”Strunt av detta slag skickas ibland in till tidningarna och gallras normalt. UNT beklagar det inträffade.” Den generade rättelsen fanns i Upsala Nya Tidning den 24 februari 1987. Dagen innan hade de nämligen publicerat en artikel rubricerad ”Cheopspyramiden – Enorm generator för okänd kraft”. Författaren Jørgen Juhldal var annars mest aktiv inom alternativmedicin. (Folkvett 2/1987)

”Man ska enligt Forshufvud bland annat: undvika apparater med platta sladdar med bara två ledare, skruva ur säkringen till sovrummet varje kväll innan man lägger sig, måla väggen mot grannen med elektriskt ledande färg, undvika att tala i mobiltelefoner eller sladdlösa telefoner, hålla sig på minst två meters avstånd från lågenergilampor, förbjuda sina barn att leka med radiostyrda leksaker, samt äta antioxidanttabletter men först tvätta bort tabletternas yttersta skikt med vatten.” Sven Ove Hansson recenserar en bok med krångliga råd till den förment elöverkänslige. (Folkvett 4/1998)

”Vi ska förmodligen inte hjälpa den som ser ut att behöva hjälp, för det är bara en själ på reinkarnationens krokiga stig som håller på att lära sig någonting viktigt. Eva Svensson säger själv att ett barn som blivit negligerat av sina föräldrar förmodligen är en själ som behöver lära sig något om ensamhet.” Johan Sperling får en lektion i ljus, värme och medmänsklighet à la new age på Harmoni-expo. (Folkvett 4/2007)

Vetenskap och Folkbildning