande i den norska skeptikerföreningen Skepsis och medarrangör av Kritisk Masse-konferenserna. Nu har hon blivit invald för fyra år som lekmannarepresentant i Nasjonal forskningsetisk komite for medisin og helsefaglige spørsmål. Folkvett gratulerar!
MR

Ormpastor ihjälbiten
Jamie Coots, präst i en pingstförsamling i Middlesboro, Kentucky, dog den 15 februari efter att ha blivit biten av en giftorm, rapporterade flera internationella nyhetsmedier (t.ex. theguardian.com). Coots hade vid flera tillfällen använt giftormar i sina framträdanden, en tradition inom vissa trosriktningar som där används för att demonstrera trons kraft. Idén är att den som tror tillräckligt starkt inte blir skadad. Medicinsk personal ringdes in, men Coots avböjde läkarvård och dog inom en timme. Enligt ett TV-framträdande ett år tidigare hade Coots redan då blivit biten nio gånger i sin karriär, men dittills bara fått ge upp en bit av ett finger. I TV-programmet sade han också: ”Om Bibeln sade åt mig att hoppa ut från ett flygplan skulle jag göra det.”
JJ

Homeopatisk akutmottagning
Flera massmedier rapporterade i december 2013 att Sveriges första homeopatiska akutmottagning inom kort skulle öppna i Stockholm. Viveca Wilhelmsson, initiativtagare till mottagningen, klagade i Sveriges Radio över homeopatins svaga ställning i Sverige: ”Kanske att svenska folket är ett väldigt lydigt folk, man litar mycket på myndigheter. I andra länder är homeopati mycket mer etablerat.” Mottagningen är inte ansluten till Försäkringskassan. Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen, förklarar: ”I vår lagstiftning har vi ett krav på vetenskapligt beprövad erfarenhet. I andra länder kan man ha annan lagstiftning, exempelvis att man inte ska göra något för att skada i sin hälso- och sjukvård. Jag skulle tro att det ligger i de bakomliggande skillnaderna i lagstiftning för sjukvårdspersonal”.
JJ

Kurs i telekinesi?
Medborgarskolan i Stockholmsområdet fick en del uppmärksamhet och – som det visade sig – gratisreklam genom en utannonserad kurs i ”Telekinesi i praktiken”. Kursledaren uppgavs heta Carrie Geller, och kursbeskrivningen löd: ”Utveckla din förmåga att flytta, hämta och förändra föremål genom att fokusera och använda din tankekraft. Vi övar på praktiska situationer som underlättar i vardagen. Lär dig hur du öppnar låsta dörrar utan nyckel, slipper gå ut med soporna när det regnar, eller flyttar olämpliga moln när det är dags för picknick. Du får kontroll över ditt liv och blir bemött med respekt när du snabbt kan förflytta störande objekt eller personer ur din närhet. Vi avslutar med några uppskattade partytrick och skapar närkontakt med valfri person. Ta med en silversked till första tillfället.”

En del blev upprörda över denna uppenbara pseudovetenskap, men i själva verket var det hela ett skämt. Medborgarskolan har en tradition att smyga in en bluffkurs i sin katalog, med en belöning till den som först hittar kursen.
JJ

Antroposofi mot vetenskap
I en artikel i Focus on Alternative and Complementary Therapies (vol. 19:1, March 2014, s. 22–26) beskriver Raimo Puustinen de grundläggande teoretiska antagandena inom antroposofisk medicin. Antroposofisk medicin går tillbaka på Rudolf Steiners uppenbarelser och strider på en rad sätt mot vetenskaplig kunskap inom medicin, kemi och fysik – även kunskap som var tillgänglig redan på Steiners tid. Bara ett exempel: enligt Steiner spelar inte mikroorganismer någon roll för sjukdomars uppkomst, utan det råkar bara vara så att mikroorganismer och vissa sjukdomar uppträder samtidigt.

Antroposofisk medicin har nyligen inlemmats i Schweiz sjukförsäkringssystem, detta efter att en utvärdering funnit att antroposofisk medicin som helhet inte tycktes ha allvarliga negativa effekter och att brukare av antroposofisk medicin var nöjda. Puustinen är inte imponerad. Politiker och väljare bör fråga sig: ”Vill [vi] lägga skattepengar på ett läkesystem som grundas på himmelska krafter, astralkroppar, reinkarnation och klärvoajans? Om svaret är ja, låt så ske.”
JJ

Afrocentristen Martin Bernal avliden
Martin Bernal avled den 9 juni 2013, 76 år gammal. Han var före sin pensionering 2001 professor i statskunskap och främre-orientaliska studier vid Cornell-universitetet nära New York. Något förvånande forskade han dock mest om det moderna Kina och Vietnam samt om ursprunget till kulturblomstringen i antikens Grekland. Mest omtalad blev han för boken Black Athena: The Afroasiatic Roots of Classical Civilization från 1987, där han hävdade att grekerna fått det mesta från fenicierna och egyptierna. Boken blev en akademisk storsäljare i ett postmodernistiskt klimat där man både ville lyfta fram minoriteters röster – vilket i det här fallet framför allt var intressant beträffande afro- amerikanerna – och relativisera det vetenskapliga kunskapsbegreppet. En andra del kom 1991 och en tredje 2006. Men Bernal lyckades aldrig förändra konsensusuppfattningen, nämligen att de gamla grekerna i högsta grad var nyfikna på vad grannfolken hade att bjuda på, men att de hittade på de viktigaste bitarna själva. En bra essä om Black Athena-kontroversen finns i Ronald H. Fritzes bok Invented Knowledge från 2009.
MR

Vetenskap och Folkbildning