Att vidskepelse kan få stora effekter på befolkningsnivå beskriver Aija Sadurskis i denna återblick.

Kvinnor som är födda i Eldhästens år är blir lätt arga och tappar kontrollen. Om de gifter sig blir äktenskapet olyckligt. Att en kvinna som föddes ett sådant år sägs ha bränt ner en hel stad år 1682, har sedan dess tjänat som bevis på hur dåliga dessa kvinnor är. Detsamma gäller en annan kvinna, också född i Eldhästens år, som enligt en tidningsrapport på 1930-talet mördade och lemlästade sin älskare. Många japaner tycks ta zodiaken på allvar – inte undra på om de försöker undvika att föda flickor när det vart 60:e år är Eldhästens år.

1966, när det senast var Eldhästens år, var födelsetalet 13,7 per tusen invånare. Åren före hade födelsetalet varit 17–18 per tusen invånare, och 1967 var talet åter på väg upp till den nivån. Ett stort antal barn som ”borde” ha fötts 1966 gjorde det alltså inte. Extrapolerat från födelsetalen åren före och efter var de ca 460 000 barn. Minskningen 1966 har till stod del skyllts på Eldhästen. Eftersom det inte gick att styra födandet bort från flickebarn, undvek de försiktiga japanerna barn helt och hållet.

Det låga födelsetalet 1966 riskerar att slå igenom negativt på barnafödandet generation efter generation, om inte de som föddes då kompenserar att de är så få genom att föda fler barn per kvinna. För Japan, som kämpar med en krympande befolkning, är det inget litet problem.

Källa
Influence of a Folk Superstition on Fertility of Japanese in California and Hawaii, 1966. AJPH February, 1975, Vol.65, No 2.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.