Priset som 2012 års Folkbildare gick till radioprogrammet Medierna i P1. I motiveringen skrev VoF: ”i en tid av allt snabbare nyhetsflöden håller Medierna fanan högt för vetenskap och korrekta statistiska tolkningar”. Skuggsidepriset, Årets förvillare, gick till en redaktion som inte skött sig lika bra. P3-programmet Nyhetsguiden spred under 2012 förvillande uppgifter om ett vaccin mot livmoderhalscancer, det så kallade HPV-vaccinet. Rapporteringen innebar en klar risk för att unga kvinnor skulle skrämmas till att avstå från att vaccinera sig.

Nyhetsguiden rapporterade okritiskt om biverkningar utan att göra den helt avgörande åtskillnaden mellan å ena sidan inrapporterade symptom som misstänks vara biverkningar och å andra sidan bekräftade biverkningar. När programmet Medierna kontaktade ansvarig utgivare för Nyhetsguiden och påpekade detta, och andra fel, medgav denne att det fanns ett behov av ”förtydligande”, men utan att verka förstå att rättelser måste publiceras. I ett efterspel till de händelser som lett till utdelningen av folkbildar- och förvillarpriserna fällde Granskningsnämnden Nyhetsguiden i början av detta år. Nämnden ansåg att inslaget om HPV-vaccinet var osakligt.

Även Svenska Dagbladet och TV4:s Kalla Fakta har rapporterat om HPV-vaccinet på ett osakligt sätt genom att inte ta ställning till värdet i de källor de använt. Varken Nyhetsguiden eller Kalla Fakta har sedan velat göra något åt att de visat en missvisande bild av vaccinet, trots hård kritik från Medierna. Det gjorde däremot Svenska Dagbladet som ändrade nätversionen av artikeln, efter att ha kritiserats.

Nyhetsguiden, Kalla Fakta och Svenska Dagbladet verkar ha gått i fällan att tro att opartiskhet innebär att låta alla åsikter komma till tals, oavsett hur rimliga eller orimliga de är. Det är sympatiskt att alla får yttra sig, så länge det handlar om företeelser, som inte är mer eller mindre riktiga. I frågor vars sanningsvärde kan undersökas duger det inte alls.
Det journalistiska uppdraget är inte bara att skriva text. Det är framför allt att skaffa sig kunskap och fatta beslut om vad texten ska innehålla. Det är en förutsättning för vår tilltro till journalister, och vårt skydd mot missbruk av den stora makt media har.

Detta etiska förhållningssätt har ansetts vara så viktigt att Journalistförbundet formulerat en yrkesetisk kod och publicitetsregler som medlemmarna ska följa. Av publicitetsreglerna framgår bland annat att nyhetsförmedling ska vara korrekt och att felaktiga uppgifter ska rättas, när felen påpekas. Det är en fråga om yrkesheder att läsare och lyssnare ska kunna lita på media, så självklar att det inte borde behöva påpekas.

 

Vetenskap och Folkbildning